ແນະນຳວິທີໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ສຳລັບນັກຂຽນ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ເວັບໄຊທ໌ນີ້ ສ້າງຂຶ້ນມາ ເພື່ອແບ່ງປັນພູມປັຯຂຯຂາທາງພຸທຯດະສາສນາ, ຮີດຄອງປະເພຯຍີແລະວັຯຯຯບນະຯດັມມ໌ຂອງຄົນລາວເຮົາ ຕະຫຼອດເຖິງຄວາມຮູ້ຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຍຊນ໌ແກ່ງສັງຄົມ, ສະນັ້ນ ຈິ່ງໄດ້ເປີດກ້ວາງໃຫ້ພໍ່ແມ່ຄູບາອາຈາຣຍ໌ຕະຫຼອດຮອດຍາດໂຍມເຂົ້າຮ່ວມຂີດຂຽນບົດຄວາມຕ່າງ ຕາມທີ່ໄດ້ຈັດປະເພດ categories ເອົາໄວ້ ຕາມແຕ່ຄວາມຖະໜັດແລະຄວາມມັກຂອງຕົນ ຈິ່ງຂໍເຊີນຊວນໃຫ້ພວກເຮົາທັງຫຼາຍໄດ້ມາຂຽນເພື່ອແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ແລະສິ່ງທີ່ດີງາມນຳກັນ.

ກ່ອນຈະຂຽນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ register ຈາກນັ້ນ ຈິ່ງສຶກສາວິທີຂຽນບົດຄວາມ ຫຼືວິທີພິມລົງເວັບໄຊທ໌ ຜ່ານວິດີໂອລຸ່ມນີ້ຯ.

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.