ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາສົງທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ 13

ເມື່ອວັນທີ 28-30 ພະຈິກ 2017 ໄດ້ມີການໄຂກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາສົງທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIII ຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ສະໂມສອນແຂວງ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເມດຕາເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມໂດຍ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳລົງບຸນ, ປະທານສູນກາງອົງການພຸດທະສາສນາ. ພ້ອມນີ້ກໍໄດ້ມີພຣະມະຫາເຖຣານຸເຖຣະ ທີ່ເປັນປະທານ ອພສ ແຂວງ ແລະຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກຳມາທິການສຶກສາສົງນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນແຂວງ,ຂັ້ນເມືອງ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກທົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ ການເຜີຍແຜ່ຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ. ນອກຈາກນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການລາຍງານຜົນສຳເລັດແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງຂອງວຽກງານການສຶກສາສົງໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະເພື່ອນຳສະເໜີທິດທິດທາງການພັດທະນາການສຶກສາສົງໃນໄລຍະຊຸມປີຕໍ່ໜ້າແຕ່ນີ້ຫາປີ 2020.

DE107EC1-E193-4C6D-BDAA-CABCE206E316.jpeg

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີນຳສະເໜີແລະຮັບຮອງເອົາມະຕິຂອງການສຶກສາສົງດັ່ງນີ້:

1. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາການປ່ຽນຊື່ເອີ້ນ ຂອງຄະນະສຶກສາສົງສູນກາງ, ຫ້ອງການສຶກສາສົງສູນກາງ, ຄະນະສຶກສາສົງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ແລະຫ້ອງການສຶກສາສົງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ມາເປັນກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ, ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ, ກຳມາທິການສຶກສາສົງແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນທຳມະນູນປົກຄອງສົງ ແລະດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງ ສະບັບເລກທີ 24/ລບ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017.

2. ເຫັນດີຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູສອນວິຊາທາງພຸດທະສາສະໜາ ຂອງສາມັນສຶກສາສົງໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ,

3. ເຫັນດີຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູສອນວິຊາທາງດ້ານພຸດທະສາສະໜາ ຊັ້ນສາມັນສຶກສາສົງຕອນຕົ້ນ ໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນປີ 2020.

4. ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາເງິນສົມທົບທຶນການສຶກສາສົງທົ່ວປະເທດ,

5. ເຫັນດີລົງຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳ ໃນໄລຍະພັກສິ້ນປີຮຽນ ຕາມທິດສາມສ້າງ ກໍຄື: ສ້າງຂະບວນແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ພັດທະນາໃນຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ;

6. ເຫັນດີໃຫ້ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ປັບປຸງແລະສ້າງຮ່າງນິຕິກຳ ລຸ່ມດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງວຽກງານການສຶກສາສົງ;

7. ເຫັນດີໃຫ້ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ລົງສຳຫລວດຂໍ້ມູນລາຍຊື່ ຄູແລະບຸກຄະລາກອນການສຶກສາສົງ ທີ່ເປັນບັນພະຊິດ ຢູ່ສະຖາບັນບໍລິຫານການສຶກສາສົງ ແລະໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ແລ້ວນຳສະເໜີໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາບັນຈຸ ເງິນນິດຈະພັດ 70% ຕາມລະບຽບການ;

8. ເຫັນດີໃຫ້ວິທະຍາໄລຄູສົງທັງສອງແຫ່ງ(ວິທະຍາໄລສົງອົງຕື້ ແລະວິທະຍາໄລສົງຈຳປາສັກ ) ສືບຕໍ່ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ; ກໍ່ສ້າງຄູບັນພະຊິດ ສາຍວິຊາທາງດ້ານພຸດທະສາສໜາ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແຕ່ໂຮງຮຽນສາຍປະຣິຍັຕຕິທຳ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາສົງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

9. ເຫັນດີໃຫ້ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານການເງິນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການສຶກສາສົງ ປະຈຳປີ 2017 – 2018 ໃຫ້ພຽງພໍແລະເໝາະສົມກັບແຜນວຽກຕົວຈີງ;

10. ເຫັນດີຈັດຕັ້ງສູນສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ຂອງສາມັນສຶກສາສົງ ທັງ ມ. ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ ທີ່ສອບເສງເປັນສູນເອກະລາດ ໃນບັນດາແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂວ. ສຳລັບແຂວງທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ສອບເສັງຮ່ວມກັບສາຍສາມັນທາງໂລກ ແຕ່ຕ້ອງຈັດເປັນຫ້ອງເອກະລາດ  ສະເພາະນັກຮຽນສອບເສັງ.

11. ເຫັນດີໃຫ້ຄູອາຈານ ຈາກສາມັນສຶກສາສົງ ໄດ້ມີສ່ວນໃນການສອບເສັງເຊັ່ນ: ກຳມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງ, ກຳມະການຕັດສິນບົດສອບເສັງແລະອື່ນໆ

12. ເຫັນດີໃຫ້ຫ້ອງການກຳມາທິການສຶກສາສົງສູນກາງ ປະສາມສົບທົບກັບກົມສາສະໜາສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາສົງໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປປະເທດ ໂດຍມອບໃຫ້ກະຊວງສຶກສາ ແລະກິລາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊຳ້ໂດຍກົງ ຕາມພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ແລະຂອບເຂດສິດ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ແລະດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງ.

ແຫລ່ງຂ່າວຈາກ: ບຸນທຽນ ພຸດທະວະໂຣ

http://www.laobuddhism.com

Advertisements

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 98 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.