ອານິສົງສ໌ຂອງການປະຕິບັດຯດັມມ໌

2BA1F011-0164-4449-9777-C0770DB6EB52.jpeg

ປະໂຫຍດຂອງການກຳໜົດ

1. ຈິດຕັ້ງໝັ້ນເປັນສະມາທິ(ຂະນິກະສະມາທິ)
2. ເກີດສະຕິສັມປະຊັນຍະ ລະອັດຕາຕົວຕົນ
3. ສັ່ງສົມເຫດປັດໄຈ ເພື່ອເວັ້ນໄກຈາກກິເລສ
4. ຮູ້ຖ້ວນທົ່ວຢ່າງວິເສດ ໃນປັດຈຸບັນຂະນະ
5. ລະຄວາມຄຽດແຄ້ນ ສະສົມຍານຢັ່ງຮູ້
6. ກອບກູ້ອິດສະລະພາບ, ກຳຮາບກິເສສ

ປະໂຫຍດຂອງການນັ່ງກຳໜົດ(ສະມາທິ)

1. ຈິດຕັ້ງໝັ້ນແລະສາມິໄດ້ງ່າຍ
2. ສະພາວະທັມປາກົດ ຂ້ອນຂ້າງຊັດເຈນ
3. ອະນິດຈັງ ທຸກຂັງ ອະນັດຕາ ຊັດເຈນ
4. ເປັນອິຣີຍະບົດທີ່ເອື້ອຕໍ່ານບັນລຸ ມັຄຄ໌, ຜົລ, ນິພພານ, ໄດ້ຫລາຍກວ່າອິຣີຍະບົດອື່ນ
5. ເປັນອິຣີຍະບົດທີ່ໂຮມຄວາມພ້ວມເພື່ອບັນລຸທັມໃນຂັ້ນຕ່າງ ເຖິງຂັ້ນສູງສຸດ

ປະໂຫຍດຂອງການຍືນກຳໜົດ

1. ເຮັດໃຫ້ການກຳໜົດເກີດຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ
2. ຈິດເປັນສະມາທິໄດ້ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ
3. ທຸກຂະເວທະນາມີໜ້ອຍ ໃຊ້ພື້ນຖານນ້ອຍ
4. ທຳລາຍບັນຍັດຂອງຮູບຢືນ ເປັນສະພາບຮູ້ອາການ
5. ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈສະພາບຂອງເຫດປັດໄຈ ອັນອີງອາໄສກັນເກີດ ຂື້ນ, ຕັ້ງຢູ່ ດັບໄປ

ປະໂຫຍດຂອງການເດີນຈົງກົມ 5 ປະການ 

1. ອົດທົນຕໍ່ການເດີນທາງໄກ
2. ອົດທົນຕໍ່ການກະທຳຄວາມພຽນ
3. ຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ
4. ຊ່ວຍຂັບລົມອອກຈາກຕົນ
5. ທຳສະມາທິໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ປະໂຫຍດຂອງການກຳໜົດອິຣິຍາບົດຍ່ອຍ

1. ປິດຊ່ອງວ່າງການກຳໜົດໃນອິຣິຍາບົດອື່ນໆ
2. ເຮັດໃຫ້ການກຳໜົດມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງບໍ່ຂາດສາຍ
3. ວິຣິຍະ, ສະຕິ, ສະມາທິ, ປັນຍາ ເກື້ອກູນກັນຂ້ອນຂ້າງຫລາຍ
4. ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີອິນຊີຫ້າ ເທົ່າກັນ (ສັດທາ, ວິຣິຍະ, ສະຕິ, ສະມາທິ,ແລະ ປັນຍາ)
5. ມີຄວາມຮອບຄອບ ບໍ່ຫລົງລືມ ຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການທຳງານໃນດ້ານອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງ
~ ຖີນະມິດທະ ຄວາມງ້ວງເຫງົາຫາວນອນ, ເຊື່ອງຊືມ ເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ
~ ບໍ່ຄວນນອນຫລາຍເກີນໄປ ສຳຫລັບຜູ້ມຸ້ງປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ ຢ່າງຫລາຍບໍ່ຄວນເກີນ 6 ຊົ່ວໂມງ.
~ຄວາມກຽດຄ້ານເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ຢ່າເຫັນແກ່ນອນເກີນໄປ
~ນັກປະຕິບັດທີ່ມຸ້ງຄວາມສຸກ ຄວາມສະຫງົບໃນຊີວິດ ຕ້ອງການຫລັບພັກຜ່ອນ ບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງໃຈກຳໜົດຫລາຍ.

ອານິສົງສ໌ການປະຕິບັດກັມມະຖານຕາມແນວສະຕິປັດຖານ 4 

1. ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບທາງຮ່າງກາຍແລະຈິດໃຈດີຂຶ້ນ
2. ເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈເບີກບານ, ເອີບອີ່ມ, ແລະແຈ່ມໃສ
3. ຄວາມວິຕົກກັງວົນ ແລະຄວາມຄຽດ ຫລຸດລົງຢ່າງຫລາຍ
4. ເປັນຜູ້ມີສະຕິຮູ້ເທົ່າທັນ ມີຄວາມຜິດພາດນ້ອຍ
5. ມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຕ່າງໆດີຂຶ້ນ
6. ບໍ່ຕົກໃຈຢ້ານ ເພາະຈະເລີນສະຕິສັມປະຊັນຍະຢູ່ສະເໝີ
7. ມີຄວາມກ້າຫານໃນການກະທຳຄຸນງາມຄວາມດີຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ ບໍ່ທໍ້ຖອຍເບື່ອໜ່າຍ
8. ຄວາມຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນຫລຸດລົງ ເພາະເຂົ້າໃຈໃນສະພາບທີ່ແທ້ຈິງຂອງຊີວິດ(ຂັນຫ້າ)
9. ສາມາດທຳລາຍຄວາມໂລບ(ອະພິຊຊາ), ຄວາມໂກດ(ໂທມະນັສ)ໃຫ້ຫລຸດລົງຫລືໝົດໄປ
10. ຊື່ວ່າເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະໄດ້ສະສົມເຫດປັດໄຈ ເພື່ອການຮູ້ແຈ້ງອະຣິຍະສັຈຈ໌ 4 ອັນຈະນຳໄປສູ່ການບັນລຸມັຄຄ໌, ຜົລ, ນິພພານ ເຊິ່ງເປັນທີ່ສິ້ນໄປແຫ່ງກິເລສ(ຄວາມຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນດ້ວຍໂມຫະ) ແລະກອງທຸກທັງມວນໄດ້ ໃນປັດຈຸບັນຊາດນີ້ ຫລື ຖ້າປະຕິບັດກະທຳຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະບໍ່ເກີນ 7 ປີ ເປັນຢ່າງຊ້າ ຄວນຈະໄດ້ບັນລຸອະຣິຍະມັຄຄ໌ ອະຣິຍະຜົລຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງແນ່ນອນ ດັ່ງພຸດທະພົຈນ໌ທີ່ປະກົດຢູ່ໃນທ້າຍສະຕິປັດຖານສູດ ຄັມພີມັຊຊິມະນິກາຍ ມູລະປັນນາສກ໌(12/103-127)

 

” ດູລາພິກຂຸທັງຫລາຍ! 7 ປີຈົ່ງຍົກໄວ້ ກໍຜູ້ໃດຜ້ໜຶ່ງ ເພິງຈະເລີນສະຕິປັດຖານສີ່ ເຫລົ່າໃດ ດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ຕະຫລອດ 6 ປີ ຜູ້ນັ້ນ ເພິງຫວັງໄດ້ເຊິ່ງ ຜົລຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ໃນ 2 ຢ່າງຄື: ບັນລຸພຣະອໍຣະຫັນຕ໌ ຫລື ເມື່ອຍັງມີອຸປາທິເຫລືອຢູ່ ກໍບັນລຸຄວາມເປັນອະນາຄາມີ ໃນຊາດປັດຈຸບັນນີ້ແລ.

ດູລາພິກຂຸທັງຫລາຍ! 6 ປີຈົ່ງຍົກໄວ້ ກໍຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ໃດ ເພິງຈະເລີນສະຕິປັດຖານ 4 ເຫລົ່ານີ້ ດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ຕະຫລອດ 5 ປີ ຜູ້ນັ້ນ ເພິງຫວັງຜົລຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ໃນ 2 ຢ່າງຄື: ບັນລຸພຣະອໍຣະຫັນຕ໌ ຫລື ເມື່ອຍັງມີອຸປາທິເຫລືອຢູ່ ກໍບັນລຸຄວາມເປັນອະນາຄາມີ ໃນປັດຈຸບັນຊາດນີ້ແລ.

ດູລາພິກຂຸທັງຫລາຍ! 5 ປີຈົ່ງຍົກໄວ້……4 ປີ…….3ປີ………2 ປີ…….1 ປີ…….7 ເດືອນ……6 ເດືອນ……5 ເດືອນ…..4 ເດືອນ…..3 ເດືອນ…..2 ເດືອນ…….1 ເດືອນ……ຈົ່ງຍົກໄວ້.

ດູລາພິກຂຸທັງຫລາຍ! ເຄິ່ງເດືອນຈົ່ງຍົກໄວ້, ດູລາພິກຂຸທັງຫລາຍ! ກໍຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ໃດ ເພິງຈະເລີນສະຕິປັດຖານ 4 ເຫລົ່ານີ້. ດັ່ງກ່າວມາ ຕະຫລອດ 7 ວັນ, ຜູ້ນັ້ນເພີ່ງຫວັງໄດ້ ເຊິ່ງຜົລຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ໃນ 2 ຢ່າງ ຄື: ບັນລຸພຣະອໍຣະຫັນຕ໌ ຫລືເມື່ອຍັງມີອຸປາທິເຫລືອຢູ່ ກໍບັນລຸພຣະອະນາຄາມີໃນຊາດປັດຈຸບັນນີ້ແລ. ເພາະອາໄສຄຳກ່າວນີ້ ຕະຖາຄົດຈິ່ງກ່າວຄຳ ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ(ຂ້າງຕົ້ນ) ນັ້ນວ່າ:

ດູລາພິກຂຸທັງຫລາຍ! ທາງນີ້ເປັນທາງສາຍເອກ ສາຍດຽວ ເພື່ອຄວາມບໍລິສຸດຂອງສັດທັງຫລາຍ ເພື່ອລະງັບຄວາມໂສກ ແລະຄວາມຄຳ່ຄວນ ເພື່ອຄວາມດັບທຸກ ແລະໂທມະນັສ ເພື່ອບັນລຸອະຣິຍະມັຄຄ໌ ເພື່ອແຈ້ງພຣະນິພພານ. ທາງດຽວນີ້ ຄື ສະຕິປັດຖານ 4 ດ້ວຍປະການສະນີ້ແລ.

ເທົ່າທີ່ກ່າວມາທັງໝົດນັ້ນ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຈະເລີນວິປັດສະນາກັມມະຖານ ເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ຍາກຫລາຍ ທຸກຄົນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຂອງອຕ່ລະຄົນ ພຽງແຕ່ໃຫ້ເຮົາມີສະຕິສັມປະຊັນຍະ ສັງເກດອາການກິລິຍາ ຫລືການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ກໍຕາມ. ຖ້າເປັນຄົນຊ່າງສັງເກດ ສະຕິປັນຍາກໍຈະເກີດຂຶ້ນຕະຫລອດເວລາ, ກິເລສຕັນຫາຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າມາບົງການຊີວິດທ່ານໃຫ້ເປັນຟປຕາມອຳນາດຂອງມັນໄດ້. ຂະນະທີ່ທ່ານກຳໜົດຢູ່ ກຸສົລ(ຄຸນງາມຄວາມດີ) ກໍຂຶ້ນໃນໃຈຢ່າງສະໝຳ່ສະເໝີ, ຄວາມຊົ່ວຫລືບາບກັມກໍຫລີກໄປ. ຖ້າໝັ່ນກຳໜົດຢູ່ ສະໝຳ່ສະເໝີໆ ເທົ່າກັບວ່າ ເຮົາໄດ້ພັດທະນາຄວາມດີ ໃຫ້ຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ແລະຍັງໄດ້ຊື່ວ່າ ຮັກສາຄວາມດີເອົາໄວ້ອີກດ້ວຍ.

ສຳຫລັບຜູ້ປະຕິບັດທີ່ມີເວລາຫລາຍ ແລະສາມາດທຸ້ມເທໃຫ້ກັບການປະຕິບັດ ໄດ້ຢ່າງຈິງຈັງ ຂໍແນະນຳໃຫ້ເລືອກຄູບາອາຈານ ທີ່ຊົງຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການໃນການປະຕິບັດວິປັດສະນາກັມມະຖານ ທີ່ເຄີຍເຂົ້າປະຕິບັດວິປັດສະນາກັມມະຖານຢ່າງຈິງຈັງ ແລະຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງນ້ອຍ 1 ປີ ລວມທັງເປັນຜູ້ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະແກ້ອາລົມກັມມະຖານແກ່ຜູ້ປະຕິບັດໄດ້ ບໍ່ຫລົງທາງຫລືຢຶດຕິດໃນສະພາບຂອງອັດຕາ, ເລືອກສະຖານທີ່ຫລືສຳນັກປະຕິບັດເປັນສັບປາຍະ(ສະຫງັດງຽບ ປາສະຈາກສຽງລົບກວນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ, ການຄົມມະນາຄົມສະດວກ, ອາຫານແລະອາຄານສະຖານທີ່ມີຄວາມເກື້ອກູນແກ່ຜູ້ປະຕິບັດຕາມສົມຄວນແກ່ອັດຕະພາບ). ເມື່ອທ່ານເລືອກຄູບາອາຈາຣຍ໌ (ກັລຍານະມິຕ) ແລະສະຖານທີ່ອັນເໝາະສົມແລ້ວ ຄວນທຸ້ມເທກາຍໃຈ ມຸ້ງສູ່ການປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ ບໍ່ແມ່ນເຮັດຫລີ້ນໆ ເພື່ອກົບເກື່ອນຄວາມທຸກ (ບັນຫາ) ໄປວັນໆເທົ່ານັ້ນ, ຄວນປະຕິບັດຢ່າງຕັ້ງໃຈ, ຜົລທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການປະຕິບັດຈະເປັນບົດພິສູດວ່າ: ຄວາມຈິງຂອງໂລກ ແລະຊີວິດຄືອັນໃດ? ມັຄຄ໌,ຜົລ,ນິພພານ ມີຈິງບໍ? ຄວາມດັບບໍ່ເຫລືອແຫ່ງກິເລສແລະກອງທຸກຂ໌ ເປັນເຊັ່ນໃດ? ເມື່ອທ່ານປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງແລ້ວ ທ່ານຈະພົບກັບຄວາມຈິງ ເຊັ່ນທີ່ວ່ານັ້ນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໄປຖາມໃຜ. ຄຳຕອບຢູ່ທີ່ການປະຕິບັດຂອງທ່ານເອງ ຖ້າແນ່ໃຈແລະເຊື່ອໝັ້ນ ໃນຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ ຈົ່ງລົງືປະຕິບັດເບິ່ງເຖີດ.

ຈາກ: http://www.watbhaddanta.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.