ຄາຖາເມດຕາພຣົມມະວິຫາຣ ໔໘ ຫ້ອງ

ຄາຖາເມດຕາພຣົມມະວິຫາຣ ໔໘ ຫ້ອງ

ກ່ຽວກັບເລື່ອງການຈະເລີນພາວະນາຫຼື ບໍຣິກັມຄາຖາເມດຕາພົມມະວິຫາຣ ໔໘ ຫ້ອງນີ້ ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງຍາພໍ່ມະຫາ ບຸນຍົກ ແສນສູນທອນ ເພິ່ນໄດ້ເລົ່າວ່າ ຄາຖານີ້ ໄດ້ມີການສືບທອດກັນມາແຕ່ສະໄໝຍາຄູຂີ້ຫ້ອມ, ພຣະອາຈານ ສົມເດັດລຸນ ແລະຍາຄູເຜີ້ງ. ຖືວ່າເປັນບົດແຜ່ເມດຕາທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດ ແຄ້ວຄາດຈາກສັບພະອັນຕະຣາຍທັງປວງໄດ້ ເປັນຕົ້ນວ່າສັດຮ້າຍ, ສາດຕາວຸດ, ພູດຜີປີສາດເປັນຕົ້ນ. ເພື່ອຢາກໃຫ້ຄາຖາເມດຕາພົມມະວິຫາຣນີ້ ມີຄວາມສັກສິດ ຜູ້ສູດທ່ອງພາວະນາ ຈະຕ້ອງມີຈິດໃຈ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຄວາມເມດຕາແທ້ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຈົ່ມບໍຣິກັມ ແຕ່ປາກ ແຕ່ໃນຫົວໃຈມີແຕ່ຄວາມອິດສາອາຄາດຈອງເວນ ກໍບໍ່ໄດ້ແລ. ບົດຄາຖາມີເນື້ອຄວາມດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສັດຈັງ ປະຣະມັງ ໂລເກ ສີລະຄຸເນ ອະນຸດຕະໂຣ ອາຍັນຕຸ ໂພນໂຕ ປາຣະມີໂຍ ອິທະ ທານະ ສີລະ ເນກຂັມມະ ວິຣິຍະ ປັນຍາ ຂັນຕິ ສັດຈາທິດຖານະ ເມດຕາອຸເປກຂາ ຍຸດທະສາໂວ ຄັນຫັດຖາ ວຸທານີຕິ.
໑. ສັບເພ ສັດຕາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ສັດຕາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ສັດຕາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ສັດຕາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໒. ສັບເພ ປານາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ປານາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ປານາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ປານາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໓. ສັບເພ ພູຕາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ພູຕາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ພູຕາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ພູຕາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໔. ສັບເພ ປຸກຄະລາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ປຸກຄະລາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ປຸກຄະລາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ປຸກຄະລາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໕. ສັບເພ ອັດຕະ ພາວະປະຣິຍາປັນນາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ອັດຕະ ພາວະປະຣິຍາປັນນາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ອັດຕະ ພາວະປະຣິຍາປັນນາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ອັດຕະ ພາວະປະຣິຍາປັນນາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໖. ສັບພາ ອິດຖີໂຍ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບພາ ອິດຖີໂຍ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບພາ ອິດຖີໂຍ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບພາ ອິດຖີໂຍ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໗. ສັບເພ ປຸຣິສາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ປຸຣິສາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ປຸຣິສາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ປຸຣິສາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໘. ສັບເພ ອະຣິຍາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ອະຣິຍາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ອະຣິຍາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ອະຣິຍາ ສຸຂີອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໙. ສັບເພ ອະນະຣິຍາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ອະນະຣິຍາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ອະນະຣິຍາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ອະນະຣິຍາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໑໐. ສັບເພ ເທວາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ເທວາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ເທວາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ເທວາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໑໑. ສັບເພ ມະນຸດສາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ມະນຸດສາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ມະນຸດສາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ມະນຸດສາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.
໑໒. ສັບເພ ວິນິປາຕິກາ ອະເວຣາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ວິນິປາຕິກາ ອັບພະຍາ ປັດຊາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ວິນິປາຕິກາ ອະນີຄາ ໂຫນຕຸ
ສັບເພ ວິນິປາຕິກາ ສຸຂີ ອັດຕານັງ ປະຣິຫະຣັນຕຸ.

ຄັດຈາກປື້ມ: ໜັງສືສູດມົນ ເພື່ອເສີມບຸນປາຣະມີ ໂດຍ: ພຣະອາຈານ ໄຊຍະເດດ ວົງໂສພາ
ດາວໂຫລດ PDF||Word

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.