ມາຮູ້ຈັກກັບສູນຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດພຸດທະສາສນາ (BEC)

Image

ການພັດທະນາການສຶກສາ ເປັນພື້ນຖານຂອງການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ຈະພັດທະນາອັນໃດກໍ່ກໍຕາມ ຄວນຈະເອົາການພັດທະນາການສຶກສາມາເປັນທີໜຶ່ງ. ນີ້ອາດຈະເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ການສຶກສານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ສົມບູນແທ້ ຕ້ອງມີການພັດທະນາທາງດ້ານຈິດໃຈໄປພ້ອມໆກັນ ຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີ່ໄດ້ສຶກສາຮ່ຳຮຽນມານັ້ນ ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະບໍ່ເປັນພິດເປັນໄພແກ່ສັງຄົມ.

ການມີຄວາມຮູ້ສູງ ໂດຍມີໃບປະລິນຍາຮອງຮັບຈາກສະຖາບັນທີ່ມີຊື່ສຽງ ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນພຶດຕິກຳຂອງຄົນໄດ້ວ່າ ຈະເປັນຄົນດີສະເໝີໄປ, ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ຈະບໍ່ເປັນຄົນສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ຍິ່ງມີຄວາມສະຫລາດ ຍິ່ງມີວິທີຫລອກລວງສູງ ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າບຸກຄົນໃດຈິດໃຈຖືກຫລໍ່ຫລອມດ້ວຍຄຸນນະທັມປະສົມປະສານກັບສາດສະໄໝໃໝ່ ບຸກຄົນນັ້ນຈະມີຄວາມສົມດູນຈາກໝາກຜົນຂອງການສຶກສາທາງດ້ານກາຍແລະໃຈ ແລະຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບໃນເມື່ອຮຽນຈົບແລ້ວ ມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ກໍຈະຕ່າງກັນ.

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສູນຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດພຣະພຸດທະສາສນາ BEC = Buddhist English Training Center  ທີ່ກຳລັງມີການສິດສອນແລະຝຶກອົບຮົມນັກສຶກສາພາສາອັງກິດຢູ່ນີ້, ທາງສູນໄດ້ມີອຸດົມການແລະຈຸດມຸ້ງໝາຍ ເພື່ອຈະພັດທະນາສັກກາຍະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ຈົນຮອດຂັ້ນສູງໃນການນຳໃຊ້ພາສາອັງກິດ ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ຈາກໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນ. ຄຽງຄູ່ກັບການຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດ ທາງສູນຍັງໄດ້ມີການສິດສອນພາສາອັງກິດທີ່ມີເນື້ອໃນກ່ຽວຂ້ອງກັບພຸດທະສາສນາ ປະສານກັບທັກສະທາງໂລກ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປູກຝັງຄຸນນະທັມ ຮົບຮົມຂັດເກົາຈິດໃຈຂອງໄວໜຸ່ມ ໃຫ້ຮູ້ຄຸນຄ່າຂອງຊີວິດແລະວັດທະນະທຳລາວເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຄົນດີ ເປັນໜໍ່ແໜງທີ່ດີຂອງປະເທດຊາດ.

ນອກຈາກຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນຫ້ອງຮຽນ ພວກນັກຮຽນຍັງມີໂອກາດໄດ້ຈັດກິດຈະກຳໃນງານບຸນສຳຄັນຕ່າງໆອີກ ໂດຍມີການຝຶກອົບຮົມຈິດໃຈດ້ວຍການນັ່ງສະມາທິ, ໄຫວ້ພຣະສູດມົນຕາມໂອກາດອັນສົມຄວນ ແລະມີກິດຈະກັມໄປທັດສະນະສຶກສາ, ມີການຮ້ອງເພງເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ 5 ຫລັກມູນຂອງການສຶກສາທີ່ກະຊວງສຶກສາໄດ້ວາງອອກ. ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດແຫ່ງດຽວໃນປະເທດລາວ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຄຸນນະພາບຊີວິດ ຄືໄດ້ພັດທະນາທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ທີ່ເປັນທາງໂລກ ຄືພາສາອັງກິດ ແລະໄດ້ອົບຮົມຈິດໃຈ ທີ່ເປັນທາງທຳຄຽງຄູ່ກັນໄປ ແລະເປັນສິ່ງທີ່ຫາໄດ້ຍາກ.

ສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງມາແຕ່ວັນທີ 15/04/2012 ເຊິ່ງມີພຣະອາຈານຫຼ່ຽມເພັດ ສຸວັນນະຜ່ອງໃສ ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າສູນ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ອາຄານວິທະຍາໄລສົງຈຳປາສັກ,ວັດຫລວງ, ເມື່ອງປາກເຊ. ເລີ່ມແຮກຂອງການເປີດການຮຽນການສອນ ໄດ້ມີນັກສຶກສາມາລົງທະບຽນຮຽນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ປະມານ 600 ກວ່າຄົນ ຈົນບ່ອນນັ່ງເກືອບບໍ່ພໍ ແລະ ໄດ້ຮຽນຈົບໄປຫລາຍຫລັກສູດແລ້ວ. ຈຳນວນນັກຮຽນໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນລະດັບ 300-400 ຄົນ ຖືວ່າຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີພໍສົມຄວນ.

ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ, ສູນຝຶກອົບຮົມພາສາອັງກິດດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນເລື້ອຍໆໄປ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫລືອປະເທດຊາດ ແລະພຸດທະສາສນາໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນນະພາບໃນອະນາຄົດ.

……………………….

ຂຽນໂດຍ: laobuddhism.com

ລາຍລະອຽດຂອງສູນBEC ໃຫ້ຕິດຕາມໃນບລອກທີ່ປະກົດເຫັນໃນຮູບປະກອບນີ້

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.