ບົດສູດມົນຫຍໍ້ ເພື່ອເປັນມຸງຄຸນແກ່ຊີວິດ

ບົດສູດມົນຫຍໍ້

(ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ພຸດທັງ ອະພິປູຊະຍາມິ)ອະຣະຫັງ ສຳມາສຳພຸດໂທ ພະຄະວາ ພຸດທັງ ພະຄະວັນຕັງ ອະພິວາເທມິ(ຂາບລົງ)
(ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ທັມມັງ ອະພິປູຊະຍາມິ)ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທຳໂມ ທຳມັງ ນະມັດສາມິ(ຂາບລົງ)
(ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ສັງຄັງ ອະພິປູຊະຍາມິ)ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ສັງຄັງນະມາມິ(ຂາບລົງ)

ໝາຍເຫດ: ຄຳວ່າ ອິມິນາ ສັກກາເຣນະ ຕັງ ພຸດທັງ/ທັມມັງ/ສັງຄັງ ອະພິປູຊະຍາມິ ແມ່ນໃຊ້ສະເພາະເວລາເຮົາມີເຄື່ອງສັກກາຣະບູຊາ ທີ່ມີດອກໄມ້ບູຊາ, ໝາກເບັງ ແລະເຄື່ອງສັກກາຣະບູຊາຫຼາຍອັນ ເພື່ອນຳມາບູຊາພຣະພຸດທະຮູບ ແຕ່ຖ້າມີພຽງໄຕ້ທູບທຽນທຳມະດາ ບໍ່ກ່າວຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ ອິມິນາກໍໄດ້ ໃຫ້ລັດເອົາຄຳວ່າ ອະຣະຫັງ ສຳມາສຳພຸດໂທເປັນຕົ້ນໄປໄດ້ເລີຍ.

ວ່ານະໂມ 3 ຈົບ

ນະໂມຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ
ນະໂມຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ
ນະໂມຕັດສະ ພະຄະວະໂຕ ອະຣະຫະໂຕ ສຳມາສຳພຸດທັດສະ

ຄຳໄຫວ້ພຣະໄຕຣສະນະຣະຄົມ

ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ທຳມັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ທຸຕິຍຳປິ ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ທຸຕິຍຳປີ ທຳມັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ທຸຕິຍຳປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ.
ຕະຕິຍຳປິ ພຸດທັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ຕະຕິຍຳປິ ທຳມັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ
ຕະຕິຍຳປິ ສັງຄັງ ສະຣະນັງ ຄັດສາມິ.
(ຂາບລົງ)

ຄຳໄຫວ້ພຣະພຸດທະຄຸນ

☯ອິຕິປິໂສ ພະຄະວາ ອະຣະຫັງ ສຳມາສຳພຸດໂທ ວິດຊາຈະຣະນະສຳປັນໂນ ສຸຄະໂຕ ໂລກະວິທູ ອະນຸດຕະໂຣ ປຸຣິສະທຳມະສາຣະຖິສັດຖາ ເທວະມະນຸດສານັງ ພຸດໂທ ພະຄະວາຕິ.
(ຂາບລົງແລ້ວກ່າວຄຳຄາຣະວະພຣະພຸດ)

ຄຳຄາຣະວະພຣະພຸດ

ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະເຈຕະສາ ວາ,
ພຸດເທ ກຸກຳມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ,
ພຸດໂທ ປະຕິກຄັນຫະຕຸ ອັດຈະຍັນຕັງ,
ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງວະ ພຸດເທ.
(ເງີຍຂຶ້ນ)

ຄຳໄຫວ້ພຣະທຳມະຄຸນ

☯ສວາກຂາໂຕ ພະຄະວະຕາ ທຳໂມ ສັນທິດຖິໂກ ອະກາລິໂກ ເອຫິປັດສິໂກ ໂອປະນະຍິໂກ ປັດຈັດຕັງ ເວທິຕັບໂພ ວິນຍູຫິຕິ.
(ຂາບລົງແລ້ວກ່າວຄຳຄາຣະວະພຣະທໍາ)

ຄຳຄາຣະວະພຣະທຳ

ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ,
ທຳເມ ກຸກຳມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາຍັງ,
ທຳໂມ ປະຕິກຄັນຫະຕຸ ອັດຈະຍັນຕັງ,
ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງ ວະ ທຳເມ.
(ເງີຍຂຶ້ນ)

ຄຳໄຫວ້ພຣະສັງຄະຄຸນ

☯ ສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ,
ອຸສຸປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ,
ຍາຍະປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ,
ສາມິຈິປະຕິປັນໂນ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ,
ຍະທິທັງ ຈັດຕາຣິ ປຸຣິສະຍຸຄານິ ອັດຖະ ປຸຣິສະປຸກຄະລາ,
ເອສະ ພະຄະວະໂຕ ສາວະກະສັງໂຄ ອາຫຸເນີຍໂຍ,
ປາຫຸເນີຍໂຍ ທັກຂິເນີຍໂຍ ອັນຊະຣີກະຣະນີໂຍ,
ອະນຸດຕະຣັງ ປຸນຍັກເຂດຕັງ ໂລກັດສາຕິ.
(ຂາບລົງແລ້ວກ່າວຄໍາຄາຣະວະພຣະສົງ)

ຄຳຄາຣະວະພຣະສົງ

ກາເຍນະ ວາຈາຍະ ວະ ເຈຕະສາ ວາ,
ສັງເຄ ກຸກຳມັງ ປະກະຕັງ ມະຍາ ຍັງ,
ສັງໂຄ ປະຕິກຄັນຫະຕຸ ອັດຈະຍັນຕັງ,
ກາລັນຕະເຣ ສັງວະຣິຕຸງວະ ສັງເຄ.
(ເງີຍຂຶ້ນ)

ວັນທາໃຫຍ່(ວັນທາເຈຕິຍັງ)

★ ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ, ເຈຕິຍັງ ສັບພັງ ສັບພັດຖະ ຖາເນ ສຸປະຕິຖິຕັງ ສາຣີຣິກະທາຕຸມະຫາໂພທິງ ພຸດທະຣູປັງ ສະກະລັງ ສະທາ ວະຈະສາ ມະນະສາເຈວະ ວັນທາເມເຕ, ຕະຖາຄະເຕ ສະຍະເນ ອາສະເນ ຖາເນ ຄະມະເນ ຈາປິ ສັບພະທາ.
(ຂາບລົງເທື່ອໜຶ່ງ)

ວັນທານ້ອຍ

★ອຸກາສະ ວັນທາມິ ພັນເຕ, ສັບພັງ ອະປະຣາທັງ ຂະມະຖະ ເມ ພັນເຕ, ມະຍາ ກະຕັງ ປຸນຍັງ ສາມິນາ ອະນຸໂມທິຕັບພັງ, ສາມິນາ ກະຕັງ ປຸນຍັງ ມັຍຫັງ ທາຕັບພັງ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ອະນຸໂມທາມິ.
(ຖ້າຈະຈົບການໄຫວ້ພຣະ ໃຫ້ຂາບລົງ 3 ເທື່ອ)

ໝາຍເຫດ:

ຖືວ່າຂ້າງເທິງນີ້ ເປັນການໄຫວ້ພຣະຈົບສິ້ນລົງ ແຕ່ຖ້າຈະສູດມົນ ຫຼືຈະນຳເອົາບົດສູດໃດໆມາເພີ່ມອີກນັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ເຊັ່ນ: ຢາກສູດຄາຖາຊິນະບັນຊອນ, ຍອດພຣະກັນໄຕປິດົກ, ອາກາລະວັດຕາສູດ, ທັມມະຈັກ, ແຜ່ເມດຕາ ຫລືບົດໃດໆກໍໄດ້. ແຕ່ຖ້າຈະສູດມົນຕໍ່ໄປ ກໍບໍ່ໃຫ້ກ່າວຄຳອຸກາສະ ຫຼືວັນທາໃຫຍ່ແລະວັນທານ້ອຍເທື່ອ, ໃຫ້ປ່ຽນເປັນການສັກເຄເທວະດາ ແລ້ວຕໍ່ດ້ວຍບົດສູດທີ່ເປັນຄາຖາຕ່າງໆຕາມຄວາມມັກ. ຈາກນັ້ນ ຈະເລືອກນັ່ງສະມາທິຕໍ່ໄປກໍໄດ້ ເມື່ອຈົບໝົດທຸກຢ່າງແລ້ວ ຈິ່ງລົງທ້າຍດ້ວຍການກ່າວວັນທາໃຫຍ່ ແລະວັນທານ້ອຍ ເປັນອັນຈົບການໄຫວ້ພຣະແລະສູດມົນ.

Download file|ດາວໂຫລດ

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.