ຄວາມສຳຄັນຂອງບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ

ບົດນຳ

ພຣະເວສສັນດອນ ຫລື ພຣະເຫວດສັນດອນ ເປັນນິທານຊາດົກທີ່ສຳຄັນໃນບັນດາຊາດົກ 10 ເລື່ອງ ທີ່ຖືກນຳມາເທສນ໌ໃນແຕ່ລະປີເອີ້ນວ່າການເທສນ໌ບຸນມະຫາຊາດ ຫລືບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ, ເຊິ່ງເປັນການເທສນ໌ແບບປະເພນີສືບກັນມາແຕ່ດົນນານ. ມູນເຫດການເລົ່າເລື່ອງພຣະເຫວດສັນດອນ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ ເມື່ອຄັ້ງພຣະພຸດທະອົງຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ເມື່ອຄາວສະເດັດໄປເທສນ໌ໂຜດພຸດທະບິດາແລະຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ກຸງກະບິນລະພັດ, ເມື່ອນັ້ນມີພຣະປະຍູນຍາດ(ຍາດພີ່ນ້ອງ)ຂອງພຣະອົງຈຳນວນໜຶ່ງ ເກີດມີຄວາມກະດ້າງກະເດື່ອງ ບໍ່ຍອມຂາບໄຫວ້ພຣະອົງ ຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງສະແດງປາຕິຫານ ບັນດານໃຫ້ເກີດມີຝົນໂບກຂະຣະພັດຕົກລົງມາຢ່າງອັດສະຈັນ. ຝົນໂບກຂະຣະພັດນີ້ ເປັນຝົນພິເສດ ເປັນສີແດງຄືກັບນ້ຳຄັ່ງ ເວລາຕົກລົງມາຖືກຄົນ ຜູ້ໃດຕ້ອງການໃຫ້ປຽກຈິ່ງປຽກ ຜູ້ໃດບໍ່ໃຫ້ປຽກກໍບໍ່ປຽກ ເມື່ອຕົກລົງມາແລ້ວບໍ່ຂັງຢູ່ ແຕ່ຈະຊືມລົງໄປໃນດິນທັນທີ.

ເມື່ອຝົນໂບກຂະຣະພັດຕົກລົງມາ ພຣະສົງສາວົກເຫັນຄວາມອັດສະຈັນນັ້ນ ຈິ່ງຂາບທູນຖາມພຣະອົງ ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈິ່ງຊົງຕອບວ່າ: “ຝົນນີ້ເຄີຍຕົກມາກ່ອນ ເມື່ອເຮົາພຣະອົງເຄີຍສະເຫວີຍພຣະຊາດເປັນພຣະເຫວດສັນດອນໂພທິສັດ”.

ອັນໜຶ່ງ ມີຕຳນານເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບພຣະມາໄລເຖຣະ ເຊິ່ງຖືກຣິຈນາແຕ່ງຂຶ້ນໂດຍພິກຂຸຊາວສິງຫົນ ເມື່ອປະມານ ພ.ສ. 900 ໄດ້ເລົ່າເຖິງພຣະມາໄລຜູ້ເປັນພິກຂຸສົງທີ່ມີອິດທິຣິດແກ່ກ້າ ສາມາດໄປທ່ຽວນະຮົກແລະສະຫວັນໄດ້, ເມື່ອໄປເຖິງນະຮົກ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງສັດນະຮົກ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ສັ່ງຄວາມນຳພຣະມາໄລເຖິງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢູ່ເມືອງມະນຸດ ໃຫ້ເຮັດບຸນສີລກິນທານຫາ ແລະບໍ່ໃຫ້ປະໝາດ. ເມື່ອພຣະມາໄລເຫາະໄປໄຫວ້ພຣະທາດເກດແກ້ວຈຸລາມະນີ ອັນເປັນທີ່ປະດິດສະຖານພຣະເມົາລີ(ເກດເກົ້າຜົມ)ຂອງພຣະບໍຣົມມະສາດສະດາ ເມື່ອຄາວຕັດເກດເກສາອອກພະໜວດ ເມື່ອນັ້ນພຣະເກສາຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກນຳໄປປະດິດສະຖານໄວ້ທີ່ສະຫວັນຊັ້ນດາວະດຶງໃນທາດເກດແກ້ວຈຸລາມະນີນັ້ນ. ເມື່ອພຣະມະໄລເຖຣະເຈົ້າໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທາດ ກໍໄດ້ມີໂອກາດພົບກັບພຣະອະຣິຍະເມຕໄຕໂຍໂພທິສັຕວ໌ ທີ່ສະເດັດລົງມາຈາກສະຫວັນຊັ້ນດຸສິດ ເພື່ອຂາບໄຫວ້ພຣະທາດເກດແກ້ວເຊັ່ນກັນ ຈິ່ງໄດ້ສົນທະນາກັນ. ການສົນທະນາມີເນື້ອໃນຫລັກກ່ຽວກັບການສ້າງບຸນປາຣະມີຂອງພຣະໂພທິສັດ, ການເປັນໄປຂອງອາຍຸໄຂມະນຸດໃນອະນາຄົດ ເຖິງບາບບຸນຄຸນໂທດຕ່າງໆ, ແລະພຣະໂພທິສັຕວ໌ໄດ້ສັ່ງຄວາມນຳພຣະມາໄລວ່າ ຖ້າບຸຄຄະລະຜູ້ໃດຢາກເຫັນໜ້າຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າມີນາມວ່າ: ພຣະອະຣິຍະເມຕໄຕສັມມາສັມພຸດທະໃນອະນາຄົດ ກໍໃຫ້ໝັ່ນຟັງເທສນ໌ພຣະເຫວດສັນດອນຕະຫຼອດມື້ໃນປີໜຶ່ງໆ ແລະໃຫ້ຮັກສາສີລຫ້າໃຫ້ໄດ້ເປັນປະຈຳ. ນີ້ຈິ່ງເປັນມູລເຫດໃຫ້ຊາວພຸດທັງຫລາຍພາກັນເຮັດບຸນມະຫາເຫວດ ຟັງເທສນ໌ມະຫາຊາດທຸກໆປີບໍ່ໄດ້ຂາດ.

ບົດບາດທາງພາສາແລະວັນນະຄະດີ

ໃນເລື່ອງພຣະເຫວດສັນດອນນີ້ ໄດ້ລວມເອົາການສ້າງປາຣະມີທັງມວນມາສະແດງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຊາດົກທີ່ເວົ້າເຖິງການສ້າງທານະປາຣະມີເດັ່ນກວ່າໝູ່ກໍຕາມ.

ພຣະເຫວດສັນດອນ ເປັນນິທານຊາດົກທີ່ປະກອບມີຣົສຂອງວັນນະຄະດີຢູ່ 9 ຣົສດ້ວຍກັນຄື:

 1. ຣົສແຫ່ງຄວາມຮັກ
  2. ຣົສແຫ່ງຄວາມຂົບຂັນ
  3. ຣົສແຫ່ງຄວາມເມຕຕາກະຣຸນາ
  4. ຣົສແຫ່ງຄວາມຄຽດແຄ້ນ
  5. ຣົສແຫ່ງຄວາມກ້າຫານ
  6. ຣົສແຫ່ງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຕົກໃຈ
  7. ຣົສແຫ່ງຄວາມກຽດຊັງ
  8. ຣົສແຫ່ງຄວາມປະຫລາດໃຈ
  9. ຣົສແຫ່ງຄວາມສະຫງົບ

ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວນແກ່ການສະດັບຮັບຟັງ, ເປັນການບັນເທີງທັມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາພຣະສົງເທສນ໌ແຫລ່ ຫລີ້ນສຽງທີ່ມ່ວນ ອອນຊອນ ເມື່ອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຟັງແລ້ວ ກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ. ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ໃນບາງຕອນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກລູກຂອງພຣະເຫວດແລະນາງມັດທີຕໍ່ກັນຫາຊາລີ, ເຫັນໄດ້ເຖິງອາຣົມຕະຫລົກຂົບຂັນຂອງອີຕາພາມ, ເຖິງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະເຫວດທີ່ມີຕໍ່ສັບພະສັດ ຕໍ່ຄົນທີ່ເຂົ້າມາຂໍທານ, ແລະເມື່ອອີຕາພຣາມຂູ່ເຂັນຂ້ຽນຕີລູກທັງສອງ ພຣະເຫວດກໍມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ, ເມື່ອເຖິງຄາວເດີນໄພ ຂອງກະສັດທັງສອງ ກໍບົ່ງບອກເຖິງຄວາມກ້າຫານຊານໄຊ, ເມື່ອເຖິງຄາວຜະຈົນໄພກັບສັດຮ້າຍ ເຊັ່ນນາງມັດທີຖືກເສືອລັດທາງ ກໍເກີດຄວາມຕົກໃຈ, ເມື່ອພຣະເຫວດສັນດອນທານຊ້າງປັດຈະຍະນາເຄນ ຊາວເມືອງກໍເກີດຄວາມຄຽດຊັງ ແລະມີບາງຄັ້ງກໍປະຫລາດໃຈ, ມີບາງຄັ້ງກໍສະຫງົບໃຈ. ສະແດງວ່າ ທຸກຣົສຊາດຂອງວັນນະຄະດີ ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດຜ່ານເລື່ອງພຣະເວສສັນຕະຣະຊາດົກຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ.

ນອກຈາກນີ້ ພາສາທີ່ນຳມາໃຊ້ຮ້ອຍຮຽງໃນບົດເທສນ໌ເວສສັນຕະຣະຊາດົກນີ້ ເປັນພາສາທີ່ສຸຂຸມເລິກເຊິ່ງ ອອນຊອນ ມີຄວາມໝາຍດີ ມີທັງສຳນວນຮ້ອຍແກ້ວແລະຮ້ອຍກອງ ເຊິ່ງຣິຈນາໂດຍນັກປຣາຊຍ໌ອາຈາຣຍ໌ທາງພຸດທະສາສນາ ທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາຫລາຍຍຸກຫລາຍສະໄໝ ນັບແຕ່ສະຕະວັດທີ 14 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ນອກຈາກນີ້ ພຣະເວສສັນຕະຣະຊາດົກ ຍັງລວມເອົາຄວາມສຳຄັນຫລາຍຢ່າງ ທັງທາງດ້ານການເມືອງ, ການປົກປອງ, ທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກເລື່ອງນີ້ ແຕ່ຈະບໍ່ໄດ້ນຳມາເລົ່າໃຫ້ເຫັນໃນບົດຄວາມສັ້ນໆນີ້.

ຄວາມສຳຄັນຂອງບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ

ການຈັດບຸນພຣະເຫວດສັນດອນປະຈຳປີ ຖືວ່າເປັນການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ໃຫ້ໄດ້ມີໂອກາດມາຄ້ຳຊູພຣະສົງສາມະເນນ ທີ່ມາຈາກຕ່າງວັດ ເພື່ອມາເທສນ໌ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບນິມົນຕ໌ຈາກສີລະວັດ ຫລືພຣະສົງຈາກວັດເຈົ້າພາບໄດ້ຍາຍກັນໄປແຕ່ລະວັດ. ບາງວັດເພິ່ນກໍຢູ່ຫ່າງກັນ ກໍຈະໄດ້ມານອນໃນວັດທີ່ຈັດງານບຸນ ເພື່ອຈະໄດ້ກຽມເທສນ໌ໃນມື້ຕໍ່ມາ.

ການເທສນ໌ພຣະເຫວດສັນດອນຖືໄດ້ວ່າ ເປັນການສືບທອດ ພຣະພຸດທະສາສນາ, ເປັນການໃຫ້ໂອກາດແກ່ພຣະສົງມີວຽກໃນການເຜີຍແຜ່ພຣະພຸດທະສາສນາແບບທ້ອງຖິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານນັ້ນໆ.

ເປັນການຟື້ນຟູການສຶກສາຮ່ຳຮຽນຕົວອັກສອນທັມໄປໃນໂຕ, ຈະເຫັນໄດ້ຈາກການຮຽນອ່ານຕົວອັກສອນທັມໃນໃບລານຂອງສາມະເນນຜູ້ບວດໃໝ່ ຈາກຄູບາອາຈານທີ່ເປັນເຈົ້າວັດ. ເມື່ອໄດ້ຝຶກອ່ານຕົວອັກສອນທັມໄດ້ແລ້ວ ຄູບາ ຫລືສາມະເນນຜູ້ຮຽນໃໝ່ ກໍຈະໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ໄປເທສນ໌ຕ່າງວັດ. ກັນເທສນ໌ທີ່ໃສ່ມານັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃສ່ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອາທິດ ເພື່ອຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ພຣະສົງໄດ້ທົບທວນ ຫລື ລຽບໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວ. ການເທສນ໌ພຣະເຫວດໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍັງນິຍົມເທສນ໌ຕົວອັກສອນທັມຈາກໃບລານ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກການເທສນ໌ໃນເມືອງຫລວງ ເຊິ່ງນັບມື້ຄ່ອຍໆເທສນ໌ໃນປຶ້ມຈາກອັກສອນລາວໄປແລ້ວ.

ຕາມການສັງເກດ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການເທສນ໌ພຣະເຫວດ ເປັນການເທສນ໌ທີ່ປະກອບມີພຣະຄາຖາຫລາຍ ເອີ້ນວ່າ ຄາຖາພັນ ເຊິ່ງເປັນບົດເທສນ໌ແບບ ນິສສັຍຍະ ຄື ມີການຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍບາດຄາຖາ ແລະມີຄຳແປສັພທ໌ທີ່ກ່າວຂຶ້ນຕົ້ນແລ້ວ ເດີນບົດເທສນ໌ໄປ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຟັງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳສັພທ໌ພາສາປາລີຢ່າງສົມຄວນ.

ມີບາງກໍລະນີ ມີຍາດໂຍມບາງຄົນ ສາມາດຟັງເທສນ໌ພຣະເຫວດຈົນເຂົ້າໃຈ ແລະຈື່ທຸກວັຄຄ໌ ທຸກຕອນ ສາມາດຈື່ຈຳແມ່ນແຕ່ບາດພຣະຄາຖາ ເຊິ່ງສັງເກດໄດ້ ເວລາມີພຣະສົງຕົນໃດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຝຶກເທສນ໌ໃໝ່ ອ່ານໜັງສືທັມບໍ່ທັນແຕກ ກໍຈະອ່ານແບບບໍ່ຊັດເຈນ ບາງຄັ້ງກໍອ່ານຂ້າມ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນແລ້ວ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ພໍ່ອອກທີ່ນັ່ງຟັງເທສນ໌ນັ້ນທ້ວງຂຶ້ນເວລາອ່ານຜິດ.

ສະແດງວ່າ ການເທສນ໌ພຣະເຫວດ ກໍເປັນການສອນພາສາປາລີແບບທາງອ້ອມໄປໃນໂຕ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນຫລັກສູດໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ເປັນຫລັກສູດໃນສັງວຽນຫໍທັມມາສ ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະສືບທອດຕໍ່ໄປ.

ການສັງເກດອີກຈຸດໜຶ່ງ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ຍາດໂຍມທີ່ມາຟັງການເທສນ໌ພຣະເວສສັນດອນນັ້ນ ພາກັນນັ່ງພະນົມມືຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງແຫ່ງສັດທາຢ່າງແທ້ຈິງ, ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນການຝຶກກັມມັຕຖານຢ່າງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເບິ່ງແລ້ວກໍຫາໄດ້ຍາກພໍສົມຄວນ.

ອີກມູມໜຶ່ງ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ພຣະສົງທີ່ຖືກນິມົນມາຈາກຕ່າງວັດ ໄດ້ມີໂອກາດພົວພັນຮູ້ຈັກກັນ ດ້ວຍການໄດ້ພົບພໍ້ກັນເວລາໄປເທສນ໌ໃນງານບຸນພຣະເຫວດ. ການເດີນທາງຈາກວັດໜຶ່ງໄປສູ່ວັດໜຶ່ງ ກໍຖືໄດ້ວ່າ ເປັນການຝຶກການເດີນທາງໄກ, ບາງວັດຫ່າງກັນຫລາຍກິໂລ. ແຕ່ໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ ການເດີນທາງໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຫລາຍຂຶ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ວ່ອງໄວໄປມາສະດວກ, ຈາກພຣະສົງເຄີຍນອນຄ້າງຄືນເວລາໄປຮ່ວມບຸນພຣະເຫວດ ກໍປ່ຽນມາເປັນການຂີ່ລົດໄປເທສນ໌ໃນມື້ຕໍ່ມາກໍໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຍາດໂຍມ ໄດ້ອຸປັດຖາກພຣະສົງໃນແຕ່ລະວັດ ດ້ວຍການຈັດແບ່ງຈຸໜ່ວຍ ຫລືຮັບຜິດຊອບເປັນລາຍຄອບຄົວ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ມີໂອກາດເຮັດບຸນແບບປະເພນີໄປໃນໂຕ ເຊິ່ງອັນນີ້ກໍຖືວ່າ ໄດ້ເປັນການສ້າງທານະປາຣະມີ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນນາມທີ່ເປັນຊາວພຸດຢ່າງແທ້ຈິງ.

ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຈັດງານບຸນພຣະເຫວດ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສັງຄົມເລີ່ມປ່ຽນແປງໄປ, ຄົນເຖົ້າທີ່ມານັ່ງຟັງເທສນ໌ຢູ່ໃນຫໍແຈກ ກໍເລີ່ມໜ້ອຍລົງ, ໄວລຸ້ນທີ່ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນເລີ່ມບໍ່ຄ່ອຍໃສ່ໃຈຕໍ່ປະເພນີການເທສນ໌ພຣະເຫວດ ຫລືບຸນມະຫາຊາດ, ຍັງເຫລືອໄວ້ແຕ່ການມ່ວນຊື່ນສັງສັນກັນ, ການຫລີ້ນບຸນພຣະເຫວດ ທີ່ຊາວບ້ານພາກັນຊຸມແຊວມ່ວນຊື່ນ. ບັນຍາກາດການຟັງເທສນ໌ ຢູ່ຫໍແຈກກໍເບົາບາງລົງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງໃດໃນປະເທດລາວ ຍັງໄຄແນ່ແຕ່ແຖວເຂດຊົນນະບົດ.

ວິທີການແກ້ໄຂຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມແລະອະນຸລັກປະເພນີການເທສນ໌ພຣະເຫວດສັນດອນໃຫ້ຍັງຄົງຢູ່ຄູ່ສັງຄົມຊາວພຸດ ຄວນຈະມີວິທີການດັ່ງນີ້:

➲ ຄວນຈັດໃຫ້ມີການເທສນ໌ສຽງຫລືເທສນ໌ແຫລ່ ເພື່ອດຶງດູດຄົນຟັງຫລາຍຂຶ້ນ
➲ ມີການຈັດເທສນ໌ພຣະເຫວດທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ, ສົ່ງເສີມຄວາມບັນເທີງທາງທັມ ເຊັ່ນ: ມີການແຫ່ພຣະເຫວດດ້ວຍການແຕ່ງຕົວຊົງເຄື່ອງຊວນໃຫ້ທັດສະນາ ມີລັກສະນະສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ອັນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອອະນຸລັກງານບຸນປະເພນີ.
➲ ການໃຫ້ມີງານບຸນພຣະເຫວດລະຫວ່າງຊາດ ເຊັ່ນ: ລາວ-ໄທ ໂດຍນິມົນຕ໌ພຣະສົງເທສນ໌ສຽງດີຈາກທັງສອງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອດຶງດູດໃຫ້ມີຄົນຟັງຫລາຍຂຶ້ນ.
➲ ຈັດໃຫ້ມີການຟັງເທສນ໌ໃນຂັ້ນລະດັບກິດຈະກັມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຢ່າງສ້າງສັນ ມີລັກສະນະທາງວິຊາການ, ເຊັ່ນມີການສົນທະນາ ຫລືເສວະນາບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງເວສສັນຕະຣະຊາດົກ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຟັງມີຄວາມສົນໃຈ ແລະເປັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັນນະກຳແລະມົນສະເໜ່ແຫ່ງພາສາຈາກນິທານຊາດົກ.

ສະຫລຸບ

ສະນັ້ນ, ການສືບທອດ, ການຈັດງານບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ ຫລື ບຸນມະຫາຊາດ ຈິ່ງເປັນປາງບຸນທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ,ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ອຸປັດຖຳຄ້ຳຊູພຣະສົງອົງຄະເຈົ້າ, ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມັກຄີກັນພາຍໃນບ້ານ ເຫັນໄດ້ຈາກການກະກຽມ, ການຄ້ຳພຣະສົງ, ການເຮັດພາເຂົ້າມາຖວາຍຈັງຫັນ ແລະເພນ, ເຫັນໄດ້ຈາກການເສຍສະລະເວລາມາຟັງເທສນ໌ຢ່າງຕັ້ງໃຈ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ການຈັດງານບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ ຈິ່ງເປັນປາງບຸນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸລັກສືບທອດກັນໄວ້ ໃຫ້ຍືນນານຄູ່ສັງຄົມລາວຊາວພຸດເຮົາ ແລະບໍ່ຄວນຖືເບົາເປັນອັນຂາດ.

___________

ເອກັຄຄະຈິດໂຕ ພິກຂຸ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.