ປະເທດລາວຕິດອັນດັບໜຶ່ງໃນການບໍລິໂພກແອລຄໍຮອລໃນອາຊຽນ

Image

ປະເທດລາວເຮົາຕິດອັນດັບທີ 1 ຂອງ 10 ປະເທດອາຊຽນກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກແອລກໍຮອລຫລືບໍລິໂພກເບຍ ເຊິ່ງມີອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ລິດຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ ອີງຕາມການສຳຫລວດຂອງອົງການອາຫານໂລກ.

ຜົນການສຳຫລວດໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ກ່ອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອສະຫລຸບໂຄງການຄວບຄຸມຊຸມຊົນການເສບສິ່ງເສບຕິດ.

ການສຳຫລວດໄດ້ພົບວ່າ ແມ່ຍິງລາວດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫລາຍກວ່າແມ່ຍິງໃນບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນອິນດູຈີນ.

ປະເທດລາວມີຫລາຍເຜົ່າຊົນແລະແຕ່ລະຊົນເຜົ່າມີປະເພນີວັດທະນະທັມເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ແອລຄໍຮອລ(ສິ່ງມຶນເມົາ)ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນທົ່ວສັງຄົມລາວ, ຕາມການສຳຫລວດຄົ້ນພົບ.

ການສຳຫລວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຫລາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ເວລາ 6 ເດືອນຕໍ່ປີ(ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຫາເດືອນພະຈິກ) ເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ ແລະໝາກສາລີ, ພ້ອມດ້ວຍຜົນລະປູກບາງຢ່າງເພື່ອໃຊ້ຜະລິດແອລຄໍຮອລ.

ສ່ວນທີ່ເຫລືອຂອງປີ(ແຕ່ເດືອນທັນວາ ຫາເດືອນພຶດສະພາ) ເປັນຊ່ວງທີ່ມີເທສະການແລະງານສັງສັນສັງຄົມເກີດຂື້ນ. ຊ່ວງນີ້ເປັນໂອກາດສຳຫລັບການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫລາຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຜູ້ຄົນໄດ້ຈັດງານລ້ຽງຢ່າງໜັກສຸດຊ່ວງປີໃໝ່ສາກົນ, ປີໃໝ່ຈີນແລະຫວຽດນາມ, ປີໃໝ່ລາວ, ປະເພນີບຸນຊ່ວງເຮືອ ແລະບຸນບັ້ງໄຟ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີງານລ້ຽງອື່ນໆອີກທີ່ເຈັດຂື້ນເນື່ອງໃນໂອກາດໄດ້ຮັບເລື່ອນຕຳແໜ່ງ, ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່, ງານດອງ, ງານຂື້ນເຮືອນໃໝ່, ແລະໃນຂະນະທີ່ມີຜູ້ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຖືກຈັດງານຕ້ອນຮັບກັບບ້ານເກີດ.

ນອກຈາກການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາທີ່ຖືກນຳເຂົ້າເປັນແອລຄໍຮອລ ຫລື ເບຍ, ຍັງມີຫລາຍພາກແລະຫລາຍແຂວງຜະລິດເຫລົ້າພື້ນເມືອງ, ເຫລົ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດແມ່ນຜະລິດຈາກເຂົ້າ ຮູ້ກັນໃນນາມເຫລົ້າຂາວ, ປົກກະຕິແມ່ນຜະລິດຢູ່ເມືອງຄົງ, ແຂວງສາລະວັນ. ແລະຮູບແບບອື່ນໆຂອງເຫລົ້າທີ່ຜະລິດມາຈາກເຂົ້າກໍມີຢູ່ທົ່ວໄປ ລວມທັງການກັ່ນຕອງທີ່ດື່ມຈາກໄຫໂດຍຜ່ານຫລອດດູດ.

ບໍ່ເປັນຕາໜ້າແປກໃຈເລີຍທີ່ວ່າການສຳຫລວດໄດ້ຄົ້ນພົບອັດຕາການບໍລິໂພກແອລຄໍຮອລທີ່ສູງ ອັນເປັນເຫດຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນທີ່ໂຫດຮ້າຍແລະພາກຊີວິດຜູ້ຄົນໄປມາກມາຍຕໍ່ປີ.

ໃນປີ 2009, ໄດ້ມີການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າມີອຸບັດຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນເກີດຂື້ນ 5,490 ລາຍ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນ9,664 ຄົນ ແລະເສັຍຊີວິດ 753 ຄົນ. ໃນປີ2010, ໄດ້ມີຈຳນວນການເກີດອຸບັດຕິເຫດເພິ່ມຂື້ນ 5,802​ຄັ້ງ, ມີຜຸ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 11,128 ຄົນ ແລະເສັຍຊີວິດ 775 ຄົນ.

ໃນປີ 2011, ໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນ 6,541 ຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນ 11,503 ຄົນແລະເສັຍຊີວິດ 902​ຄົນ.  ໃນປີ 2012, ຈຳນວນຕົວເລກຫລຸດລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າມີຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນ 6,164 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນ 10,191 ຄົນແລະເສັຍຊີວິດ 888 ຄົນ.

ໃນລາວ ອັດຕາຕັບຖືກຄຸກຄາມຈາກ 3 ຢ່າງຄື: ແອລຄໍຮອລ, ໄວຣັສຕັບ H, ກາຝາກຕັບ,ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າອາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້.

ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ພາກັນເຮັດຂອງຄົນທົ່ວໄປທີ່ເວລາດື່ມເຫລົ້າ ໃຫ້ດື່ມຈົນໝົດຈອກ, ນຳໄປສູ່ປະລິມານການບໍລິໂພກແອລຄໍຮອລຈຳນວນຫລາຍຕະຫລອດໄລຍະເວລາຄາວດຽວ. ທ່າມກາງການຈັດງານລື່ນເລີງ, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີໃຜຢຸດຄິດເພື່ອພິຈາລະນາຄວາມຈິງວ່າການປະພຶດແບບນີ້ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍໜັງໜ່ວງຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ການສຳຫລວດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກພົບວ່າ ການໂຄສະນາສິ່ງມຶນເມົາເຫລົ້າເບຍເພີ່ມຂື້ນໃນໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍຸແລະໂທລະທັດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນຈຳນວນຮ້ານກິນດື່ມ, ສະຖານທີ່ບັນເທີງ, ໂຮງແຮມແລະເຮືອນພັກ, ເຊິ່ງທັງໝົດເປັນທີ່ມາຂອງເຄື່ອງດື່ມປະເພດແອລຄໍຮອລ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂື້ນໂດຍປາສະຈາກການເກືອດຫ້າມ, ເປັນເຫດໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນດື່ມຫລາຍງານນັບບໍ່ໄຂວ່..

http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Laostops.htm

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 92 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.