ຄວາມສຳຄັນຂອງບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ

ບົດນຳ

ພຣະເວສສັນດອນ ຫລື ພຣະເຫວດສັນດອນ ເປັນນິທານຊາດົກທີ່ສຳຄັນໃນບັນດາຊາດົກ 10 ເລື່ອງ ທີ່ຖືກນຳມາເທສນ໌ໃນແຕ່ລະປີເອີ້ນວ່າການເທສນ໌ບຸນມະຫາຊາດ ຫລືບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ, ເຊິ່ງເປັນການເທສນ໌ແບບປະເພນີສືບກັນມາແຕ່ດົນນານ. ມູນເຫດການເລົ່າເລື່ອງພຣະເຫວດສັນດອນ ເກີດຂຶ້ນເມື່ອ ເມື່ອຄັ້ງພຣະພຸດທະອົງຍັງຊົງພຣະຊົນຢູ່ ເມື່ອຄາວສະເດັດໄປເທສນ໌ໂຜດພຸດທະບິດາແລະຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ກຸງກະບິນລະພັດ, ເມື່ອນັ້ນມີພຣະປະຍູນຍາດ(ຍາດພີ່ນ້ອງ)ຂອງພຣະອົງຈຳນວນໜຶ່ງ ເກີດມີຄວາມກະດ້າງກະເດື່ອງ ບໍ່ຍອມຂາບໄຫວ້ພຣະອົງ ຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ພຣະອົງສະແດງປາຕິຫານ ບັນດານໃຫ້ເກີດມີຝົນໂບກຂະຣະພັດຕົກລົງມາຢ່າງອັດສະຈັນ. ຝົນໂບກຂະຣະພັດນີ້ ເປັນຝົນພິເສດ ເປັນສີແດງຄືກັບນ້ຳຄັ່ງ ເວລາຕົກລົງມາຖືກຄົນ ຜູ້ໃດຕ້ອງການໃຫ້ປຽກຈິ່ງປຽກ ຜູ້ໃດບໍ່ໃຫ້ປຽກກໍບໍ່ປຽກ ເມື່ອຕົກລົງມາແລ້ວບໍ່ຂັງຢູ່ ແຕ່ຈະຊືມລົງໄປໃນດິນທັນທີ.

ເມື່ອຝົນໂບກຂະຣະພັດຕົກລົງມາ ພຣະສົງສາວົກເຫັນຄວາມອັດສະຈັນນັ້ນ ຈິ່ງຂາບທູນຖາມພຣະອົງ ເມື່ອນັ້ນພຣະອົງຈິ່ງຊົງຕອບວ່າ: “ຝົນນີ້ເຄີຍຕົກມາກ່ອນ ເມື່ອເຮົາພຣະອົງເຄີຍສະເຫວີຍພຣະຊາດເປັນພຣະເຫວດສັນດອນໂພທິສັດ”.

ອັນໜຶ່ງ ມີຕຳນານເລື່ອງເລົ່າກ່ຽວກັບພຣະມາໄລເຖຣະ ເຊິ່ງຖືກຣິຈນາແຕ່ງຂຶ້ນໂດຍພິກຂຸຊາວສິງຫົນ ເມື່ອປະມານ ພ.ສ. 900 ໄດ້ເລົ່າເຖິງພຣະມາໄລຜູ້ເປັນພິກຂຸສົງທີ່ມີອິດທິຣິດແກ່ກ້າ ສາມາດໄປທ່ຽວນະຮົກແລະສະຫວັນໄດ້, ເມື່ອໄປເຖິງນະຮົກ ກໍໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງສັດນະຮົກ ແລະພວກເຂົາກໍໄດ້ສັ່ງຄວາມນຳພຣະມາໄລເຖິງຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢູ່ເມືອງມະນຸດ ໃຫ້ເຮັດບຸນສີລກິນທານຫາ ແລະບໍ່ໃຫ້ປະໝາດ. ເມື່ອພຣະມາໄລເຫາະໄປໄຫວ້ພຣະທາດເກດແກ້ວຈຸລາມະນີ ອັນເປັນທີ່ປະດິດສະຖານພຣະເມົາລີ(ເກດເກົ້າຜົມ)ຂອງພຣະບໍຣົມມະສາດສະດາ ເມື່ອຄາວຕັດເກດເກສາອອກພະໜວດ ເມື່ອນັ້ນພຣະເກສາຂອງພຣະອົງໄດ້ຖືກນຳໄປປະດິດສະຖານໄວ້ທີ່ສະຫວັນຊັ້ນດາວະດຶງໃນທາດເກດແກ້ວຈຸລາມະນີນັ້ນ. ເມື່ອພຣະມະໄລເຖຣະເຈົ້າໄປຂາບໄຫວ້ພຣະທາດ ກໍໄດ້ມີໂອກາດພົບກັບພຣະອະຣິຍະເມຕໄຕໂຍໂພທິສັຕວ໌ ທີ່ສະເດັດລົງມາຈາກສະຫວັນຊັ້ນດຸສິດ ເພື່ອຂາບໄຫວ້ພຣະທາດເກດແກ້ວເຊັ່ນກັນ ຈິ່ງໄດ້ສົນທະນາກັນ. ການສົນທະນາມີເນື້ອໃນຫລັກກ່ຽວກັບການສ້າງບຸນປາຣະມີຂອງພຣະໂພທິສັດ, ການເປັນໄປຂອງອາຍຸໄຂມະນຸດໃນອະນາຄົດ ເຖິງບາບບຸນຄຸນໂທດຕ່າງໆ, ແລະພຣະໂພທິສັຕວ໌ໄດ້ສັ່ງຄວາມນຳພຣະມາໄລວ່າ ຖ້າບຸຄຄະລະຜູ້ໃດຢາກເຫັນໜ້າຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າມີນາມວ່າ: ພຣະອະຣິຍະເມຕໄຕສັມມາສັມພຸດທະໃນອະນາຄົດ ກໍໃຫ້ໝັ່ນຟັງເທສນ໌ພຣະເຫວດສັນດອນຕະຫຼອດມື້ໃນປີໜຶ່ງໆ ແລະໃຫ້ຮັກສາສີລຫ້າໃຫ້ໄດ້ເປັນປະຈຳ. ນີ້ຈິ່ງເປັນມູລເຫດໃຫ້ຊາວພຸດທັງຫລາຍພາກັນເຮັດບຸນມະຫາເຫວດ ຟັງເທສນ໌ມະຫາຊາດທຸກໆປີບໍ່ໄດ້ຂາດ.

ບົດບາດທາງພາສາແລະວັນນະຄະດີ

ໃນເລື່ອງພຣະເຫວດສັນດອນນີ້ ໄດ້ລວມເອົາການສ້າງປາຣະມີທັງມວນມາສະແດງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຊາດົກທີ່ເວົ້າເຖິງການສ້າງທານະປາຣະມີເດັ່ນກວ່າໝູ່ກໍຕາມ.

ພຣະເຫວດສັນດອນ ເປັນນິທານຊາດົກທີ່ປະກອບມີຣົສຂອງວັນນະຄະດີຢູ່ 9 ຣົສດ້ວຍກັນຄື:

 1. ຣົສແຫ່ງຄວາມຮັກ
  2. ຣົສແຫ່ງຄວາມຂົບຂັນ
  3. ຣົສແຫ່ງຄວາມເມຕຕາກະຣຸນາ
  4. ຣົສແຫ່ງຄວາມຄຽດແຄ້ນ
  5. ຣົສແຫ່ງຄວາມກ້າຫານ
  6. ຣົສແຫ່ງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຕົກໃຈ
  7. ຣົສແຫ່ງຄວາມກຽດຊັງ
  8. ຣົສແຫ່ງຄວາມປະຫລາດໃຈ
  9. ຣົສແຫ່ງຄວາມສະຫງົບ

ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວນແກ່ການສະດັບຮັບຟັງ, ເປັນການບັນເທີງທັມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເວລາພຣະສົງເທສນ໌ແຫລ່ ຫລີ້ນສຽງທີ່ມ່ວນ ອອນຊອນ ເມື່ອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຟັງແລ້ວ ກໍມີຄວາມປິຕິຍິນດີຢ່າງຍິ່ງ. ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ໃນບາງຕອນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກລູກຂອງພຣະເຫວດແລະນາງມັດທີຕໍ່ກັນຫາຊາລີ, ເຫັນໄດ້ເຖິງອາຣົມຕະຫລົກຂົບຂັນຂອງອີຕາພາມ, ເຖິງຄວາມເມດຕາກະຣຸນາຂອງພຣະເຫວດທີ່ມີຕໍ່ສັບພະສັດ ຕໍ່ຄົນທີ່ເຂົ້າມາຂໍທານ, ແລະເມື່ອອີຕາພຣາມຂູ່ເຂັນຂ້ຽນຕີລູກທັງສອງ ພຣະເຫວດກໍມີຄວາມຄຽດແຄ້ນ, ເມື່ອເຖິງຄາວເດີນໄພ ຂອງກະສັດທັງສອງ ກໍບົ່ງບອກເຖິງຄວາມກ້າຫານຊານໄຊ, ເມື່ອເຖິງຄາວຜະຈົນໄພກັບສັດຮ້າຍ ເຊັ່ນນາງມັດທີຖືກເສືອລັດທາງ ກໍເກີດຄວາມຕົກໃຈ, ເມື່ອພຣະເຫວດສັນດອນທານຊ້າງປັດຈະຍະນາເຄນ ຊາວເມືອງກໍເກີດຄວາມຄຽດຊັງ ແລະມີບາງຄັ້ງກໍປະຫລາດໃຈ, ມີບາງຄັ້ງກໍສະຫງົບໃຈ. ສະແດງວ່າ ທຸກຣົສຊາດຂອງວັນນະຄະດີ ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດຜ່ານເລື່ອງພຣະເວສສັນຕະຣະຊາດົກຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ.

ນອກຈາກນີ້ ພາສາທີ່ນຳມາໃຊ້ຮ້ອຍຮຽງໃນບົດເທສນ໌ເວສສັນຕະຣະຊາດົກນີ້ ເປັນພາສາທີ່ສຸຂຸມເລິກເຊິ່ງ ອອນຊອນ ມີຄວາມໝາຍດີ ມີທັງສຳນວນຮ້ອຍແກ້ວແລະຮ້ອຍກອງ ເຊິ່ງຣິຈນາໂດຍນັກປຣາຊຍ໌ອາຈາຣຍ໌ທາງພຸດທະສາສນາ ທີ່ໄດ້ສືບທອດກັນມາຫລາຍຍຸກຫລາຍສະໄໝ ນັບແຕ່ສະຕະວັດທີ 14 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ. ນອກຈາກນີ້ ພຣະເວສສັນຕະຣະຊາດົກ ຍັງລວມເອົາຄວາມສຳຄັນຫລາຍຢ່າງ ທັງທາງດ້ານການເມືອງ, ການປົກປອງ, ທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ຈາກເລື່ອງນີ້ ແຕ່ຈະບໍ່ໄດ້ນຳມາເລົ່າໃຫ້ເຫັນໃນບົດຄວາມສັ້ນໆນີ້.

ຄວາມສຳຄັນຂອງບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ

ການຈັດບຸນພຣະເຫວດສັນດອນປະຈຳປີ ຖືວ່າເປັນການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ໃຫ້ໄດ້ມີໂອກາດມາຄ້ຳຊູພຣະສົງສາມະເນນ ທີ່ມາຈາກຕ່າງວັດ ເພື່ອມາເທສນ໌ ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບນິມົນຕ໌ຈາກສີລະວັດ ຫລືພຣະສົງຈາກວັດເຈົ້າພາບໄດ້ຍາຍກັນໄປແຕ່ລະວັດ. ບາງວັດເພິ່ນກໍຢູ່ຫ່າງກັນ ກໍຈະໄດ້ມານອນໃນວັດທີ່ຈັດງານບຸນ ເພື່ອຈະໄດ້ກຽມເທສນ໌ໃນມື້ຕໍ່ມາ.

ການເທສນ໌ພຣະເຫວດສັນດອນຖືໄດ້ວ່າ ເປັນການສືບທອດ ພຣະພຸດທະສາສນາ, ເປັນການໃຫ້ໂອກາດແກ່ພຣະສົງມີວຽກໃນການເຜີຍແຜ່ພຣະພຸດທະສາສນາແບບທ້ອງຖິ່ນ, ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານນັ້ນໆ.

ເປັນການຟື້ນຟູການສຶກສາຮ່ຳຮຽນຕົວອັກສອນທັມໄປໃນໂຕ, ຈະເຫັນໄດ້ຈາກການຮຽນອ່ານຕົວອັກສອນທັມໃນໃບລານຂອງສາມະເນນຜູ້ບວດໃໝ່ ຈາກຄູບາອາຈານທີ່ເປັນເຈົ້າວັດ. ເມື່ອໄດ້ຝຶກອ່ານຕົວອັກສອນທັມໄດ້ແລ້ວ ຄູບາ ຫລືສາມະເນນຜູ້ຮຽນໃໝ່ ກໍຈະໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ໄປເທສນ໌ຕ່າງວັດ. ກັນເທສນ໌ທີ່ໃສ່ມານັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ໃສ່ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອາທິດ ເພື່ອຈະໃຫ້ໂອກາດແກ່ພຣະສົງໄດ້ທົບທວນ ຫລື ລຽບໃຫ້ຄ່ອງແຄ້ວ. ການເທສນ໌ພຣະເຫວດໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍັງນິຍົມເທສນ໌ຕົວອັກສອນທັມຈາກໃບລານ ເຊິ່ງຕ່າງຈາກການເທສນ໌ໃນເມືອງຫລວງ ເຊິ່ງນັບມື້ຄ່ອຍໆເທສນ໌ໃນປຶ້ມຈາກອັກສອນລາວໄປແລ້ວ.

ຕາມການສັງເກດ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ການເທສນ໌ພຣະເຫວດ ເປັນການເທສນ໌ທີ່ປະກອບມີພຣະຄາຖາຫລາຍ ເອີ້ນວ່າ ຄາຖາພັນ ເຊິ່ງເປັນບົດເທສນ໌ແບບ ນິສສັຍຍະ ຄື ມີການຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍບາດຄາຖາ ແລະມີຄຳແປສັພທ໌ທີ່ກ່າວຂຶ້ນຕົ້ນແລ້ວ ເດີນບົດເທສນ໌ໄປ. ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຟັງມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳສັພທ໌ພາສາປາລີຢ່າງສົມຄວນ.

ມີບາງກໍລະນີ ມີຍາດໂຍມບາງຄົນ ສາມາດຟັງເທສນ໌ພຣະເຫວດຈົນເຂົ້າໃຈ ແລະຈື່ທຸກວັຄຄ໌ ທຸກຕອນ ສາມາດຈື່ຈຳແມ່ນແຕ່ບາດພຣະຄາຖາ ເຊິ່ງສັງເກດໄດ້ ເວລາມີພຣະສົງຕົນໃດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ຝຶກເທສນ໌ໃໝ່ ອ່ານໜັງສືທັມບໍ່ທັນແຕກ ກໍຈະອ່ານແບບບໍ່ຊັດເຈນ ບາງຄັ້ງກໍອ່ານຂ້າມ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນແລ້ວ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ພໍ່ອອກທີ່ນັ່ງຟັງເທສນ໌ນັ້ນທ້ວງຂຶ້ນເວລາອ່ານຜິດ.

ສະແດງວ່າ ການເທສນ໌ພຣະເຫວດ ກໍເປັນການສອນພາສາປາລີແບບທາງອ້ອມໄປໃນໂຕ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນຫລັກສູດໃນໂຮງຮຽນ ແຕ່ເປັນຫລັກສູດໃນສັງວຽນຫໍທັມມາສ ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະສືບທອດຕໍ່ໄປ.

ການສັງເກດອີກຈຸດໜຶ່ງ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ຍາດໂຍມທີ່ມາຟັງການເທສນ໌ພຣະເວສສັນດອນນັ້ນ ພາກັນນັ່ງພະນົມມືຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພະລັງແຫ່ງສັດທາຢ່າງແທ້ຈິງ, ຖືໄດ້ວ່າ ເປັນການຝຶກກັມມັຕຖານຢ່າງໜຶ່ງ ເຊິ່ງເບິ່ງແລ້ວກໍຫາໄດ້ຍາກພໍສົມຄວນ.

ອີກມູມໜຶ່ງ ເຫັນໄດ້ວ່າ: ພຣະສົງທີ່ຖືກນິມົນມາຈາກຕ່າງວັດ ໄດ້ມີໂອກາດພົວພັນຮູ້ຈັກກັນ ດ້ວຍການໄດ້ພົບພໍ້ກັນເວລາໄປເທສນ໌ໃນງານບຸນພຣະເຫວດ. ການເດີນທາງຈາກວັດໜຶ່ງໄປສູ່ວັດໜຶ່ງ ກໍຖືໄດ້ວ່າ ເປັນການຝຶກການເດີນທາງໄກ, ບາງວັດຫ່າງກັນຫລາຍກິໂລ. ແຕ່ໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ ການເດີນທາງໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຫລາຍຂຶ້ນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ວ່ອງໄວໄປມາສະດວກ, ຈາກພຣະສົງເຄີຍນອນຄ້າງຄືນເວລາໄປຮ່ວມບຸນພຣະເຫວດ ກໍປ່ຽນມາເປັນການຂີ່ລົດໄປເທສນ໌ໃນມື້ຕໍ່ມາກໍໄດ້.

ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ຍາດໂຍມ ໄດ້ອຸປັດຖາກພຣະສົງໃນແຕ່ລະວັດ ດ້ວຍການຈັດແບ່ງຈຸໜ່ວຍ ຫລືຮັບຜິດຊອບເປັນລາຍຄອບຄົວ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໄດ້ມີໂອກາດເຮັດບຸນແບບປະເພນີໄປໃນໂຕ ເຊິ່ງອັນນີ້ກໍຖືວ່າ ໄດ້ເປັນການສ້າງທານະປາຣະມີ ໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ໃນນາມທີ່ເປັນຊາວພຸດຢ່າງແທ້ຈິງ.

ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຈັດງານບຸນພຣະເຫວດ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງສັງຄົມເລີ່ມປ່ຽນແປງໄປ, ຄົນເຖົ້າທີ່ມານັ່ງຟັງເທສນ໌ຢູ່ໃນຫໍແຈກ ກໍເລີ່ມໜ້ອຍລົງ, ໄວລຸ້ນທີ່ເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນເລີ່ມບໍ່ຄ່ອຍໃສ່ໃຈຕໍ່ປະເພນີການເທສນ໌ພຣະເຫວດ ຫລືບຸນມະຫາຊາດ, ຍັງເຫລືອໄວ້ແຕ່ການມ່ວນຊື່ນສັງສັນກັນ, ການຫລີ້ນບຸນພຣະເຫວດ ທີ່ຊາວບ້ານພາກັນຊຸມແຊວມ່ວນຊື່ນ. ບັນຍາກາດການຟັງເທສນ໌ ຢູ່ຫໍແຈກກໍເບົາບາງລົງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງໃດໃນປະເທດລາວ ຍັງໄຄແນ່ແຕ່ແຖວເຂດຊົນນະບົດ.

ວິທີການແກ້ໄຂຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍ

ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມແລະອະນຸລັກປະເພນີການເທສນ໌ພຣະເຫວດສັນດອນໃຫ້ຍັງຄົງຢູ່ຄູ່ສັງຄົມຊາວພຸດ ຄວນຈະມີວິທີການດັ່ງນີ້:

➲ ຄວນຈັດໃຫ້ມີການເທສນ໌ສຽງຫລືເທສນ໌ແຫລ່ ເພື່ອດຶງດູດຄົນຟັງຫລາຍຂຶ້ນ
➲ ມີການຈັດເທສນ໌ພຣະເຫວດທີ່ມີລັກສະນະສ້າງສັນ, ສົ່ງເສີມຄວາມບັນເທີງທາງທັມ ເຊັ່ນ: ມີການແຫ່ພຣະເຫວດດ້ວຍການແຕ່ງຕົວຊົງເຄື່ອງຊວນໃຫ້ທັດສະນາ ມີລັກສະນະສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ອັນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ເພື່ອອະນຸລັກງານບຸນປະເພນີ.
➲ ການໃຫ້ມີງານບຸນພຣະເຫວດລະຫວ່າງຊາດ ເຊັ່ນ: ລາວ-ໄທ ໂດຍນິມົນຕ໌ພຣະສົງເທສນ໌ສຽງດີຈາກທັງສອງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອດຶງດູດໃຫ້ມີຄົນຟັງຫລາຍຂຶ້ນ.
➲ ຈັດໃຫ້ມີການຟັງເທສນ໌ໃນຂັ້ນລະດັບກິດຈະກັມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຢ່າງສ້າງສັນ ມີລັກສະນະທາງວິຊາການ, ເຊັ່ນມີການສົນທະນາ ຫລືເສວະນາບົດບາດຄວາມສຳຄັນຂອງເວສສັນຕະຣະຊາດົກ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຜູ້ຟັງມີຄວາມສົນໃຈ ແລະເປັນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວັນນະກຳແລະມົນສະເໜ່ແຫ່ງພາສາຈາກນິທານຊາດົກ.

ສະຫລຸບ

ສະນັ້ນ, ການສືບທອດ, ການຈັດງານບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ ຫລື ບຸນມະຫາຊາດ ຈິ່ງເປັນປາງບຸນທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ,ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ອຸປັດຖຳຄ້ຳຊູພຣະສົງອົງຄະເຈົ້າ, ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມສາມັກຄີກັນພາຍໃນບ້ານ ເຫັນໄດ້ຈາກການກະກຽມ, ການຄ້ຳພຣະສົງ, ການເຮັດພາເຂົ້າມາຖວາຍຈັງຫັນ ແລະເພນ, ເຫັນໄດ້ຈາກການເສຍສະລະເວລາມາຟັງເທສນ໌ຢ່າງຕັ້ງໃຈ. ດ້ວຍເຫດນີ້ ການຈັດງານບຸນພຣະເຫວດສັນດອນ ຈິ່ງເປັນປາງບຸນທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການອະນຸລັກສືບທອດກັນໄວ້ ໃຫ້ຍືນນານຄູ່ສັງຄົມລາວຊາວພຸດເຮົາ ແລະບໍ່ຄວນຖືເບົາເປັນອັນຂາດ.

___________

ເອກັຄຄະຈິດໂຕ ພິກຂຸ

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 90 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.