ເຂົາວ່າ ສາສນາພຸດມີແຕ່ເອົາ ແມ່ນບໍ?

ເຂົາວ່າ ສາສະໜາພຸດ ມີແຕ່ເອົາ ບໍ່ມີໃຫ້ແທ້ບໍ?

ມີມື້ໜຶ່ງ ພຣະອາຈານໃຫຍ່ປະທານສົງ ໄດ້ສັນເຂົ້າເຊົ້າໃນສະຖານທູດລາວທີ່ກຸງແດນລີ ໂດຍທີ່ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ, ລູກສາວແລະພະນັກງານເປັນເຈົ້າພາບຖວາຍອາຫານເຊົ້າ ກ່ອນຈະເດີນທາງກັບສູ່ເມືອງລາວ.

ເມື່ອພຣະອາຈານໃຫຍ່ພ້ອມດ້ວຍຄູບານ້ອຍອົງໜຶ່ງຮັບປະເຄນພັດຕາຫານເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍໄດ້ໃຫ້ພອນຕາມລະບຽບການ. ຫຼັງຈາກໃຫ້ພອນສິ້ນສຸດລົງ ເພິ່ນກໍໄດ້ກ່າວທັມມະແບບເວົ້າສູ່ກັນຟັງ ດ້ວຍນ້ຳສຽງທີ່ປ່ຽມດ້ວຍຄວາມເມດຕາສ ປະສານກັບໃບໜ້າທີ່ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ວ່າໄປນໍາຕັກເຂົ້າຕັກອາຫານໄປພ້ອມ ບັງຄັ້ງກໍຢຸດຕັກແລ້ວຕັ້ງໃຈເວົ້າ ເພິ່ນວ່າ:

ບາງຄົນເວົ້າວ່າ: ສາສະໜາພຸດ ມີແຕ່ເອົາ ໃຜໃຫ້ຫຍັງກະເອົາ ບໍ່ຄືສາສະໜາອື່ນ ສ່ວນໃຫຍ່ເຂົາໃຫ້. ເຮົາຂໍແກ້ວ່າ ສາສະໜາພຸດ ບໍ່ໄດ້ເອົາຢ່າງດຽວ ກ່ອນຊິເອົາແມ່ນໃຫ້ກ່ອນ ເຊັ່ນກ່ອນຊິສັນອາຫານຍາດໂຍມທີ່ນໍາມາຖວາຍ ພຣະຕ້ອງໃຫ້ສິນ ໃຫ້ພອນກ່ອນ ບາງທີກໍເວົ້າທັມມະກ່ອນ. ສະແດງວ່າ ພຣະສົງໃຫ້ກ່ອນ ແລະໃຫ້ໃນສິ່ງທີ່ເບົາ ຄືເມື່ອໃຫ້ແລ້ວ ໃຫ້ເທົ່າໃດກໍຍິ່ງເບົາເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນໃຫ້ສິນ ໃຫ້ທັມ ເມື່ອຄົນນໍາເອົາໄປປະຕິບັດ ກໍ່ຍິ່ງເບົາອົກເບົາໃຈ ພາໃຫ້ເກີດສັນຕິສຸກ ເປັນອັນວ່າໄດ້ໃຫ້ໃນສິ່ງທີ່ເປັນແກ່ນສານແກ່ຊີວິດ ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ດ້ວຍອາມິດ(ວັດຖຸເຂົ້າຂອງ) ອັນນັ້ນ ຍິ່ງໃຫ້ກໍຍິ່ງໜັກ ຍິ່ງເພີ່ມທຸກ.

ເມື່ອເພິ່ນເວົ້າມາຮອດນີ້ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ຄູບານ້ອຍອົງນັ້ນ ເຂົ້າໃຈແລ້ວວ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວ ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ໃຫ້ໃນສິ່ງທີ່ເປັນແກ່ນສານ ສິ່ງທີ່ໃຫ້ໄປນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄົນພົ້ນທຸກທາງໃຈໄດ້ ແລະມັນກໍແມ່ນຄວາມຈິງແທ້ ເມື່ອພິຈາລະນາແລ້ວ ເວລາໃດພຣະສົງກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່ຊື່ໆ ວັດເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານຈິດໃຈ ເປັນສູນລວມຄວາມສາ ມັກຄີໃນຊຸມຊົນ ເປັນສະຖານທີ່ໃຫ້ການສຶກສາ ເປັນສາລາພັກໃຈແກ່ຄົນຜູ້ທໍ້ແທ້ ເປັນບ່ອນວັດຈິດໃຈ ດັດນິໄສໃຫ້ເປັນຄົນດີ ເປັນສູນລວມວັດທະນະທັມອັນດີງາມ ນີ້ຄືການໃຫ້ທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ໄດ້ຈາກພຸດທະສາສະໜາ.

ເມື່ອເພິ່ນເວົ້າມາຮອດເລື່ອງນີ້ແລ້ວ ກໍປ່ຽນໄປເວົ້າເລື່ອງໃໝ່ໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອອົບອຸ່ນຈິດໃຈຂອງເຈົ້າພາບທີ່ນໍາອາຫານມາຖວາຍ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.