ຕະຫຼອດໄລຍະປີຜ່ານມາ ທ່ານເຄີຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍຫຍັງແນ່ໃນຊີວິດ? ແນ່ນອນ ຫຼາຍຄົນກໍມີເປົ້າໝາຍຂອງແຕ່ລະຄົນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ບາງຄົນກໍບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະບາງຄົນກໍລົ້ມເຫຼວ.

ສາເຫດແຫ່ງຄວາມລົ້ມເຫຼວ ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກບັນຫາລຸ່ມນີ້ຄື:

 1. ບໍ່ມີວິໄນບັງຄັບຕົນເອງ
 2. ມັກລັ້ງລໍ ບໍ່ຕັດສິນໃຈລົງມື້ເຮັດ
 3. ມັກຂີ້ຄ້ານ
 4. ບໍ່ຮັກໃນວຽກທີ່ຕົນເອງເຮັດ
 5. ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ຈິງຈັງ
 6. ຂາດຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງ
 7. ຂາດແຮງບັນດານໃຈ
 8. ເປົ້າໝາຍບໍ່ຊັດເຈນ.

ເພື່ອຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ທຸ້ມເທແກ້ໄຂພຶດຕິກຳການດຳເນີນຊີວິດຂອງຕົນເອງ ໃຫ້ອອກມາຈາກວັງວົນແຫ່ງສາເຫດແຫ່ງຄວາມລົ້ມເຫຼວ 6 ຂໍ້ນັ້ນຄື:

 1. ຕ້ອງມີລະບຽບວິໄນຄວບຄຸມພຶດຕິກຳຂອງຕົນເອງ
 2. ວາງແຜນແລ້ວຕ້ອງລົງມືເຮັດໃຫ້ໄດ້
 3. ສ້າງນິໄສແຫ່ງການຮັກວຽກຂອງຕົນ
 4. ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ
 5. ເອົາໃຈໃສ່ບໍລົດລະຄວາມພະຍາຍາມ
 6. ປຸກຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນໃຈໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ
 7. ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຫຼືຊອກຫາຄົນທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈ
 8. ມີເປົ້າໝາຍຊີວິດທີ່ຊັດເຈນ.

ຖ້າບຸກຄົນໃດປະຕິບັດຕາມ 8 ຂໍ້ສຸດທ້າຍນີ້ໄດ້ ແນ່ນອນວ່າ ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດໂດຍບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ.

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.