ຄວາມອົດທົນເປັນຫົນທາງສູ່ຄວາມສຸຂແລະສຳເລັດ

 

ໃນທາງພຣະພຸທຯດະສາສນານັ້ນ ມີຯດັມມະຄຳສັ່ງສອນຫຼາຍຂໍ້ທີ່ແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາເລືອກປະຯຄິບັຕິເພື່ອຄວາມພົ້ນທຸກຂ໌. ພວກເຮົາສາມາດເລືອກຯດັມມະນັ້ນໆເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນການດຳເນີນຊີວິດໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວາມ    ເໝາະສົມຂອງສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຕົນ.

ເປົ້າໝາຍແຫ່ງການດຳເນີນຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຢາກປະສົບຄວາມສຸຂ ປາສະຈາກທຸກຂ໌.  ແຕ່ວ່າ ຄວາມສຸຂຂອງແຕ່ລະຄົນ ກໍຂຯື້ນຢູ່ກັບຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນທີ່ກຳໜົດໄວ້, ຄວາມສຸຂຂອງຊາວນາ ຄືການເຮັດນາແລ້ວໄດ້ເຂົ້າຫຼາຍ, ຄວາມສຸຂຂອງນັກທຸຯດະກິຈ ຄືການປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຄ້າຂາຍ, ຄວາມສຸຂຂອງນັກຮຽນຄືການໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຮຽນຈົບ, ຄວາມສຸຂຂອງນັກບວຊ ຄືການໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງຯດັມມ໌ຂອງພຣະພຸທຯດະເຈົ້າ.  ແຕ່ກ່ອນທີ່ທຸກຄົນຈະເດີນທາງໄປສູ່ໝາກຜົລແຫ່ງຄວາມສຳເລັດນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມບໍ່ໜ້ອຍ ເພາະວ່າບໍ່ມີສິ່ງໃດດອກໃນໂລກນີ້ ຈະໄດ້ມາໂດຍງ່າຍ, ທຸກຢ່າງຍ່ອມຈະໄດ້ມາດ້ວຍຢາດເຮື່ອເທແຮງທັງໝົດ.

working-hard-win-two-young-260nw-1067101688

ໃນທາງພຸທຯດະສາສນາ ພຣະພຸທຯດະອົງຄ໌ໄດ້ສອນຫຼັກຯດັມມ໌ກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດເອົາໄວ້ດ້ວຍພຸທຯດະພາສິຕທີ່ວ່າຯ ຂັນຕິ ປະຣະມັງ ຕະໂປຕິຕິກຂາ ເຊິ່ງມີຄວາມຄວາມໝາຍວ່າຯ ຂັນຕິຄືຄວາມອົດທົນອົດກັ້ນຢ່າງຍິ່ງ ເຊິ່ງເປັນຯດັມມະທີ່ເປັນຍອດສຳຫລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງຢາກປະສົບຜົລສຳເລັດຄວນເລືອກນຳມາປະຯຄິບັຕິ. ປົກກະຕິທົ່ວໄປແລ້ວ ຄົນທົ່ວໄປມັກສະໜຸກສຸກສະບາຍ ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດ ແຕ່ບໍ່ຢາກທຸກຂ໌ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍຄົນບໍ່ຄ່ອຍປະສົບຜົນສຳເລັດ, ເຄັດລັບຂອງຄວາມສຳເລັດກໍຕ້ອງສວນກະແສກັບຄວາມມັກສະບາຍ ຄືຯ ຈະຕ້ອງມີຄວາມບາກບັ່ນພະຍາຍາມໃນການສ້າງຕົນ ຝຶກຝົນຕົນເອງດ້ວຍການຂົນຂວາຍຫາຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບການ ບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍຕໍ່ໂຊກຊະຕາ ຈິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໆນັ້ນປະສົບຜົລສຳເລັດໄດ້, ຖ້ານັ່ງລໍຄອຍຖ້າແຕ່ໝໍດູມາທັກທ້ວງວ່າຈະລວຍ ແລະລໍຖ້າບຸນວາດສະໜາມາອຳນວຍ ກໍຄົງຈະບໍ່ມີວັນເຮັດໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ໂດຍງ່າຍຢ່າງແນ່ນໍ.

ນອກຈາກນີ້ ພຣະພຸທຯດະອົງຄ໌ຍັງຊົງສອນໃຫ້ຄົນມີຄວາມພາກພຽນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານທີ່ດີງາມ ກ່ອນຈະຜ່ານພົ້ນຄວາມທຸກຂ໌ແລະບັນຫາອຸປະສັຄຄ໌ຕ່າງໆໄດ້ ເໝືອນດັ່ງພຸດທະສາສນາສຸພາສິດທີ່ວ່າຯ ວິຣິເຍນະ ທຸກຂະມັຈເຈຕິ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ບຸຄຄົລຈະພົ້ນທຸກຂ໌ໄດ້ກໍເພາະຄວາມພຽນ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມທຸກຂ໌ ພວກເຮົາທຸກຄົນກໍມີຫຼາຍທີ່ມາຂອງຄວາມທຸກຂ໌ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນມາຈາກອາຍະຕະນະພາຍໃນແລະພາຍນອກກະທົບກັນຄື ຕາ ກະທົບກັບຮູບ, ຫູກະທົບກັບສຽງ, ດັງກະທົບກັບກິ່ນ, ລີ້ນກະທົບກັບຣົສ, ກາຍກະທົບກັບຯດັມມາຣົມຯຍ໌, ໃຈກະທົບກັບຯດັມມ໌. ໃນທີ່ນີ້ ຖ້າຈະຈຳແນກສິ່ງທີ່ມາກະທົບກໍພໍມີໄດ້ຢູ່ ໒ ຢ່າງຄື ໑. ສິ່ງທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ໒. ສິ່ງທີ່ບໍ່ໜ້າພໍໃຈ. ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄວາມສຸຂກັບສິ່ງທີ່ພໍໃຈ ແລະມີຄວາມທຸກຂ໌ກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ພໍໃຈ.

ທີ່ມາຂອງຄວາມທຸກຂ໌ທີ່ໄດ້ບອກໄວ້ຂ້າງເທິງນັ້ນ ຄືທີ່ມາໂດຍແທ້ຈິງ ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ສັງເກດບໍ່ອອກ ແລະບອກບໍ່ຖືກ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນທຸກຂ໌. ວິຯດີທາງແກ້ໄຂບັຯຍຫານີ້ ກໍຄື ເຮົາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງເຮົາເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍກຳລັງສະຕິ,ສະມາຯດິ ແລະປັຯຂຯຂາ. ສະຕິປັຯຂຯຂາທີ່ເກີດຂຯື້ນຈາກການຝຶກອົບຮົມສະມາຯດິຈິຕນັ້ນ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຕ້ານທານຕໍ່ສິ່ງທີ່ມາກະທົບນັ້ນໄດ້ຢ່າງສະຫຼາດ. ເຫດໃດຈິ່ງວ່າສະຫຼາດ? ກໍຍ້ອນວ່າ ຖ້າມີສະຕິປັຯຂຯຂາ ກໍຈະຮູ້ຈັກພິຈາຣະຯຍາຫຼັກຯດັມມ໌ໃນສິ່ງທີ່ມາກະທົບ ແລ້ວຈະຮູ້ຈັກປ່ອຍວາງ ໃຫ້ທຸກຢ່າງເປັນຯດັມມະຊາຕທີ່ມັນຄວນຈະເປັນໄປ, ເຂົ້າໃຈວ່າ ເຮົາທຸກຄົນບໍ່ສາມາດຜ່ານພົ້ນອາການຂອງຄວາມສຸຂແລະທຸກຂ໌ໄດ້ ຍົກເວັ້ນພຣະອະຣິຍະເຈົ້າ ແຕ່ທຸກຄົນສາມາດຝຶກຕົນເອງໄດ້ ແລະຈະສາມາດເຂົ້າໃຈຊີວິດໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ຖາມວ່າ ຖ້າເຮົາຢາກຜ່ານພົ້ນຄວາມທຸກຂ໌ໄປໄດ້ ພວກເຮົາຄວນເຮັດແນວໃດ? ວິຯດີກໍຄືການເຂົ້າເຖິງຯດັມມ໌ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ. ແລ້ວຈະມີຄວາມຖາມຕໍ່ໄປອີກວ່າ ຈະເຂົ້າເຖິງຯດັມມະອັນສູງສຸດແຫ່ງການຫຼຸດພົ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ? ຄຳຕອບຄື ຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນອົດກັ້ນຢ່າງສູງ ເພື່ອຈະແລກມາກັບຄວາມສຸຂແລະປະສົບຜົນສຳເລັດ. ແນ່ນອນ, ຄວາມອົດທົນ ຄວາມພາກພຽນພະຍາຍາມນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຈະເຮັດໄດ້ງ່າຍບາດດຽວໂລດ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການຝຶກຝົນຕົນເອງດົນນານພໍສົມຄວນ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບນັກກິລາ ກ່ອນຈະໄດ້ຫຼຽນໄຊ ກໍບໍ່ແມ່ນໄດ້ມາໂດຍງ່າຍເຊັ່ນກັນ ຍ່ອມຕ້ອງທຸ້ມເທທັງເວລາ, ຊີວິດແລະຈິຕໃຈດົນນານພໍສົມຄວນ ຈິ່ງເຖິງຈຸດໝາຍແຫ່ງໄຊຊະນະ.

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.