ຄວາມເປັນມາຂອງບຸນພະທາດຫຼວງ

Image

ງານບຸນນະມັດສະການ ພະທາດຫລວງແມ່ນປາງບຸນ ໃຫຍ່ຫນ່ຶງຂອງລາວເຮົາທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາເປັນເວລາ ອັນດົນນານ ເຊ່ິງງານບຸນນີ້ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີໃນລະຫວ່າງກາງເດືອນ 12 ລາວ  ແລະ ກົງກັບເດືອນ 11 ສາ ກົນ. ການເຮັດບຸນທາດຫລວງ ແມ່ນມີຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ສະໄຫມ ພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິລາດ ຜູ້ນຳພາສ້າງພະທາດຫລວງ ກວມໃສ່ພະທາດອຸບມຸງທີ່ ບັນຈຸກະດູກຫົວເນ່ົາຂອງພະ ພຸດທະເຈົ້າ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນ ຈາກການແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງ ແລະຕົ້ນກາລະພຶກຢູ່ວັດສີເມືອງຕໍ່ມາແມ່ນວັດທາດຫລວງ, ວັດໄຕໃຫຍ່, ວັດອົງຕື້ ແລະວັດອິນແປງຕາມລຳດັບ.
ຕັ້ງແຕ່ບູຮານນະການພຸ້ນ ຄົນລາວມີຄວາມເຊື່ອວ່າກ່ອນ ທີ່ຈະຕັ້ງບ້ານຕັ້ງເມືອງຢູ່ບ່ອນ ໃດກໍ່ຕາມຈະຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງຫຼັກ ເມືອງເສຍກ່ອນ,ຫລັກເມືອງ ເປັນບ່ອນສັກກາລະບູຊາທີ່ ສັກສິດຂອງຄົນລາວເຮົາໃນ ເມືອງນັ້ນ,ເວລາຈະປະກອບພິທີການສຳຄັນຕ້ອງໄດ້ຄອບ ໄຄ່ວຫລັກເມືອງເສຍກ່ອນ, ດ່ັງນັ້ນເວລາຈະເຮັດບຸນທາດ ຫຼວງພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິ ລາດຈ່ິງໄດ້ຈັດພິທີຢູ່ຫຼັກເມືອງຄື: ວັດສີເມືອງກ່ອນດ້ວຍການ ແຫ່ຜາສາດເຜິ້ງ  ແລະ ຕົ້ນກາລະພຶກໄປຖວາຍບູຊາ ໂດຍມອບໃຫ້ເປັນພາລະຂອງແຕ່ ລະເມືອງຮັບຜິດຊອບເຊ່ັນ: ວັດສີເມືອງແມ່ນເມືອງສີສັດ ຕະນາກຮັບຜິດຊອບຈັດຫາ ແລະຄົບງັນໃນມື້ອອກໃໝ່ 13 ຄ່ຳເດືອນ 12, ວັດໄຕໃຫຍ່ ແມ່ນເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຮັບຜິດຊອບເຊ່ິງຄົບງັນພ້ອມ ກັບວັດທາດຫຼວງໃນມື້ຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ, ສ່ວນວັດອົງຕື້ ແລະ ວັດອິນແປງ ແມ່ນຄົບງັນມື້ຂຶ້ນ 1 ຄ່ຳ ໂດຍແມ່ນເມືອງຈັນທະບູລີຮັບຜິດຊອບຈັດຫາຕົ້ນກາລະພຶກແລະຜາສາດເຜິ້ງແລ້ວ ພ້ອມກັນແຫ່ໄປຖວາຍບູຊາ.

ມູນເຫດທີ່ມີການປະກອບ ພິທີຢູ່ວັດທາດຫລວງ ແລະວັດໄຕໃຫຍ່ໃນມື້ດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າວັດໄຕໃຫຍ່ແມ່ນ ວັດທີ່ມະເຫສີຂອງພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິລາດເປັນຜູ້ສ້າງ ສ່ວນວັດອິນແປງ ແລະ ວັດອົງຕື້ໃຫ້ຈັດນຳຫລັງກໍ່ຍ້ອນວ່າ ພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິ ລາດສ້າງພະທາດຫລວງແລ້ວຈ່ິງສ້າງວັດອົງຕື້.

ການປະກອບພິທີທາງສາ ສະໜາຢູ່ວັດອົງຕື້ແລະວັດອິນແປງແມ່ນມີລັກສະນະເປັນ ອັນດຽວກັນ ໂດຍເພ່ິນໄດ້ມີ ການເຕົ້າໂຮມເຄື່ອງກິລິຍາບູ ຊາຢູ່ວັດອົງຕື້ແລ້ວແບ່ງເອົາ ສ່ວນຫນ່ຶງແຫ່ໄປທອດຖວາຍ ຢູ່ວັດອິນແປງກ່ອນ ຈາກນັ້ນ ຈ່ິງທຳພິທີແຫ່ ແລະ ທອດ ຖວາຍທີ່ວັດອົງຕື້ຕາມຫລັງ.
ຄວາມຫມາຍຂອງການ ເຮັດຜາສາດເຜິ້ງແຫ່ນັ້ນແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ ສາມັກຄີຂອງປວງຊົນທັງຊາດທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັນ ສ້າງພະທາດຫລວງ ແລະ ພະເຈົ້າອົງຕື້. ດ່ັງນັ້ນສ່ິງທີ່ນຳມາ ຖວາຍບູຊາພະທາດຫລວງຈ່ິງຕ້ອງແມ່ນສ່ິງທີ່ເກີດມາຈາກຄວາມສາມັກຄີ ຕົວຢ່າງເຜິ້ງ ແມ່ນຜົນງານທີ່ເກີດມາຈາກ ຄວາມພ້ອມພຽງສາມັກຄີ ຂອງໂຕເຜິ້ງທີ່ໄປສະແຫວງຫາວັດຖຸມາກໍ່ສ້າງ ແປງເປັນ ຮວງຮັງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຮວງຮັງຂອງຕົນຢ່າງເອົາຊີວິດເປັນເດີມພັນ.

ຄຽງຄູ່ກັບການແຫ່ຜາສາດ ເຜິ້ງນັ້ນ, ໃນງານບຸນນະມັດ ສະການພະທາດຫລວງເພ່ິນຍັງຈັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນຕີຄີ ເຊ່ິງການຕີຄີກໍ່ມີຄວາມໝາຍສະແດງອອກເຖິງຄວາມມີປະຊາທິປະໄຕໂດຍຢຶດຖືອຳ ນາດຂອງປະຊາຊົນເປັນສຳ ຄັນ. ກ່ອນຈະຕີຄີເພ່ິນໄດ້ຈັດ ຂະບວນແຫ່ລູກຄີອອກຈາກ ວັດທາດຫຼວງໃຕ້ໄປສູ່ກົມມະລຽນວັດທາດຫລວງເຫນືອ. ໃນເວລາຕີຄີແມ່ນໄດ້ຈັດເປັນສອງຂະບວນຄື: ຂະບວນ ທາງການ ແລະ ຂະບວນປະ ຊາຊົນຢູ່ໃນນີ້ເພ່ິນໄດ້ຖືເອົາ ຂະບວນຂອງປະຊາຊົນເປັນອັນຕັດສິນໂຊກຊະຕາກຳ ຂອງບ້ານເມືອງຫມາຍຄວາມ ວ່າຖ້າປີໃດຫາກຝ່າຍຂະ ບວນປະຊາຊົນຊະນະຖືວ່າປີນັ້ນຕະຫລອດປີປະຊາຊົນຢູ່ ເຢັນເປັນສຸກ, ນີ້ສະແດງໃຫ້ ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບຸນພະ ທາດຫລວງແມ່ນສະແດງໃຫ້ ເຫັນເຖິງລັກສະນະປະຊາທິປະໄຕໃນໝູ່ຄົນລາວ ເຊ່ິງໄດ້ມີການວາງຮາກຖານມາ ແລ້ວຢ່າງຫນ້ອຍກໍ່ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິລາດເປັນຜູ້ປົກຄອງບ້ານເມືອງ.
ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງແມ່ນການສືບສານ ຮີດຄອງປະເພນີ, ວັດທະນະທຳທີ່ມີມູນເຊື້ອອັນດີງາມ ຂອງຊາດລາວເຮົາທີ່ມີມາແຕ່ບູຮານນະການ,ເປັນການເຕົ້າ ໂຮມຄວາມສາມັກຄີເປັນຈິດ ຫນ່ຶງໃຈດຽວຂອງປະຊາຊົນ ລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ເປັນ ປາງບຸນໜ່ຶງທີ່ດຶງດູດເອົາແຂກທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ ມາຮ່ວມຢ່າງຫລວງຫລາຍ.

 

ທີ່ມາ: http://www.kongthap.gov.la/index.php?option=com_content&view=article&id=2193%3A2011-11-09-09-45-21&catid=9%3Aecoculsoci-news&Itemid=10

Advertisements

ຕອບກັບ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s