“ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບ” ຄວນສ້າງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ໆເຫມາະສົມ !

“ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບ” ຄວນສ້າງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ໆເຫມາະສົມ !
ພຣະພຸດທະຮູບ ແມ່ນອົງແທນຂອງພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ຫລືເວົ້າງ່າຍໆເປັນພາສາຊາວບ້ານກໍຄື: ຮູບຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ນັ້ນເອງ.
ພຸດທະສາສະນິກະຊົນທົ່ວໂລກຖືວ່າ ພຣະພຸດທະຮູບເປັນສິ່ງສັກສິດສູງສຸດ ແລະ ເປັນທີ່ເຄົາລົບຂາບໄຫວ້ສັກກາລະບູຊາ ທັງເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ນ້ອມລະນຶກເຖິງພຣະພຸດທະຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໄວ້ແກ່ສັບພະສັດທັງຫລາຍ.
ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບນັ້ນ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງການປະຣິນິບພານຂອງພຣະພຸດທະອົງ ເມື່ອຕອນທີ່ພຣະພຸດທະອົງຍັງມີພຣະຊົນຊີບຢູ່ນັ້ນບໍ່ເຄີຍມີໃຜສະເຫນີຖາມເລື່ອງນີ້. ນອກຈາກພຣະອານົນອົງດຽວທີ່ຖາມຄໍາຖາມຫນຶ່ງເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນປະເດັນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ວ່າ: “ພຣະອົງຜູ້ເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງສັດທັງຫລາຍ ພາຍຫລັງພຣະພຸດທະອົງປະຣິນິບພານໄປແລ້ວ ໃຜຈະມາເປັນສາສະດາແທນພຣະອົງ ?” ຈາກຄໍາຖາມນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດານັກວິຊາການທາງພຸດທະສາສະຫນາຕ່າງກໍລົງຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບກັນວ່າ: ເປັນຄໍາຖາມທີ່ສະຫລາດທີ່ສຸດຂອງພຣະອານົນຜູ້ເປັນເລຂາສ່ວນຕົວຂອງພຣະພຸດທະອົງໃນເວລານັ້ນ; ຍ້ອນຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈິ່ງເປັນອີກເຫດປັດໄຈຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະພຸດທະສາສະຫນາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຫມັ້ນຄົງຖາວອນມາໄດ້ຮອດທຸກມື້ນີ້. ຕໍ່ກັບຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວ ພຣະພຸດທະອົງຊົງຕອບວ່າ:
“ທັມວິນັຍທີ່ເຮົາໄດ້ສະແດງ ແລະ ບັນຍັດໄວ້ຢ່າງດີແລ້ວນັ້ນແຫລະ ຈະເປັນສາສະດາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ເມື່ອເຮົາປະຣິນິບພານໄປແລ້ວ”
ທັມວິນັຍ ກໍຄືພຣະທັມຄໍາສັ່ງສອນ ແລະ ລະບຽບວິນັຍທັງຫມົດທີ່ພຣະພຸດທະອົງໄດ້ຊົງສະແດງໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຄວບຄຸມທຸກແງ່ມູມ ! ບໍ່ມີບ່ອນໃດຄວນຕັດອອກ ແລະ ບໍ່ມີບ່ອນໃດຄວນຕື່ມໃສ່ ຖ້າພຣະສາວົກ ກໍຄືພຸດທະບໍລິສັດຫາກປະຕິບັດໄດ້ຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງວາງໄວ້ນີ້ ແນ່ນອນວ່າ ໂລກນີ້ຈະບໍ່ຂາດຈາກພຣະອໍລະຫັນ, ພົມມະຈັນຂອງພຣະສາວົກຈະບໍ່ດ່າງເປື້ອນ ແລະ ສັນຕິສຸກແຫ່ງໂລກຍ່ອມເກີດຂຶ້ນຢູ່ຢ່າງບໍ່ເສື່ອມຫາຍ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບທີ່ເປັນອົງແທນຂອງພຣະພຸດທະອົງເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຊັດເຈນໃນທາງຮູບປະທໍານັ້ນ ຍ່ອມເປັນສິ່ງທີ່ປະເສີດດີງາມ ເພາະນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ເຄົາລົບຂາບໄຫວ້ສັກກາລະບູຊາແລ້ວ ຍັງເປັນທີ່ເພິ່ງທາງໃຈ ເປັນທີ່ເຕືອນສະຕິໃຫ້ຊາວພຸດພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກດ້ວຍຄວາມບໍ່ປະຫມາດ ເລີກລະຈາກການເຮັດຄວາມຊົ່ວ, ຫມັ່ນສ້າງແຕ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ຊໍາລະລ້າງຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ຂາວສະອາດບໍລິສຸດ ເພື່ອໃຫ້ພົບກັບຄວາມສະຫງົບ ສະອາດ ສະຫວ່າງ.
ຖ້າຈະກ່າວໃຫ້ແຄບເຂົ້າມາອີກ ເລື່ອງການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບຂອງຊາວພຸດຢູ່ໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮູ້ສຶກວ່າເປັນທີ່ເຫລື້ອມໃສສັດທາ ແລະ ນິຍົມກັນຫລາຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ຖ້າມີການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບຢູ່ວັດໃດ ຫລື ສະຖານທີ່ໃດ ຊາວພຸດເຮົາກໍຈະປະກອບສ່ວນປັດໄຈຢ່າງສຸດກໍາລັງເພື່ອຫວັງໃຫ້ໄດ້ບຸນກຸສົນ ຫລືເມື່ອມີການສົມໂພດພຣະພຸດທະຮູບຢູ່ບ່ອນໃດ ວັດໃດ ຊາວພຸດກໍຈະຊັກຊວນພ້ອມພາກັນໄປຢ່າງຄັບຄາຫນາແຫນ້ນ ຈົນກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງສັງຄົມພຸດເຮົາໄປແລ້ວ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບນັ້ນ ຖ້າເກີດກະແສແຫ່ກັນສ້າງ ຫລື ແຂ່ງຂັນກັນສ້າງ ສິ່ງທີ່ຕາມມາກໍຄື ສະຖານທີ່ປະດິດສະຖານພຣະພຸດທະຮູບໄວ້ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າເປັນຫ່ວງ ຖ້າກໍລະນີສ້າງແລ້ວ ສົມໂພດແລ້ວ ນໍາເອົາໄປຖວາຍຢູ່ວັດເຂດນອກ ຫລື ຕ່າງແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ຫລືມີແຕ່ບໍ່ພຽງພໍ ກໍລະນີເຊັ່ນນີ້ກໍຫນ້າອະນຸໂມທະນານໍາຢ່າງຍິ່ງ. ແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາ ມີບາງວັດ ຮູ້ທັງຮູ້ວ່າພຣະພຸດທະຮູບມີຢ່າງຫລວງຫລາຍແລ້ວ ຄືໃນສິມກໍເຕັມ, ສາລາໂຮງທັມກໍເຫລືອ, ໃນກຸຕິກໍມີ, ກ້ອງຕົ້ນໂພກໍຫລາຍ ເມື່ອຫມົດບ່ອນປະດິດສະຖານກໍເອົາໄປໄວ້ຫນ້າປະຕູໂຂງ ທາງເຂົ້າອອກ ຫລືກ້ອງຕົ້ນໄມ້ທົ່ວໄປ ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າ ບ່ອນໃດຕໍ່າບ່ອນໃດສູງ! ບ່ອນໃດເຫມາະສົມ ຫລືບ່ອນໃດບໍ່ເຫມາະສົມ! ອັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ພຸດທະບໍລິສັດທັງຝ່າຍບັນພະຊິດ ແລະ ຄະລາວາດຄວນຄິດ.
ເມື່ອວັນທີ 6 ຕຸລາ ຄ.ສ 2012 ຜ່ານມານີ້ ອພສ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງພຣະສົງ-ສາມະເນນພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຄະນະສົງໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຈົບງາມຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການປະຕິບັດສາສະນະກິດຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໃນຫມວດທີ V ວ່າດ້ວຍ ສາທາຣະນູປະການ ຂໍ້ 11.4 ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ:
“ ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບ ກໍຄວນສ້າງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ໆເຫມາະສົມ ບໍ່ຄວນສ້າງຊະຊາຍໄປຕາມເດີ່ນວັດ, ກ້ອງຕົ້ນໄມ້…ກ່ອນຈະສ້າງຄວນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື:
– ສ້າງພຣະພຸດທະຮູບນັ່ງ ຫນ້າຕັກກວ້າງ 1,49 ມ ລົງມາ ແລະ ພຣະພຸດທະຮູບຢືນ ສູງ 2,00 ມ ລົງມາ ຈະເປັນປູນ, ຫີນ, ໂລຫະຊະນິດໃດກໍຕາມ ແມ່ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກ ອພສ ເມືອງ, ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາເມືອງທີ່ສັງກັດຢູ່.
– ສ້າງພຣະພຸດທະຮູບນັ່ງ ຫນ້າຕັກ 1,50 ມ ແລະພຣະພຸດທະຮູບຢືນ ສູງ 2,00 ມ ຂຶ້ນເມືອ ຈະເປັນປູນ, ຫີນ ຫລືໂລຫະຊະນິດໃດກໍຕາມ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກ ອພສ ນະຄອນຫລວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຝ່າຍບ້ານເມືອງ.
– ໃນຫນັງສືຂໍອະນຸຍາດ ໃຫ້ກໍານົດສະຖານທີ່ໆຈະປະດິດສະຖານໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ກ່ອນຈະອະນຸຍາດ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນຈະລົງກວດກາເບິ່ງສະຖານທີ່ ເມື່ອເຫັນວ່າສົມຄວນແລ້ວຈິ່ງອອກຫນັງສືອະນຸຍາດໃຫ້ ”.
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ ມີທັງຫມົດ VI ຫມວດ 14 ມາດຕາ ມີລັກສະນະເປັນຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ນໍາພາທຸກຂົງເຂດວຽກງານຂອງ ອພສ ນະຄອນຫລວງ ໂດຍຍຶດຫມັ້ນພຣະທັມມະວິນັຍເປັນຫລັກ ແລະ ກົດຫມາຍບ້ານເມືອງເປັນເຄື່ອງວັດແທກ. ຜູ້ປະຕິບັດກົດລະບຽບສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນພຣະສົງ-ສາມະເນນ ພໍ່ຂາວ ແມ່ຂາວໃນທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄູບາອາຈານ ຫລື ອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ມີສັດທາຢາກຈະສ້າງພຣະພຸດທະຮູບໄວ້ວັດວາສາສະຫນາ ເພື່ອໃຫ້ປວງຊົນຊາວພຸດໄດ້ຂາບໄຫວ້ສັກກາລະບູຊາ ສິ່ງທໍາອິດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງ ກໍຄືຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງ ແລະ ສະຖານທີ່ປະດິດສະຖານຂອງພຣະພຸດທະຮູບທີ່ຈະສ້າງນັ້ນ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມການກໍານົດຂອງກົດລະບຽບສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ພຣະພຸດທະສາສະຫນາຈະຈະເລີນຫມັ້ນຄົງຖາວອນໄດ້ນັ້ນ ກໍຕ້ອງອາໄສພຸດທະບໍລິສັດສີ່ ຄື: ພຣະພິກຂຸສາມະເນນ, ພິກຂຸນີ, ພໍ່ອອກ ແລະ ແມ່ອອກ ເປັນກ້ອນກໍາລັງທີ່ສໍາຄັນໃນການອຸປະຖໍາບໍາລຸງ, ສຶກສາພຣະທັມຄໍາສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລ້ວນໍາມາປະພຶດປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ປະກາດເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ກໍຄືຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄວາມເປັນສາລະແກ່ນສານແຫ່ງຊີວິດຮ່ວມກັນ.

ໂດຍ: ທັມມະວາທີ

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 90 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.