ບຸນຄຸນຂອງແມ່ນັ້ນ  ສຳຄັນຍິ່ງມະຫາສານ
ຈະຫາຫຍັງມາປຸນ   ປຽບປານບໍ່ມີໄດ້
ແມ່ນຊິເອົາວັງນ້ຳ   ສະມຸດທອນກວ້າງໃຫຍ່
ມາເປັນສີແຕ່ງແຕ້ມ  ຜືນຟ້າກໍບໍ່ພໍ ທ່ານເອີຍ.

ແມ່ບັງເກີດລູກນ້ອຍ    ໃຫ້ກຳເນີດຊີວິດ
ເພິ່ນທຸກທົນຖືພາ         ໜ່ວງຄັນທົນກັ້ນ
ຫລາຍເດືອນຜັນວຽນຍ້າຍ   ຊົງຄັນລູກອ່ອນ
ຈົນເຖິງຄາວປະສູດນ້ອຍ    ໃຫ້ເຫັນໂລກໜ່ວຍງາມ.

ເມື່ອເຈົ້າເກີດຂື້ນແລ້ວ      ຮັກເຈົ້າດັ່ງດວງໃຈ
ແມ່ເຝົ້າແພງພຽນຖະໜອມ  ກ່ອມບຸດຕານ້ອຍ
ບໍ່ໃຫ້ຍູງມາໃກ້            ໄຮຕອມຟ້າວໄລ່
ຍາມລູກເຈັບປ່ວຍໄຂ້    ມານດາໄທ້ ກໍປ່ວຍໃຈ.

ຍ້ອນວ່າຢ້ານລູກນ້ອຍ    ທົນທຸກເວທະນາ
ແມ່ຈິ່ງຫາຢຸກຢາ        ປິ່ນປົວແພງນ້ອຍ
ຍາມເມື່ອປົວເຊົາແລ້ວ   ຫົວໃຈແມ່ກໍອຸ່ນ
ອຸ່ນຍ້ອນເຫັນລູກແກ້ວ     ຫາຍໄຂ້ຊ່ວງເຊົາ.

ຍາມເມື່ອເຈົ້າໃຫຍ່ຂື້ນ   ພໍຂວບໄວຮຽນ
ແມ່ກໍພຽນແພງຖະໜອມ  ສົ່ງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍ
ນັບແຕ່ອະນຸບານໄດ້        ໄວປະຖົມຜັນປ່ຽນ
ສົ່ງເຈົ້າຮຽນຮອດຂັ້ນ      ເຖິງຊັ້ນໃຫຍ່ອຸດົມ.

ແມ່ກໍນຳສົ່ງເຈົ້າ            ຮຽນຮອດມະຫາໄລ
ໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີ          ພ່ຳວິຊາຄວາມຮູ້
ແມ່ເປັນຄົນທັງຄົນໃຫ້   ຊີວັງທຸກຢ່າງ
ເປັນບ່ອນຄອຍເບີກໃຊ້    ເງິນໃຫ້ຄ່າຮຽນ.

ຂໍບັນຍາຍໄວ້ສ່ຳນີ້           ໃນເລື່ອງຄຸນມານດາ
ໃຫ້ລູກເຮົາຖະໜອມຮັກ  ແມ່ແພງທຸກແລງເຊົ້າ
ກ່ອນທີ່ເວລາສ້ຽງ         ສວາຍໄປເກີນເຫດ
ເຝົ້າດູແລແມ່ແຕ່ນີ້    ດີກວ່າຄອຍຢາດນ້ຳ ຍາມເພິ່ນສິ້ນຂາດໃຈ ຫັ້ນແລ້ວ.

………
ແຕ່ງໂດຍ: ຜູ້ດູແລເວັບໄຊທ໌ນີ້.

ວິດີໂອປະກອບ: ສາມະເນນນ້ອຍ ເທດເລື່ອງບຸນຄຸນຂອງແມ່ ເຊີນຊົມໄດ້.

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 90 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.