ປະເທດລາວຕິດອັນດັບໜຶ່ງໃນການບໍລິໂພກແອລຄໍຮອລໃນອາຊຽນ

Image

ປະເທດລາວເຮົາຕິດອັນດັບທີ 1 ຂອງ 10 ປະເທດອາຊຽນກ່ຽວກັບການບໍລິໂພກແອລກໍຮອລຫລືບໍລິໂພກເບຍ ເຊິ່ງມີອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ລິດຕໍ່ຄົນ ຕໍ່ປີ ອີງຕາມການສຳຫລວດຂອງອົງການອາຫານໂລກ.

ຜົນການສຳຫລວດໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢູ່ກ່ອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອສະຫລຸບໂຄງການຄວບຄຸມຊຸມຊົນການເສບສິ່ງເສບຕິດ.

ການສຳຫລວດໄດ້ພົບວ່າ ແມ່ຍິງລາວດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫລາຍກວ່າແມ່ຍິງໃນບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນອິນດູຈີນ.

ປະເທດລາວມີຫລາຍເຜົ່າຊົນແລະແຕ່ລະຊົນເຜົ່າມີປະເພນີວັດທະນະທັມເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ແອລຄໍຮອລ(ສິ່ງມຶນເມົາ)ໄດ້ມີບົດບາດສຳຄັນທົ່ວສັງຄົມລາວ, ຕາມການສຳຫລວດຄົ້ນພົບ.

ການສຳຫລວດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຫລາຍຄົນໄດ້ໃຊ້ເວລາ 6 ເດືອນຕໍ່ປີ(ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ຫາເດືອນພະຈິກ) ເກັບກ່ຽວຜົນລະປູກ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ ແລະໝາກສາລີ, ພ້ອມດ້ວຍຜົນລະປູກບາງຢ່າງເພື່ອໃຊ້ຜະລິດແອລຄໍຮອລ.

ສ່ວນທີ່ເຫລືອຂອງປີ(ແຕ່ເດືອນທັນວາ ຫາເດືອນພຶດສະພາ) ເປັນຊ່ວງທີ່ມີເທສະການແລະງານສັງສັນສັງຄົມເກີດຂື້ນ. ຊ່ວງນີ້ເປັນໂອກາດສຳຫລັບການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຫລາຍທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງຜູ້ຄົນໄດ້ຈັດງານລ້ຽງຢ່າງໜັກສຸດຊ່ວງປີໃໝ່ສາກົນ, ປີໃໝ່ຈີນແລະຫວຽດນາມ, ປີໃໝ່ລາວ, ປະເພນີບຸນຊ່ວງເຮືອ ແລະບຸນບັ້ງໄຟ.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີງານລ້ຽງອື່ນໆອີກທີ່ເຈັດຂື້ນເນື່ອງໃນໂອກາດໄດ້ຮັບເລື່ອນຕຳແໜ່ງ, ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່, ງານດອງ, ງານຂື້ນເຮືອນໃໝ່, ແລະໃນຂະນະທີ່ມີຜູ້ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຖືກຈັດງານຕ້ອນຮັບກັບບ້ານເກີດ.

ນອກຈາກການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາທີ່ຖືກນຳເຂົ້າເປັນແອລຄໍຮອລ ຫລື ເບຍ, ຍັງມີຫລາຍພາກແລະຫລາຍແຂວງຜະລິດເຫລົ້າພື້ນເມືອງ, ເຫລົ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດແມ່ນຜະລິດຈາກເຂົ້າ ຮູ້ກັນໃນນາມເຫລົ້າຂາວ, ປົກກະຕິແມ່ນຜະລິດຢູ່ເມືອງຄົງ, ແຂວງສາລະວັນ. ແລະຮູບແບບອື່ນໆຂອງເຫລົ້າທີ່ຜະລິດມາຈາກເຂົ້າກໍມີຢູ່ທົ່ວໄປ ລວມທັງການກັ່ນຕອງທີ່ດື່ມຈາກໄຫໂດຍຜ່ານຫລອດດູດ.

ບໍ່ເປັນຕາໜ້າແປກໃຈເລີຍທີ່ວ່າການສຳຫລວດໄດ້ຄົ້ນພົບອັດຕາການບໍລິໂພກແອລຄໍຮອລທີ່ສູງ ອັນເປັນເຫດຕໍ່ເນື່ອງທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນທີ່ໂຫດຮ້າຍແລະພາກຊີວິດຜູ້ຄົນໄປມາກມາຍຕໍ່ປີ.

ໃນປີ 2009, ໄດ້ມີການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າມີອຸບັດຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນເກີດຂື້ນ 5,490 ລາຍ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນ9,664 ຄົນ ແລະເສັຍຊີວິດ 753 ຄົນ. ໃນປີ2010, ໄດ້ມີຈຳນວນການເກີດອຸບັດຕິເຫດເພິ່ມຂື້ນ 5,802​ຄັ້ງ, ມີຜຸ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 11,128 ຄົນ ແລະເສັຍຊີວິດ 775 ຄົນ.

ໃນປີ 2011, ໄດ້ມີການບັນທຶກວ່າມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນ 6,541 ຄັ້ງ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນ 11,503 ຄົນແລະເສັຍຊີວິດ 902​ຄົນ.  ໃນປີ 2012, ຈຳນວນຕົວເລກຫລຸດລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າມີຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນ 6,164 ຄັ້ງ, ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນ 10,191 ຄົນແລະເສັຍຊີວິດ 888 ຄົນ.

ໃນລາວ ອັດຕາຕັບຖືກຄຸກຄາມຈາກ 3 ຢ່າງຄື: ແອລຄໍຮອລ, ໄວຣັສຕັບ H, ກາຝາກຕັບ,ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າອາດເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້.

ມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາທີ່ພາກັນເຮັດຂອງຄົນທົ່ວໄປທີ່ເວລາດື່ມເຫລົ້າ ໃຫ້ດື່ມຈົນໝົດຈອກ, ນຳໄປສູ່ປະລິມານການບໍລິໂພກແອລຄໍຮອລຈຳນວນຫລາຍຕະຫລອດໄລຍະເວລາຄາວດຽວ. ທ່າມກາງການຈັດງານລື່ນເລີງ, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີໃຜຢຸດຄິດເພື່ອພິຈາລະນາຄວາມຈິງວ່າການປະພຶດແບບນີ້ສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍໜັງໜ່ວງຕໍ່ສຸຂະພາບ.

ການສຳຫລວດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກພົບວ່າ ການໂຄສະນາສິ່ງມຶນເມົາເຫລົ້າເບຍເພີ່ມຂື້ນໃນໜັງສືພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍຸແລະໂທລະທັດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນຈຳນວນຮ້ານກິນດື່ມ, ສະຖານທີ່ບັນເທີງ, ໂຮງແຮມແລະເຮືອນພັກ, ເຊິ່ງທັງໝົດເປັນທີ່ມາຂອງເຄື່ອງດື່ມປະເພດແອລຄໍຮອລ ມີຈຳນວນເພີ່ມຂື້ນໂດຍປາສະຈາກການເກືອດຫ້າມ, ເປັນເຫດໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນດື່ມຫລາຍງານນັບບໍ່ໄຂວ່..

http://www.vientianetimes.org.la/FreeContent/FreeConten_Laostops.htm

2 Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.