ເຫດໃດຈິ່ງຮູ້ວ່າ ມີພຣະພຸດທະເຈົ້າຫຼາຍອົງ ທີ່ມາກ່ອນອົງປັດຈຸບັນ?

ເຫດໃດຈິ່ງຮູ້ວ່າ ມີພຣະພຸດທະເຈົ້າຫຼາຍອົງ ທີ່ມາກ່ອນອົງປັດຈຸບັນ?

 

ຄຳຖາມນີ້ເກີດຈາກພໍ່ອອກທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ຖາມຄູບາອົງໜຶ່ງ. ຄຳຖາມທີ່ລະອຽດ ມີເນື້ອໃນວ່າ: ເຫດໃດຈິ່ງຮູ້ວ່າ ມີພຣະພຸທຯດະເຈົ້າຫຼາຍອົງ ທີ່ມາຕັດສະຮູ້ກ່ອນພຣະພຸທຯດະເຈົ້າອົງປັດຈຸບັນ? ມີຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດ ແລະບູຮານນະຄະດີໃດແນ່ ມາຢັ້ງຢືນ?

ຕໍ່ກັບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວນີ້, ສຳຫຼັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານພຸທຯດະປະຫວັດແລະຯດັມມະທາງພຸທຯດະສາສນາ ກໍຄົງຈະຫາຄຳ ຕອບຍາກຫຼາຍ ກໍຄົງຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈທໍ່ໆກັນກັບຄົນທີ່ຖາມນັ້ນເອງ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ຖ້າຫາກຈະຖາມເອົາຄຳຕອບທາງບູ ຮານນະຄະດີ ແລະປະຫວັດສາດ ກໍຍາກທີ່ຈະຄົ້ນຄ້ວາໄດ້, ແມ່ນແຕ່ຮ່ອງຮອຍທາງປະຫວັດສາດທີ່ກ່ຽວກັບພຣະພຸທຯດະເຈົ້າ ອົງປັດຈຸບັນ ທີ່ຫຼົງເຫຼືອໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ເຊິ່ງໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼາຍແຫ່ງໂດຍນັກບູຮານນະຄະດີຊາວອັງກິດ ເຫັນໄດ້ ປະຈັກຕາຢູ່ແລ້ວ ຄົນກໍຍັງມີຂໍ້ສົງໄສຢູ່ວ່າ ແມ່ນແທ້ຫຼືບໍ່? ບໍ່ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນມາໃໝ່ບໍ? ຢ່າວ່າແຕ່ຮ່ອງຮອຍພຸທຯດະປະຫວັດໃນ ປະເທດອິນເດຍເລີຍ ແມ່ນແຕ່ຮ່ອງຮອຍແຫ່ງຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງອານາຈັກລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ ອະດີດຍັງເກືອບບໍ່ມີໃຫ້ເຫັນ. ເມື່ອສົມທຽບຊັ່ງຊາເບິ່ງເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປະຫວັດສາດໃກ້ໆພວກເຮົານີ້ແລ້ວຍັງເກືອບບໍ່ເຫັນ ຮ່ອງຮອຍຫຍັງ ແລ້ວເຮົາຈະໄປຖາມຫາຮ່ອງຮອຍຂອງການເວລາ ແຫ່ງການອຸບັດຂຶ້ນຂອງພຣະພຸທຯດະເຈົ້າທຸກໆພຣະອົງ ໃນອະດີດຜ່ານມາ ເພື່ອຈະມາພິສູດໄດ້ແນວໃດ.

ເມື່ອພວກເຮົາມາສຶກສາເບິ່ງເງື່ອນໄຂທີ່ພຣະພຸທຯດະເຈົ້າທຸກໆພຣະອົງຈະອຸບັດຂຶ້ນນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເວລາສັ້ນໆ ແຕ່ລະອົງຈະໃຊ້ ເວລາຫຼາຍຊົ່ວກັປປ໌ ຊົ່ວກັລປ໌ ຄືເວລາອັນຍາວນານຄະນານັບບໍ່ໄດ້ ບາງທີ່ໂລກຈັກກະວານແຕກດັບເສື່ອມສະຫຼາຍ ແລ້ວກໍ່ ຕົວຂຶ້ນມາໃໝ່ອີກແບບນີ້ເລື້ອຍໆແລ້ວຈະເຫັນຮ່ອງຮອຍໄດ້ແນວໃດ? ແນ່ນອນ,ໃນຄຳຖາມທີ່ໃຊ້ວິທີຖາມຂ້າງເທິງເພື່ອໃຫ້ ຊອກຫາຮ່ອງຮອຍທາງປະຫວັດສາດແລະບູຮານນະຄະດີມາຕອບນັ້ນ ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຫາມາພິສູດ.

ຄຳຕອບທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ໃນການການຕອບຄຳຖາມນີ້ ກໍຄົງຈະບໍ່ນອກເໜືອໄປຈາກ ມາຈາກປາກຂອງພຣະພຸທຯດະອົງເອງ ນັ້ນກໍຄື: ພວກເຮົາທີ່ເປັນຊາວພຸດ ຄວນກັບໄປອ່ານເບິ່ງເລື່ອງລາວຕ່າງໆຂອງນິທານຊາດົກ ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຊາດອະດີດ ຂອງພຣະພຸທຯດະເຈົ້າ ເມື່ອຄາວທີ່ໃຊ້ຊາດເປັນພຣະໂພຯດິສັຕ ທີ່ກຳລັງສັ່ງສົມປາຣະມີໃຫ້ເຕັມປ່ຽມ ກ່ອນທີ່ຈະມາຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະພຸທຯດະເຈົ້າໃນປັດຈຸບັນ. ອີກປະການໜຶ່ງ, ຖ້າທ່ານໃດພໍເຂົ້າໃຈວ່າ: ພຣະພຸທຯດະເຈົ້າມີຯຂາຯຍຢັ່ງຮູ້ຢ່າງໄຮ້ຂອບເຂດ ໂດຍມີ ອະຕີຕັງສະຯຂາຯຍ ໝາຍເຖິງຯຂາຯຍຄືຄວາມຢັ່ງຮູ້ເຫດການໃນອະດີດ, ອະນາຄະຕັງສະຯຂາຯຍ   ໝາຍເຖິງຯຂາຯຍຄືຄວາມຮູ້ ທີ່ ສາມາດຢັ່ງຮູ້ເຫດການໃນອະນາຄົດໄດ້ ນອກນີ້ ກໍມີຍານຢ່າງໜຶ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ປຸພເພນິວາສານຸສສະຕິຯຂາຯຍ ໝາຍເຖິງຯຂາຯຍ ຢັ່ງຮູ້ເຫດການ ຫຼືສະພາບການເປັນຢູ່ໃນອະດີດຊາດ ຫຼາຍພົບຊາດຢ່າງໄຮ້ຂອບເຂດແລະຮູ້ວ່າອະດີດຕະຊາດຂອງໃຜເປັນ ຫຍັງມາແນ່ສັພພັຯຂຯຂຸຕຯຂາຯຍ ຄືພຣະຯຂາຯຍທີ່ຢັ່ງຮູ້ສິ່ງທັງປວງທີ່ຢາກຮູ້ຢ່າງໄຮ້ຂອບເຂດມີສະເພາະພຣະພຸທຯດະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.

ເມື່ອເປັນແນວນີ້ແລ້ວ ກໍສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ການຖາມຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດແລະບູຮານນະຄະດີ ກ່ຽວກັບຮ່ອງຮອຍ ຂອງພຣະພຸທຯດະເຈົ້າອົງກ່ອນໆຫຼາຍພຣະອົງນັ້ນ ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຕອບໄດ້ ແຕ່ຖ້າຖາມວ່າຯ ການລະນຶກຊາດຫຼາຍພົບຫຼາຍ ຊາດຂອງພຣະພຸທຯດະເຈົ້າມີບັນທຶກໄວ້ຢູ່ໃສນັ້ນ ກໍພໍມີຄຳຕອບໄດ້ວ່າ ເພິ່ນບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະໄຕຣປິຯຄົກ ແລະໃນພຣະໄຕຣ ປິຯຄົກນັ້ນ ກໍມີການບັນທຶກເລື່ອງຂອງພຣະພຸທຯດະເຈົ້າໃນອະດີດຢ່າງມາກມາຍ ອັນເກີດຈາກການບອກເລົ່າຂອງພຣະພຸທຯດະເຈົ້າ ອົງປັດຈຸບັນ ແກ່ສິດສາວົກທັງຫຼາຍນັ້ນເອງຯ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.