ໂທສຄຯຮຄິໍ  ປນ  ເມຕຯຮຕາຍ      ນິພຯຮພາເປນຯຮຕິ   ນຣຸຕຯຮຕມາ
ໂມຫຄຯຮຄິໍ   ປນ  ປຯຂຯຮຯຂາຍ     ຍາຍໍ  ນິພຯຮເພຯດຄາມິນີ.

ຊົນທັງຫຼາຍທີ່ມີຄຸຯຍຯດັມມ໌ສູງ  ຍ່ອມດັບໄຟຄື ໂທສະລົງໄດ້ ດ້ວຍເມຕຕາ
ແລະຍ່ອມດັບໄຟຄື ໂມຫະດ້ວຍປັຯຂຯຂາ ອັນເປັນເຄື່ອງທຳລາຍກິເລສໄດ້ເດັດຂາດ.
ທີ່ມາ  ຂຸ.ອິຕິ.ຂໍ້ ໒໗໓, ມຈຣ.ຂໍ້ ໙໓

ຄວາມເປັນມາແຫ່ງພຸທຯດະພາສິຕ
ພຣະພຸທຯດະເຈົ້າສະແດງໄຟ (ອັຄຄີ) ໓ ກອງ ແກ່ຯຕິກຂຸທັງຫຼາຍ ຄື ໄຟຣາຄະ(ຣາຄັຄຄິ), ໄຟໂທສະ(ໂທສັຄຄິ), ໄຟໂມຫະ(ໂມຫັຄຄິ). ຈາກນັ້ນຈິ່ງໄດ້ຕັດສະຫຼຸບດ້ວຍພຸທຯດະພາສິຕທີ່ມີຫຼາຍຂໍ້ ລວມທັງພາສິຕທີ່ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້.
ນອກຈາກນີ້ ພຣະອົງຄ໌ຍັງຊົງສະແດງວິທີດັບໄຟວ່າ  ຣາຄະ ດັບດ້ວຍອະສຸຯຕະສັຯຂຯຂາ ໂດຍການພິຈາຣະຯຍາ ອາການ ໓໒ ຫຼືພິຈາຣະຯຍາຊາກສົບຕ່າງໆ ວ່າເປັນຂອງບໍ່ຈົບບໍ່ງາມ, ເປັນສິ່ງທີ່ຄວນແໜງໜ່າຍ ບໍ່ຄວນຢຶດໝັ້ນຖືໝັ້ນ ອັນມີໃນສະເພາະຄຳສອນນີ້ຯ, ໂທສະ ດັບດ້ວຍການຈະເຣີນຈິຕເມຕຕາ ແຜ່ໄປຍັງທິດຕ່າງໆ ແລະໃຊ້ອະສຸຯຕະຯຊານ ຫຼື ເມຕຕາຯຊານເປັນບາດຈະເຣີນວິປັສສນາ ເມື່ອນັ້ນ ຣາຄະ ແລະໂທສະ ຍ່ອມດັບໄປຢ່າງເດັດຂາດ ດ້ວຍອະຣິຍະມັຄຄ໌, ມັຄຄະປັຯຂຯຂາ ເຊັ່ນ ໂສດາປັຕຕິມັຄຄ໌ເປັນຕົ້ນ, ດັບໄຟໂມຫະໄດ້ເດັດຂາດຕາມກຳລັງຂອງມັຄຄ໌ທີ່ຝຶກຝົນນັ້ນ.

 

 

Ekaggacitto Bhikkhu

Lao Buddhism is a website designed for Lao Buddhist Community.

Ekaggacitto Bhikkhu has 100 posts and counting. See all posts by Ekaggacitto Bhikkhu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.