ແນວຄິດການພັດທະນາຊົນນະບົດຈາກພຣະສູຕ

ຄຳຖາມ: ພຣະພຸທຯດະເຈົ້າ ຊົງຍົກຍ້ອງສັນລະເສີນ ກາຣພັຯຯບນາຊົນນະບົດໄວ້ຢ່າງໃດ?
ຄຳຕອບຯຈາກພຸທຯດະດຳຣັສ:

“ຊົນເຫຼົ່າໃດສ້າງອາຮາມ ສວນດອກໄມ້ ປູກໝູ່ໄມ້, ສ້າງຂົວ ແລະຊົນເຫຼົ່າໃດ ສ້າງໂຮງນ້ຳເປັນທານ ແລະບໍ່ນ້ຳທັງບ້ານທີ່ພັກອາໄສ, ຊົນເຫຼົ່ານັ້ນຍ່ອມມີບຸຯຂ ຈະເລີນໃນກາລທຸກເມື່ອ ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ, ຊົນເຫຼົ່ານັ້ນ ຕັ້ງຢູ່ໃນຯດັມມ໌, ສົມບູຣຯຍ໌ດ້ວຍສີລ ເປັນຜູ້ໄປສະຫວັນ”.

ພຣະສູຕນີ້ ນັບວ່າເປັນທີ່ມາຂອງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະປະເທດຊາດບ້ານເມືອງໄດ້ດີ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາເຫັນຄົນໃຈບຸຯຂທັງຫຼາຍ ນຳພາກັນຂົນຂວາຍ ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ, ສ້າງໂຮງໝໍ, ສ້າງໂຮງຮຽນ, ຂຸດນ້ຳບໍ່, ກໍ່ສ້າງລາ ເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ຖືວ່າ ມີທີ່ໄປທີ່ມາຢ່າງແທ້ຈິງ ເປັນການປະຕິບັດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະພຸທຯດະເຈົ້າ ເພື່ອປະໂຫຍດແລະຄວາມສຸກສ່ວນລວມ. ເມື່ອອ່ານພຣະສູຕນີ້ແລ້ວ ກໍສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າ ພຣະພຸທຯດະສາສນາ ບໍ່ພຽງແຕ່ສອນໃຫ້ຄົນຕັດກິເລສ ມຸ້ງໄປນິພພານພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຫາກຍັງສອນໃຫ້ຄົນເຮົາເກື້ອກູນຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ເພື່ອບັນເທົາທຸກຂ໌ໃນຕອນຍັງມີຊີວິດຢູ່ ເປັນຯດັມມະສຳຫຼັບ ຜູ້ຫວັງສ້າງບຸຯຂປາຣະມີແບບທົ່ວໄປກໍມີ.

ຈາກ: ວະນະໂຣປະສູຕ ທີ ໑ ສ.ສໍ
ຈາກປຶ້ມ: ພຣະພຸທຯດະສາສນາຈາກພຣະໂອຯນຖ໌ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ແສງ ຈັນທຣ໌ງາມ
ຮູບຈາກ: 
worldbank.org

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.