ການບັນລຸທັມໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ

ການບັນລຸຯດັມມ໌ໃນພຣະພຸທຯດະສາສະໜາມີຢູ່ຫຼາຍລະດັບຂັ້ນດ້ວຍກັນ ມີທັງການບັນລຸຯດັມມ໌ໃນລະດັບຂັ້ນກຸສົນໂລກີຍະ ແລະການບັນລຸຯດັມມ໌ຂັ້ນສູງຂຶ້ນໄປຈົນເຖິງຂັ້ນສູງສຸດຄືການບັນລຸນິພພານ ເຊິ່ງການບັນລຸຯດັມມ໌ຂັ້ນນີ້ລວມຮຽກວ່າ ການບັນລຸໂລກຸຕຕະຣະຯດັມມ໌ ເພາະຄຳວ່າ ບັນລຸ ໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງການສຳເລັດ ສະນັ້ນ ການບັນລຸຯດັມມ໌ ຈຶ່ງໝາຍເອົາການສຳເລັດຯດັມມ໌ທີ່ເປັນກຸສົນໂລກີຍະດ້ວຍ ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ ຈະສຶກສາສະເພາະການບັນລຸຯດັມມ໌ໃນຂັ້ນໂລກຸຕ ຕະຣະເທົ່ານັ້ນ.

ເຊິ່ງບຸກຄົນຜູ້ປະຕິບັດເພື່ອການບັນລຸຯດັມມ໌ຕາມອຸດົມຄະຕິໃນທາງພຣະພຸທຯດະສາສະໜານັ້ນກໍບັນລຸໄດ້ໄວໄດ້ຊ້າບໍ່ເທົ່າກັນ ແລະນອກຈາກນັ້ນ ການຈະບັນລຸຯດັມມ໌ແຕ່ລະລະດັບຂັ້ນນັ້ນ ໃນທາງພຣະພຸທຯດະສາສະໜາກໍມີອຸບາຍວິທີຫຼືແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອຮອງຮັບຈະຣິດນິໄສທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຂອງສັບພະສັດທີ່ມາກ່ຽວຂ້ອງສຶກສາປະຕິບັດຕາມມັຄຄະວິຖີໃນ ພຣະພຸທຯດະສາສະໜາຈົນເຖິງຂັ້ນໄດ້ບັນລຸຯດັມມ໌ໃນລະດັບຕ່າງໆ.

ດັ່ງເຊັ່ນພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າຊົງອາໄສກຳລັງແຫ່ງທົດສະພະລະຯຂາຯຍທີ່ຫຍັ່ງຮູ້ເຖິງອັດທະຍາໄສອິນຊີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂອງສັດໂລກ ແລ້ວຈຶ່ງຊົງສະແດງທາງແຫ່ງການບັນລຸນິໂຣຯດະຯດັມມ໌ທີ່ຄວນບັນລຸໄວ້ຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນ ດັ່ງທີ່ປາກົດໃນຄຳພີແລະວັນນະກັມທາງພຣະພຸທຯດະສາສະໜາວ່າ ໃນທີ່ບາງແຫ່ງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າກໍຊົງສະແດງທາງແຫ່ງການບັນລຸເຖິງຄວາມບໍລິສຸທຯດິ໌ໄວ້ດ້ວຍເຫດແຫ່ງ ວິປັສສະນາ ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ພຣະພຸທຯດະອົງຊົງຕັດເຖິງທາງແຫ່ງການບັນລຸວິມຸຕຕິຯດັມມ໌ຕາມແນວແຫ່ງວິປັສສະນາໄວ້ໃນ ອະນິຈຈະລັກຂະຯຍະວັຕຖຸ ວ່າ:

“ເມື່ອໃດ ອະຣິຍະສາວົກພິຈາຣະນາເຫັນດ້ວຍປັຯຂຯຂາວ່າ ສັງຂາຣທັງຫຼາຍທັງປວງບໍ່ທ່ຽງ ເມື່ອນັ້ນ ຍ່ອມເບື່ອໜ່າຍໃນທຸກຂ໌ ນີ້ເປັນທາງແຫ່ງວິສຸທຯດິ”

ແລະບາງຄັ້ງ ພຣະພຸທຯດະອົງຄ໌ກໍຊົງສະແດງໄວ້ດ້ວຍອໍານາດແຫ່ງ ຯຊານ ແລະ ປັຯຂຯຂາ ເໝືອນຢ່າງທີ່ຊົງຕັດໄວ້ໃນ ສັມພະຫຸລະພິກຂຸວັຕຖຸ ວ່າ “ຯຊານ ຍ່ອມບໍ່ມີແກ່ຜູ້ບໍ່ມີປັຯຂຯຂາ ປັຯຂຯຂາກໍຍ່ອມບໍ່ມີແກ່ຜູ້ບໍ່ມີຯຊານ ຜູ້ມີທັງຯຊານແລະປັຯຂຯຂານັ້ນແຫລະ ຈຶ່ງນັບວ່າຢູ່ໃກ້ (ຕໍ່ການບັນລຸ) ນິພພານ” ນອກຈາກນັ້ນ ບາງຄັ້ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກເຈົ້າກໍຊົງຕັດແນະແນວທາງແຫ່ງການບັນລຸທັມຂັ້ໜສູງໄວ້ດ້ວຍສາມາດແຫ່ງ ກັມ ດ້ວຍເຫດແຫ່ງ ສີລ ແລະດ້ວຍສາມາດແຫ່ງ ສະຕິປັຕຖານ ເປັນຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ເໝືອນຢ່າງທີ່ຕັດໄວ້ດ້ວຍສາມາດແຫ່ງ ສີລ ທີ່ປາກົດໃນ ຈັນທະນະສູຕ ວ່າ:

“ບຸກຄົນຜູ້ສົມບູນດ້ວຍສີລ ມີປັຯຂຯຂາ ມີຈິດຕັ້ງໝັ້ນດີ ປາລົບຄວາມພຽນ ອຸທິດກາຍແລະໃຈທຸກເມື່ອ ຍ່ອມຂ້າມຫ້ວງນໍ້າທີ່ຂ້າມໄດ້ແສນຍາກ” ແລະທີ່ສໍາຄັນ ການບັນລຸຯດັມມ໌ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ບັນລຸຯດັມມ໌ໃນຂັ້ນໂລກຸຕຕະຣະນີ້ ມີວິທີປະຕິບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປຕາມລັກສະນະແຫ່ງມັຄຄະຈິຕແລະຜົນລະຈິຕຂອງຜູ້ທີ່ສາມາດຍົກລະດັບຈິດເພີກຖອນ ສັງໂຍຊນ໌ໄດ້ຕາມລຳດັບຂັ້ນ ຈາກງ່າຍໄປຫາຍາກ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ບັນລຸທັມທັງໝົດໃນຂັ້ນໂລກຸຕຕະຣະນີ້ ລວມຮຽກວ່າ “ພຣະອະຣິຍະບຸກຄົນ”

ໂດຍ: ພຣະບັນດິດຕາຈາຣຍ໌ ແຮ່ສະຫວັນ ສີລາຈັນທນ໌
ທີ່ວັດທາດສຸວັນນະຜ້າຄຳ ຫ້ວຍຊາຍ ບໍ່ແກ້ວ
2/1/2019 (ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນຊວນໃຫ້ອ່ານ)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.