ເປົ້າໝາຍຂອງການນັບຖືພຸທຯດະສາສນາ

ເປົ້າໝາຍຂອງການນັບຖືພຸທຯດະສາສນາ

ພຸທຯດສາສນາ ມາຈາກຄຳສັພທ໌ “ພຸທຯດ” ຄຳໜຶ່ງ ແລະ “ສາສນະ” ຄຳໜຶ່ງ ມາປະກອບເຂົ້າກັນເປັນ ພຸທຯດະສາສນາ. ພຸທຯດ ມີຄວາມໝາຍວ່າຯ ຮູ້, ຕື່ນ, ເບີກບານຯຯຯຯຯ., ສາສນະ ແປວ່າ ຄໍາສັ່ງສອນ, ແບບວິຯດີປະຯຄິບັຕິ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ຄວາມໝາຍເຕັມໆວ່າ ພຸທຯດະສາສນາ ໝາຍເຖິງ ສາສນາຂອງຜູ້ຮູ້, ຜູ້ຕື່ນ, ຜູ້ເບີກບານ ເຊິ່ງການຮູ້, ຕື່ນ, ແລະເບີກບານນັ້ນມຸ້ງໝາຍເອົາການຕື່ນ, ຮູ້, ແລະເບີກບານດ້ວຍສະຕິປັຯຂຯຂາ. ໃນນັ້ນ ການດຳເນີນຊີວິຕຂອງຊາວພຸທຯດ໌ທົ່ວໄປ ຄວນມີຂອບເຂຕເປົ້າໝາຍຢູ່ ໓ ປະການຄືຯ:

໑. ເພື່ອມະນຸສສ໌ສົມບັດ
໒. ເພື່ອສະຫວັນສົມບັດ
໓. ເພື່ອນິພພານສົມບັດ

        ສະຕິປຯັຯຂຯຂານັ້ນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພື່ອຈະໄດ້ໃຊ້ໃນການດຳເນີນຊີວິດ. ບຸຄຄົລໃດທີ່ເປັນຊາວພຸທຯດ໌ຈິ່ງຄວນພັຯຯບນາຕົນເອງໃຫ້ມີສະຕິປັຯຂຯຂາເພື່ອຮູ້ເທົ່າທັນກິເລສ. ປັຯຂຯຂານັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສຶກສາຮຽນຮູ້ ໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງ, ຈາກການຄົ້ນຄິດ ແລະຈາກການຝຶກຈິຕຕະຯຕາວະນາ ຈະຕ້ອງໃຊ້ໃຫ້ຖືກເປົ້າໝາຍຄືຯ ເມື່ອຍັງມີຊີວິຕຢູ່ໃນໂລກນີ້ ກໍຄວນໃຊ້ປັຯຂຯຂາເພື່ອຈັດການກັບການດຳເນີນຊີວິຕຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມສຸຂ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງສີລຯດັມມ໌ ຄື ໃຫ້ທານ, ຮັກສາສີລ ແລະຈະເຣີນຯຕາວະນາ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມະນຸສສ໌ສົມບັດ. ບຸຄຄົລໃດ ມີປັຯຂຯຂາ ກໍຈະເປັນຄົນທີ່ຫາຊັບໄດ້ ແລະຈະເປັນຜູ້ມີແສງສະຫວ່າງໃນການດຳເນີນຊີວິຕ ເໝືອນພຸທຯດະຯຕາສິຕທີ່ວ່າຯ ປຯຂຯຯຮຯຂາ ໂລກສຯຮມິໍ ປຊຯຮໂຊໂຕ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າ ປັຯຂຯຂາເປັນແສງສະຫວ່າງໃນໂລກ.

ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ມາເຊິ່ງສະຫວັນສົມບັດນັ້ນ ໃນເມື່ອຍັງມີຊີວິຕຢູ່ ບຸຄຄົລໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ມີຄວາມສັທຯດາຕັ້ງໝັ້ນຕໍ່ພຣະຣັຕນະໄຕຣ, ຮູ້ຈັກຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນສີລ, ໃຫ້ທານ ແລະຈະເຣີນຯຕາວະນາຢູ່ເປັນເນື່ອງນິຈ ຈິ່ງຈະບໍ່ແຄ້ວຄາດຈາກສຸຄະຕິໂລກສະຫວັນໃນເມື່ອສີ້ນຊີບວາຍຊົນໄປແລ້ວ. ຖ້າຫາກບຸຄຄົລນັ້ນ ມີຄວາມເຊື່ອໃນກົດແຫ່ງກັມມ໌, ບາບ, ບຸຯຂ, ຄຸຯຯຍ ແລະໂທສ ກໍຈະເປັນຜູ້ມີຄວາມລະອາຍ ແລະຢ້ານກົວຕໍ່ບາບ ກໍຈະບໍ່ປະພຶດຊົ່ວ ໃນຄາວທີ່ຍັງມີຊີວິຕເປັນມະນຸສສ໌ຢູ່. ເຫດຜົລແລະເງື່ອນໄຂອັນສຳຄັນນີ້ເອງ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນັ້ນ ຈະໄດ້ສະຫວັນສົມບັຕ ຄືການໄດ້ໄປເກີດຢູ່ສະຫວັນ ຕາມທີ່ປາຖນາ.

ສ່ວນນິພພານສົມບັດນັ້ນ ເປັນເລື່ອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຍາກ ສຳລັບປຸຖຸຊົນທົ່ວໄປ ທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ ຄວາມເປັນນິພພານ. ບຸຄຄົລນັ້ນ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ມີເປົ້າໝາຍ ແລະຈິຕໃຈໝັ້ນຄົງແນ່ແທ້ ໃນພຣະພຸທຯດະອົງຄ໌ ແລ້ວປະຯຄິບັຕຕົນໃຫ້ເປັນຄົນປ່ອຍວາງ, ຄ່ອຍໆຂັດເກົາກິເລສໃຫ້ເບົາບາງລົງ ຈິ່ງຈະຄ່ອຍໆກ້າວໄປສູ່ ຄວາມສິ້ນໄປແຫ່ງຕັຯຍຫາແລະຣາຄະ.  ວິຯດີທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຄວາມເປັນນິພພານນັ້ນ ຄື ທຸກຄົນຈະບໍ່ມີການປະຯຄິບັດຯດັມມ໌, ຝຶກຈິຕຕະຯຕາວະນາໃຫ້ຈິຕໃຈເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອເອົາຊະນະສັງໂຍຊນ໌ໃຫ້ໄດ້  ທຳລາຍອະວິຊຊາໃຫ້ມອດໄໝ້ ແລ້ວນິພພານກໍຈະເຂົ້າເຖິງ.

ເມື່ອພວກເຮົາຮູ້ເປົ້າໝາຍແຫ່ງການນັບຖືສາສນາຂອງຕົນ ແລ້ວພະຍາຍາມດຳເນີນຊີວິດໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ຮູ້ຈັກການພິຈາຣະຯຍາຯດັມມ໌ທຸກວັນ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດ ຂັດເກົາກິເລສໃຫ້ເບົາບາງລົງເທື່ອລະນ້ອຍ ແລະກໍຈະສົມຫວັງໃນສິ່ງທີ່ປາຖນາຕາມອຳນາດບຸຯຂປາຣະມີ ແລະຄວາມພາກພຽນຂອງເຮົາ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.