ລົດຈັກເຮົາຈະເຫັນແລ່ນຕາມເສັ້ນທາງຂອງການຂັບຂີ່ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະລົດຈັກທັງຫຼາຍເຮົາຈະເຫັນສະເໝີ ກໍຄື: ຈະມັກແລ່ນມາຢູ່ໜ້າໄຟແດງ ເຖິງແມ່ນວ່າລົດຄັນອື່ນຈະແລ່ນມາກ່ອນກໍຕາມ ແຕ່ພໍມາຢຸດຢູ່ໄຟແດງ ເຮົາກໍມັກຈະເຫັນລົດຈັກເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ທາງມ້າລາຍ ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລົດຈັກ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງຢູູ່ລ້າຫຼັງເດັດຂາດ ຕ້ອງນໍາພາລົດຂອງຕົນໃຫ້ມາຢູ່ແຖວໜ້າໃຫ້ໄດ້ ທີ່ເປັນແບບນີ້ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາຂັບລົດບໍ່ມີມາລະຍາດ  ຫລືໃຊ້ວິທີການຂີ້ໂກງໃນການຂັບລົດສວນທາງຈະລາຈອນ ຂັບຂີ່ແຊງ,ຂັບຕັດໜ້າ, ຂັບບຽດລົດຄັນອື່ນໆ ກໍບໍ່ແມ່ນເລີຍ ແຕ່ເປັນເພາະເຂົາມີຄວາມສະຫຼາດສາມາດແນມເຫັນການໄກ ຄືແນມເຫັນວ່າ ເຮົາເປັນລົດຄັນນ້ອຍ ຫາກບໍ່ລະວັງອາດຖືກລົດໃຫຍ່ເອົາປຽບໄດ້ ແລະອາດບຽດເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ ເທິງເສັ້ນທາງ ແລ້ວເຮົາເປັນລົດນ້ອຍ ອອກໂຕກໍລຳບາກຕ້ອງຫາຈັງຫວະໂອກາດໃຫ້ດີ ຈິ່ງບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົນເອງ

ໃນຊີວິດຄົນເຮົາກໍບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການຂັບລົດຈັກ ຕາມເສັ້ນທາງ ຕ້ອງພົບພໍ້ບັນຫາຫລາຍຢ່າງ ຄືປັນຫາອຸບັດຕິເຫດ, ບັນຫາການຂັບລົດແບບບໍ່ມີມີລະຍາດ, ປັນຫາການຂັບລົດແບບຍ້ານກົວ, ປັນຫາຂັບລົດແບບບໍ່ຢ້ານໃຜເລີຍແມ່ນແຕ່ຕໍາລວດບົນຫົນທາງ ແລະມີການແຂ່ງຂັນກັນຢູ່ຕະຫຼອດ ຊີວິດຄົນເຮົາບາງຢ່າງກໍຄວນໃຊ້ວິທີ ຄິດກ້າວໜ້າ ແບບລົດຈັກ ຫາຈັງຫວະໃນການສ້າງໂຕໃຫ້ໄດ້ ນໍາພາຊີວິດຕົນໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຍາກຈົນ ຄວາມລຳບາກຕ່າງໆໃນຊີວິດ ນຳພາຊີວິດໃຫ້ພໍ້ກັບເສັ້ນໄຊແຫ່ງຄວາມກ້າວໜ້າ

ໃນການດຳເນີນຊີວິດເຮົາ ກໍມີອຸປະສັກຫລາຍຢ່າງມີທັງຄົນຈົນແລະຄົນລວຍ ຄົນດີ ແລະຄົນບໍ່ດີ ໃນສັງຄົມ ເຮົາຕ້ອງຫາວິທີການເຮັດໃຫ້ເຮົາປອດໄພ ແລ້ວໃຫ້ໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ ທ່ີໄດ້ຕັ້ງໃຈໄວ້ເພາະ ໄຟຂຽວປຽບຄື: ດັ່ງກັບສັງຄົມທີ່ຜູ່ໃຫຍ່ໃຫ້ໂອກາດແລະກົດໝາຍບ້ານເມືອງເຮົາເພິ່ນໃຫ້ໂອກາດແກ່ເຮົາໃຫ້ໄດ້ຮຽນແລະເຮັດວຽກສ້າງໂຕໃຫ້ຈະເລີນ ໄຟແດງ ປຽບຄື: ກັບສັງຄົມທີ່ມີຄວາມແຂ່ງຂັນກັນເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີລະບຽບແລະລໍຄອຍຈັງຫວະໃນການສ້າງຕົວໃຫ້ໄດ້ ແຕ່ບາງຄົນອາດ ຜ່າໄຟແດງ ຄື: ກັບຄົນໃນສັງຄົມບາງກຸ່ມທີ່ມັກເຮັດຜິດກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ກໍ່ຄວາມບໍ່ດີບໍ່ງາມໃຫ້ສັງຄົມທີ່ຕົນຢູ່ອັນນີ້ກໍຕ້ອງລະວັງຊ່ວຍກັນ

ໂດຍ: ກວາງປ່າ ວາທະການ
ຮູບຯ: jktech.com

PM.Wiravath Vilaychak

Phramahā Wiravath Vilaychak, Pāli Grade VI, MA in Public Administration

PM.Wiravath Vilaychak has 4 posts and counting. See all posts by PM.Wiravath Vilaychak

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.