ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາສົງທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 13

ເມື່ອວັນທີ 28-30 ພະຈິກ 2017 ໄດ້ມີການໄຂກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາສົງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ສະໂມສອນແຂວງ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມໂດຍ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳລົງບຸນ, ປະທານສູນກາງອົງການພຸດທະສາສນາ. ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ມີພຣະມະຫາເຖຣານຸເຖຣະ ທີ່ເປັນປະທານ ອພສ ແຂວງ ແລະຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກຳມາທິການສຶກສາສົງນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນແຂວງ,ຂັ້ນເມືອງ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກທົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ ການເຜີຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ. ນອກຈາກນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການລາຍງານຜົນສຳເລັດແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງວຽກງານການສຶກສາສົງໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະເພື່ອນຳສະເໜີທິດທິດທາງການພັດທະນາການສຶກສາສົງໃນໄລຍະຊຸມປີຕໍ່ໜ້າແຕ່ນີ້ຫາປີ 2020.

DE107EC1-E193-4C6D-BDAA-CABCE206E316.jpeg

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີນຳສະເໜີແລະຮັບຮອງເອົາມະຕິຂອງການສຶກສາສົງດັ່ງນີ້:

1. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາການປ່ຽນຊື່ເອີ້ນ ຂອງຄະນະສຶກສາສົງສູນກາງ, ຫ້ອງການສຶກສາສົງສູນກາງ, ຄະນະສຶກສາສົງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະຫ້ອງການສຶກສາສົງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ມາເປັນກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ, ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ, ກຳມາທິການສຶກສາສົງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນທຳມະນູນປົກຄອງສົງ ແລະດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງ ສະບັບເລກທີ 24/ລບ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017.

2. ເຫັນດີຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູສອນວິຊາທາງພຸດທະສາສະໜາ ຂອງສາມັນສຶກສາສົງໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ,

3. ເຫັນດີຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູສອນວິຊາທາງດ້ານພຸດທະສາສະໜາ ຊັ້ນສາມັນສຶກສາສົງຕອນຕົ້ນ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2020.

4. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາເງິນສົມທົບທຶນການສຶກສາສົງທົ່ວປະເທດ,

5. ເຫັນດີລົງຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳ ໃນໄລຍະພັກສິ້ນປີຮຽນ ຕາມທິດສາມສ້າງ ກໍຄື: ສ້າງຂະບວນແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ພັດທະນາໃນຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ;

6. ເຫັນດີໃຫ້ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ປັບປຸງແລະສ້າງຮ່າງນິຕິກຳ ລຸ່ມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາສົງ;

7. ເຫັນດີໃຫ້ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ລົງສຳຫລວດຂໍ້ມູນລາຍຊື່ ຄູແລະບຸກຄະລາກອນການສຶກສາສົງ ທີ່ເປັນບັນພະຊິດ ຢູ່ສະຖາບັນບໍລິຫານການສຶກສາສົງ ແລະໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລ້ວນຳສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບັນຈຸ ເງິນນິດຈະພັດ 70% ຕາມລະບຽບການ;

8. ເຫັນດີໃຫ້ວິທະຍາໄລຄູສົງທັງສອງແຫ່ງ(ວິທະຍາໄລສົງອົງຕື້ ແລະວິທະຍາໄລສົງຈຳປາສັກ ) ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ; ກໍ່ສ້າງຄູບັນພະຊິດ ສາຍວິຊາທາງດ້ານພຸດທະສາສໜາ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແຕ່ໂຮງຮຽນສາຍປະຣິຍັຕຕິທຳ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

9. ເຫັນດີໃຫ້ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານການເງິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການສຶກສາສົງ ປະຈຳປີ 2017 – 2018 ໃຫ້ພຽງພໍແລະເໝາະສົມກັບແຜນວຽກຕົວຈີງ;

10. ເຫັນດີຈັດຕັ້ງສູນສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ຂອງສາມັນສຶກສາສົງ ທັງ ມ. ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ ທີ່ສອບເສງເປັນສູນເອກະລາດ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂວ. ສຳລັບແຂວງທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ສອບເສັງຮ່ວມກັບສາຍສາມັນທາງໂລກ ແຕ່ຕ້ອງຈັດເປັນຫ້ອງເອກະລາດ  ສະເພາະນັກຮຽນສອບເສັງ.

11. ເຫັນດີໃຫ້ຄູອາຈານ ຈາກສາມັນສຶກສາສົງ ໄດ້ມີສ່ວນໃນການສອບເສັງເຊັ່ນ: ກຳມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງ, ກຳມະການຕັດສິນບົດສອບເສັງແລະອື່ນໆ

12. ເຫັນດີໃຫ້ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ປະສາມສົບທົບກັບກົມສາສະໜາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາສົງໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊຳ້ໂດຍກົງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ແລະດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງ.

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ: ບຸນທຽນ ພຸດທະວະໂຣ

http://www.laobuddhism.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.