ຄວາມສຳຄັນຂອງພາສາບາລີ

ອັກຂະຣະ ພາສາບາລີ ມີ 41 ຕົວ ແບ່ງເປັນພະຍັນຊະນະ 33 ຕົວ ສະຣະ 8 ຕົວ

ພະຍັນຊະນະ

ຯກ
ໄກ່ ໄຂ່ ຄວາຍ ສັງຄະ ງູ
ຯຯມ ຯຯຊ ຯຂ
ຈອກ ເສດຕະສັດ ຊ້າງ ອຸປັດຊາ ສັບພັນຍູ
ຯຄ ຯຖ ຯສ ຯບ ຯຍ
ກຸຕິ ຖານ ບັນດິດ ວຸດທິ ເນນ
ຯດ
ຕາ ຖົງ ທຸງ ທັມ ນົກ
ຯຕ
ປາ ຜຶ້ງ ພູ ພະຄະວາ ມ້າ
ຯຜ -ໍ  (ອັງ)
ຍຸງ ຣົຖ (ລົດ) ລິງ ວີ ເສືອ ຫ່ານ ບາລີ ນິຄຄະຫິຕ

ສະຣະ

ອະ ອາ ອິ ອີ ອຸ ອູ ເອ ໂອ

ນີ້ເປັນພຽງໃຫ້ຮູ້ຈັກອັກຂະຣະບາລີ ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງເລິກເຖິງອອກສຽງຕາມຖານກຣຯຍຯຣ ສຳຫຼັບນັກສຶກສາທີ່ຍັງບໍ່ມີພື້ນຖານເລີຍ

ພາສາລາວມີຖານມາຈາກຫຼາຍພາສາ ໃນນັ້ນມາຈາກພາສາບາລີ ເຊິ່ງໃຊ້ເປັນພາສາສື່ຄຳສອນໃນພຣະພຸທຯດະສາສນາ ພະຍັນຊະນະສີແດງບໍ່ມີໃນພາສາລາວປັດຈຸບັນ ແຕ່ເມື່ອຂາດພະຍັນຊະນະເຫລົ່ານີ້ ການຂຽນສັບທີ່ມາຈາກບາລີຍ່ອມຂາດອັຕຖະຣົສທາງພາສາ ຫາທີ່ມາທີ່ໄປບໍ່ໄດ້ ແລະຄວາມໝາຍຍ່ອມຄາດເຄື່ອນໄປຕາມ ເຊັ່ນ

ພຸທຯດະສຸພາສິດບົດໜຶ່ງວ່າ “ຄວາມບໍ່ມີໂລກເປັນລາບອັນປະເສີດ”  ເຊິ່ງມາຈາກບາລີວ່າ

ອໂຣຄຯຮຍາ ປຣມາ ລາຯຯຯຕາ

ດັ່ງນັ້ນ ຫາກຂຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງເປັນ “ຄວາມບໍ່ມີໂຣຄເປັນລາບອັນປະເສີດ”

            ໂລກ ໝາຍເຖິງ ໂລກທີ່ເຮົາອາໄສຢູ່ ຫາກເອົາຄວາມໝາຍຕາມສັບນີ້ ຄວາມບໍ່ມີໂລກ (ຢູ່) ອາດໝາຍເຖິງ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄົນນັ້ນໆ ຍ່ອມລຳບາກ ຈະເປັນໂຊກລາບອັນປະເສີດໄດ້ຈັ່ງໃດ ຄວາມມຸ່ງໝາຍໃນສຸພາສິດນີ້ຍ່ອມວິປະລິດໄປກັນໃຫຍ່ ຫຼືຈະແປໂດຍເພີ່ມຄຳຂະຫຍາຍວ່າ ໂລກພະຍາດ ກໍ່ຍິ່ງຈະເປັນການເຟືອເກີນຄວາມຈຳເປັນ

ແທນທີ່ຈະຂຽນວ່າ ໂຣຄ ຕາມສັບບາລີເຊິ່ງເຂົ້າໃຈໄດ້ທັນທີ່ຕາມຮູບສັບ ໂດຍມາຈາກວິເຄາະສັບວ່າ

ຣຸຊຯຮຊຕິ ເຕນາຕິ ໂຣໂຄ ແປວ່າ ທຳມະຊາດທີ່ບຽດບຽນ ຊື່ວ່າ ໂຣຄ

ເມື່ອເຫັນສັບຕາມຄວາມໝາຍນີ້ແລ້ວ ຍ່ອມເຂົ້າໃຈໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າ ການບໍ່ມີໂຣຄ ຄື ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ຍ່ອມບໍ່ເປັນອຸປະສັກຂັດຂວາງໃນການດຳເນີນຊີວິດແລະການສ້າງຄຸນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຕົນເອງແລະຄົນອື່ນຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ

ໂຣຄ ຈະສັງເກດວ່າຍັງເຫັນມູນສັບທີ່ມາທີ່ໄປ ແລະເຂົ້າໃຈໄດ້ທັນທີຕາມການສື່ຄວາມໝາຍ ເປັນຄຳກະທັດລັດອົມຄວາມຢູ່ໃນຕົວ ໂດຍບ່ໍຕ້ອງນິຍາມສັບອະທິບາຍເພີ່ມໃຫ້ເສຍເວລາ

ເມື່ອທຽບກັນ ລະຫວ່າງ ໂລກ ກັບ ໂຣຄ ຄວາມໝາຍຍ່ອມຄາດເຄື່ອນແລະຕ່າງກັນລິບລັບ

ຫຼື ບາລີວ່າ ອູໂນ ໂລໂກ ຕຯຍຯຮຫາທາໂສ ຂຽນແປຕາມພາສາປັດຈຸບັນ ຄື ໂລກ (ຄືສັດໂລກ) ບົກພ່ອງ ເປັນທາດແຫ່ງຕັນຫາ

            ທາດ ສັບນີ້ເປັນ ຯຯດາຕຸ  (ອ່ານວ່າ ທາດ) ເຊິ່ງໝາຍເຖິງ ທາດໃສ່ກະດູກ  ກໍ່ໄດ້ ທາດສີ່ (ດິນ ນຳ້ ລົມ ໄຟ) ກໍ່ໄດ້

ຄວາມໝາຍກໍ່ຍິ່ງຕະເຫຼີດອອກທະເລໄປວ່າ ສັດໂລກເປັນທາດໃສ່ກະດູກ… (???)

ແຕ່ຫາກຂຽນຮັກສາສັບເດີມ “ …ເປັນທາສແຫ່ງຕັນຫາ ”  ທາສ ສັບນີ້ ໝາຍເຖິງ ທາສຮັບໃຊ້

ຍ່ອມໄດ້ຄວາມກົງຕາມບາລີວ່າ ສັດໂລກນີ້ ເປັນທາສ ຂອງຕັນຫາຄື ຄວາມທະຍານຢາກ ໄຫຼໄປຕາມຄວາມຢາກ ແລະມີຄວາມຢາກບໍ່ສິ້ນສຸດ ຍິ່ງຫາກມີຄວາມຢາກຫຼາຍ ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຍ່ອມບຽດບຽນຄົນອື່ນໃຫ້ໄດ້ຄວາມເດືອດຮ້ອນນອນທຸກຂຯຣ

ດັ່ງນັ້ນ ການຂຽນທີ່ຖິ້ມຮາກສັບ ຍ່ອມຂາດອັຕຖະຣົສ ແລະຄວາມໝາຍທີ່ເລິກເຊິ່ງ ເໝືອນຕົ້ນໄມ້ ທີ່ປາດສະຈາກໃບ ດອກແລະໝາກຜົນ ແມ່ນຢູ່ວ່າ ການຕາມສຽງອ່ານນັ້ນງ່າຍ ໃນຄວາມງ່າຍນັ້ນອາດເປັນຄວາມມັກງ່າຍໄປເລີຍ ເໝືອນຂີ້ຄ້ານກວາດໃບໄມ້ ທາງອອກກໍ່ຄືຕັດຕົ້ນໄມ້ຖິ້ມເສຍ ເມື່ອຂຽນສະກົດຕາມເຄົ້າມູນເດີມຕາມບາລີແລ້ວຍ່ອມເຂົ້າໃຈໄດ້ທັນທີແລະຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມໝາຍແລະໄດ້ອັຕຖະຣົສໂດຍສົມບູນ ຍ່ອມຊື່ວ່າຮັກສາພຣະພຸທຯດະວະຈະນະໂດຍແທ້ ນັກສຶກສາພຸທຯດະສາສນາຈຶ່ງຄວນຢ່າງຍິ່ງຕ້ອງໃສ່ໃຈສຶກສາໃຫ້ເຂົ້າໃຈແລະນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.