ແນະນຳວິທີໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ສຳລັບນັກຂຽນ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອແບ່ງປັນພູມປັຯຂຯຂາທາງພຸທຯດະສາສນາ, ຮີດຄອງປະເພຯຍີແລະວັຯຯຯບນະຯດັມມ໌ຂອງຄົນລາວເຮົາ ຕະຫຼອດເຖິງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຍຊນ໌ແກ່ງສັງຄົມ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ເປີດກ້ວາງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈາຣຍ໌ຕະຫຼອດຮອດຍາດໂຍມເຂົ້າຮ່ວມຂີດຂຽນບົດຄວາມຕ່າງ ຕາມທີ່ໄດ້ຈັດປະເພດ categories ເອົາໄວ້ ຕາມແຕ່ຄວາມຖະໜັດແລະຄວາມມັກຂອງຕົນ ຈິ່ງຂໍເຊີນຊວນໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫຼາຍໄດ້ມາຂຽນເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແລະສິ່ງທີ່ດີງາມນຳກັນ.

ກ່ອນຈະຂຽນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ register ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງສຶກສາວິທີຂຽນບົດຄວາມ ຫຼືວິທີພິມລົງເວັບໄຊທ໌ ຜ່ານວິດີໂອລຸ່ມນີ້ຯ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.