ການປະຊຸມກັນແຫ່ງພຣະສາວົກຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າແຕ່ລະພຣະອົງຄ໌

ການປະຊຸມກັນແຫ່ງພຣະສາວົກຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າແຕ່ລະພຣະອົງຄ໌

#ວັນມາຄະບູຊາ (ສາວະການັງ ສັນນິປາໂຕ).

ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ການປະຊຸມກັນແຫ່ງພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າວິປັສສີ ໄດ້ມີ 3 ຄັ້ງ ຄັ້ງນຶ່ງມີພຣະສາວົກປະຊຸມກັນ ເປັນຈຳນວນພິກຂຸ 6,800,000 ຮູບ/ອົງຄ໌ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ມີພຣະສາວົກປະຊຸມກັນ ເປັນຈຳນວນພິກຂຸ 100,000 ຮູບ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ມີພຣະສາວົກປະຊຸມກັນ ເປັນຈຳນວນພິກຂຸ 80,000 ຮູບ ພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ວິປັສສີ ເຊິ່ງໄດ້ປະຊຸມກັນ ທັງ 3 ຄັ້ງນີ້ ລ້ວນເປັນພຣະຂີນາສົບທັງໝົດ.

ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ການປະຊຸມກັນແຫ່ງພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ສິຂີ ໄດ້ມີ 3 ຄັ້ງ ຄັ້ງນຶ່ງມີພຣະສາວົກປະຊຸມກັນ ເປັນຈຳນວນພິກຂຸ 100,000 ຮູບ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ມີພຣະສາວົກປະຊຸມກັນ ເປັນຈຳນວນພິກຂຸ 80,000 ຮູບ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ມີພຣະສາວົກປະຊຸມກັນ ເປັນຈຳນວນພິກຂຸ 70,000 ຮູບ ພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ສິຂີ ເຊິ່ງໄດ້ປະຊຸມກັນ ທັງ 3 ຄັ້ງນີ້ ລ້ວນເປັນພຣະຂີນາສົບທັງໝົດ.

ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ການປະຊຸມກັນແຫ່ງພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ເວສສະພູ ໄດ້ມີ 3 ຄັ້ງ ຄັ້ງນຶ່ງມີພຣະສາວົກປະຊຸມກັນ ເປັນຈຳນວນພິກຂຸ 80,000 ຮູບ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ມີພຣະສາວົກປະຊຸມກັນ ເປັນຈຳນວນພິກຂຸ 70,000 ຮູບ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ມີພຣະສາວົກປະຊຸມກັນ ເປັນຈຳນວນພິກຂຸ 60,000 ຮູບ ພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ເວສສະພູ ເຊິ່ງໄດ້ປະຊຸມກັນ ທັງ 3 ຄັ້ງນີ້ ລ້ວນເປັນພຣະຂີນາສົບທັງໝົດ.

ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ການປະຊຸມກັນແຫ່ງພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ກະກຸສັນທະ ໄດ້ມີຄັ້ງດຽວ ມີຈຳນວນພິກຂຸ 40,000 ຮູບ ພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ກະກຸສັນທະ ເຊິ່ງໄດ້ປະຊຸມກັນ ຄັ້ງດຽວນີ້ ລ້ວນເປັນພຣະຂີນາສົບທັງໝົດ.

ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ການປະຊຸມກັນແຫ່ງພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ໂກນາຄະມະນະ ໄດ້ມີຄັ້ງດຽວ ມີຈຳນວນພິກຂຸ 30,000 ຮູບ ພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ໂກນາຄະມະນະ ເຊິ່ງໄດ້ປະຊຸມກັນ ຄັ້ງດຽວນີ້ ລ້ວນເປັນພຣະຂີນາສົບທັງໝົດ.

ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ການປະຊຸມກັນແຫ່ງພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ກັສສະປະ ໄດ້ມີຄັ້ງດຽວ ມີຈຳນວນພິກຂຸ 20,000 ຮູບ ພຣະສາວົກຂອງພຣະຜູ້ມີພຣະພາກອະຣະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ພຣະນາມວ່າ ກັສສະປະ ເຊິ່ງໄດ້ປະຊຸມກັນ ຄັ້ງດຽວນີ້ ລ້ວນເປັນພຣະຂີນາສົບທັງໝົດ.

ດູກ່ອນພິກຂຸທັງຫຼາຍ ການປະຊຸມກັນແຫ່ງພຣະສາວົກຂອງເຮົາໃນບັດນີ້(ໂຄຕະມະພຸດທະເຈົ້າ) ໄດ້ມີຄັ້ງດຽວ ມີຈຳນວນພິກຂຸ 1,250 ຮູບ ພຣະສາວົກຂອງເຮົາ ເຊິ່ງໄດ້ປະຊຸມກັນ ຄັ້ງດຽວນີ້ ລ້ວນເປັນພຣະຂີນາສົບທັງໝົດ.

(ພາສາລາວ) ມຫາ. ທີ. ເຫຼັ້ມ 10 ໜ້າ 4 ຂໍ້ 7.

ຮຽບຮຽງນຳສະເໜີໂດຍ:
ສາທຸຄຳແພງ ປະວັດທະໂນ
ວັດນາເລົາ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ
.jpg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.