“ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບ” ຄວນສ້າງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ໆເຫມາະສົມ !

“ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບ” ຄວນສ້າງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ໆເຫມາະສົມ !
ພຣະພຸດທະຮູບ ແມ່ນອົງແທນຂອງພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ຫລືເວົ້າງ່າຍໆເປັນພາສາຊາວບ້ານກໍຄື: ຮູບຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ນັ້ນເອງ.
ພຸດທະສາສະນິກະຊົນທົ່ວໂລກຖືວ່າ ພຣະພຸດທະຮູບເປັນສິ່ງສັກສິດສູງສຸດ ແລະ ເປັນທີ່ເຄົາລົບຂາບໄຫວ້ສັກກາລະບູຊາ ທັງເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ນ້ອມລະນຶກເຖິງພຣະພຸດທະຄຸນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງກະທໍາໄວ້ແກ່ສັບພະສັດທັງຫລາຍ.
ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບນັ້ນ ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງການປະຣິນິບພານຂອງພຣະພຸດທະອົງ ເມື່ອຕອນທີ່ພຣະພຸດທະອົງຍັງມີພຣະຊົນຊີບຢູ່ນັ້ນບໍ່ເຄີຍມີໃຜສະເຫນີຖາມເລື່ອງນີ້. ນອກຈາກພຣະອານົນອົງດຽວທີ່ຖາມຄໍາຖາມຫນຶ່ງເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນປະເດັນທີ່ໃກ້ຄຽງກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ວ່າ: “ພຣະອົງຜູ້ເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງສັດທັງຫລາຍ ພາຍຫລັງພຣະພຸດທະອົງປະຣິນິບພານໄປແລ້ວ ໃຜຈະມາເປັນສາສະດາແທນພຣະອົງ ?” ຈາກຄໍາຖາມນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດານັກວິຊາການທາງພຸດທະສາສະຫນາຕ່າງກໍລົງຄວາມເຫັນເປັນເອກະພາບກັນວ່າ: ເປັນຄໍາຖາມທີ່ສະຫລາດທີ່ສຸດຂອງພຣະອານົນຜູ້ເປັນເລຂາສ່ວນຕົວຂອງພຣະພຸດທະອົງໃນເວລານັ້ນ; ຍ້ອນຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈິ່ງເປັນອີກເຫດປັດໄຈຫນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະພຸດທະສາສະຫນາຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຫມັ້ນຄົງຖາວອນມາໄດ້ຮອດທຸກມື້ນີ້. ຕໍ່ກັບຄໍາຖາມດັ່ງກ່າວ ພຣະພຸດທະອົງຊົງຕອບວ່າ:
“ທັມວິນັຍທີ່ເຮົາໄດ້ສະແດງ ແລະ ບັນຍັດໄວ້ຢ່າງດີແລ້ວນັ້ນແຫລະ ຈະເປັນສາສະດາຂອງທ່ານທັງຫລາຍ ເມື່ອເຮົາປະຣິນິບພານໄປແລ້ວ”
ທັມວິນັຍ ກໍຄືພຣະທັມຄໍາສັ່ງສອນ ແລະ ລະບຽບວິນັຍທັງຫມົດທີ່ພຣະພຸດທະອົງໄດ້ຊົງສະແດງໄວ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຄວບຄຸມທຸກແງ່ມູມ ! ບໍ່ມີບ່ອນໃດຄວນຕັດອອກ ແລະ ບໍ່ມີບ່ອນໃດຄວນຕື່ມໃສ່ ຖ້າພຣະສາວົກ ກໍຄືພຸດທະບໍລິສັດຫາກປະຕິບັດໄດ້ຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງວາງໄວ້ນີ້ ແນ່ນອນວ່າ ໂລກນີ້ຈະບໍ່ຂາດຈາກພຣະອໍລະຫັນ, ພົມມະຈັນຂອງພຣະສາວົກຈະບໍ່ດ່າງເປື້ອນ ແລະ ສັນຕິສຸກແຫ່ງໂລກຍ່ອມເກີດຂຶ້ນຢູ່ຢ່າງບໍ່ເສື່ອມຫາຍ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບທີ່ເປັນອົງແທນຂອງພຣະພຸດທະອົງເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຊັດເຈນໃນທາງຮູບປະທໍານັ້ນ ຍ່ອມເປັນສິ່ງທີ່ປະເສີດດີງາມ ເພາະນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ພຸດທະບໍລິສັດໄດ້ເຄົາລົບຂາບໄຫວ້ສັກກາລະບູຊາແລ້ວ ຍັງເປັນທີ່ເພິ່ງທາງໃຈ ເປັນທີ່ເຕືອນສະຕິໃຫ້ຊາວພຸດພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນໂລກດ້ວຍຄວາມບໍ່ປະຫມາດ ເລີກລະຈາກການເຮັດຄວາມຊົ່ວ, ຫມັ່ນສ້າງແຕ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ແລະ ຊໍາລະລ້າງຈິດໃຈຂອງຕົນໃຫ້ຂາວສະອາດບໍລິສຸດ ເພື່ອໃຫ້ພົບກັບຄວາມສະຫງົບ ສະອາດ ສະຫວ່າງ.
ຖ້າຈະກ່າວໃຫ້ແຄບເຂົ້າມາອີກ ເລື່ອງການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບຂອງຊາວພຸດຢູ່ໃນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຮູ້ສຶກວ່າເປັນທີ່ເຫລື້ອມໃສສັດທາ ແລະ ນິຍົມກັນຫລາຍໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ເຊັ່ນ: ຖ້າມີການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບຢູ່ວັດໃດ ຫລື ສະຖານທີ່ໃດ ຊາວພຸດເຮົາກໍຈະປະກອບສ່ວນປັດໄຈຢ່າງສຸດກໍາລັງເພື່ອຫວັງໃຫ້ໄດ້ບຸນກຸສົນ ຫລືເມື່ອມີການສົມໂພດພຣະພຸດທະຮູບຢູ່ບ່ອນໃດ ວັດໃດ ຊາວພຸດກໍຈະຊັກຊວນພ້ອມພາກັນໄປຢ່າງຄັບຄາຫນາແຫນ້ນ ຈົນກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງສັງຄົມພຸດເຮົາໄປແລ້ວ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບນັ້ນ ຖ້າເກີດກະແສແຫ່ກັນສ້າງ ຫລື ແຂ່ງຂັນກັນສ້າງ ສິ່ງທີ່ຕາມມາກໍຄື ສະຖານທີ່ປະດິດສະຖານພຣະພຸດທະຮູບໄວ້ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າເປັນຫ່ວງ ຖ້າກໍລະນີສ້າງແລ້ວ ສົມໂພດແລ້ວ ນໍາເອົາໄປຖວາຍຢູ່ວັດເຂດນອກ ຫລື ຕ່າງແຂວງທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ຫລືມີແຕ່ບໍ່ພຽງພໍ ກໍລະນີເຊັ່ນນີ້ກໍຫນ້າອະນຸໂມທະນານໍາຢ່າງຍິ່ງ. ແຕ່ໄລຍະຜ່ານມາ ມີບາງວັດ ຮູ້ທັງຮູ້ວ່າພຣະພຸດທະຮູບມີຢ່າງຫລວງຫລາຍແລ້ວ ຄືໃນສິມກໍເຕັມ, ສາລາໂຮງທັມກໍເຫລືອ, ໃນກຸຕິກໍມີ, ກ້ອງຕົ້ນໂພກໍຫລາຍ ເມື່ອຫມົດບ່ອນປະດິດສະຖານກໍເອົາໄປໄວ້ຫນ້າປະຕູໂຂງ ທາງເຂົ້າອອກ ຫລືກ້ອງຕົ້ນໄມ້ທົ່ວໄປ ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າ ບ່ອນໃດຕໍ່າບ່ອນໃດສູງ! ບ່ອນໃດເຫມາະສົມ ຫລືບ່ອນໃດບໍ່ເຫມາະສົມ! ອັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ພຸດທະບໍລິສັດທັງຝ່າຍບັນພະຊິດ ແລະ ຄະລາວາດຄວນຄິດ.
ເມື່ອວັນທີ 6 ຕຸລາ ຄ.ສ 2012 ຜ່ານມານີ້ ອພສ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງພຣະສົງ-ສາມະເນນພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຄະນະສົງໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຈົບງາມຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການປະຕິບັດສາສະນະກິດຕ່າງໆຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໃນຫມວດທີ V ວ່າດ້ວຍ ສາທາຣະນູປະການ ຂໍ້ 11.4 ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ:
“ ການສ້າງພຣະພຸດທະຮູບ ກໍຄວນສ້າງໄວ້ໃນສະຖານທີ່ໆເຫມາະສົມ ບໍ່ຄວນສ້າງຊະຊາຍໄປຕາມເດີ່ນວັດ, ກ້ອງຕົ້ນໄມ້…ກ່ອນຈະສ້າງຄວນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື:
– ສ້າງພຣະພຸດທະຮູບນັ່ງ ຫນ້າຕັກກວ້າງ 1,49 ມ ລົງມາ ແລະ ພຣະພຸດທະຮູບຢືນ ສູງ 2,00 ມ ລົງມາ ຈະເປັນປູນ, ຫີນ, ໂລຫະຊະນິດໃດກໍຕາມ ແມ່ນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກ ອພສ ເມືອງ, ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງ ແລະ ວັດທະນະທໍາເມືອງທີ່ສັງກັດຢູ່.
– ສ້າງພຣະພຸດທະຮູບນັ່ງ ຫນ້າຕັກ 1,50 ມ ແລະພຣະພຸດທະຮູບຢືນ ສູງ 2,00 ມ ຂຶ້ນເມືອ ຈະເປັນປູນ, ຫີນ ຫລືໂລຫະຊະນິດໃດກໍຕາມ ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດຈາກ ອພສ ນະຄອນຫລວງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຝ່າຍບ້ານເມືອງ.
– ໃນຫນັງສືຂໍອະນຸຍາດ ໃຫ້ກໍານົດສະຖານທີ່ໆຈະປະດິດສະຖານໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ກ່ອນຈະອະນຸຍາດ ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນຈະລົງກວດກາເບິ່ງສະຖານທີ່ ເມື່ອເຫັນວ່າສົມຄວນແລ້ວຈິ່ງອອກຫນັງສືອະນຸຍາດໃຫ້ ”.
ກົດລະບຽບສະບັບນີ້ ມີທັງຫມົດ VI ຫມວດ 14 ມາດຕາ ມີລັກສະນະເປັນຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ນໍາພາທຸກຂົງເຂດວຽກງານຂອງ ອພສ ນະຄອນຫລວງ ໂດຍຍຶດຫມັ້ນພຣະທັມມະວິນັຍເປັນຫລັກ ແລະ ກົດຫມາຍບ້ານເມືອງເປັນເຄື່ອງວັດແທກ. ຜູ້ປະຕິບັດກົດລະບຽບສະບັບດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນພຣະສົງ-ສາມະເນນ ພໍ່ຂາວ ແມ່ຂາວໃນທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄູບາອາຈານ ຫລື ອອກຕົນຍາດໂຍມທີ່ມີສັດທາຢາກຈະສ້າງພຣະພຸດທະຮູບໄວ້ວັດວາສາສະຫນາ ເພື່ອໃຫ້ປວງຊົນຊາວພຸດໄດ້ຂາບໄຫວ້ສັກກາລະບູຊາ ສິ່ງທໍາອິດທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງ ກໍຄືຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງ ແລະ ສະຖານທີ່ປະດິດສະຖານຂອງພຣະພຸດທະຮູບທີ່ຈະສ້າງນັ້ນ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມການກໍານົດຂອງກົດລະບຽບສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ພຣະພຸດທະສາສະຫນາຈະຈະເລີນຫມັ້ນຄົງຖາວອນໄດ້ນັ້ນ ກໍຕ້ອງອາໄສພຸດທະບໍລິສັດສີ່ ຄື: ພຣະພິກຂຸສາມະເນນ, ພິກຂຸນີ, ພໍ່ອອກ ແລະ ແມ່ອອກ ເປັນກ້ອນກໍາລັງທີ່ສໍາຄັນໃນການອຸປະຖໍາບໍາລຸງ, ສຶກສາພຣະທັມຄໍາສອນໃຫ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລ້ວນໍາມາປະພຶດປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ປະກາດເຜີຍແຜ່ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ກໍຄືຄຸນງາມຄວາມດີ, ຄວາມເປັນສາລະແກ່ນສານແຫ່ງຊີວິດຮ່ວມກັນ.

ໂດຍ: ທັມມະວາທີ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.