ທູເຕີຍຍະສູຕຣ ຄຸນສົມບັດຂອງການທຳໜ້າທີ່ການທູດ

 ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ພິກຂຸປະກອບດ້ວຍທັມ ໘ ປະການ ຄວນທຳໜ້າທີ່ທູດໄດ້ ທັມ ໘ ປະການອັນໃດແດ່ຄື
໑. ຮູ້ຈັກຟັງ
໒. ສາມາດເວົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງໄດ້
໓. ໄຝ່ສຶກສາ
໔. ຊົງຈຳໄດ້ດີ
໕. ເປັນຜູ້ຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈຊັດເຈນ
໖. ສາມາດເວົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າໃຈໄດ້
໗. ສະຫລາດໃນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ
໘. ບໍ່ກໍ່ການຖົກຖຽງ

ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ພິກຂຸປະກອບດ້ວຍທັມ ໘ ປະການນີ້ ຄວນທຳໜ້າທີ່ທູດໄດ້ ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ສາຣີບຸຕຣປະກອບດ້ວຍທັມ ໘ ປະການ ຄວນທຳໜ້າທີ່ທູດໄດ້ ທັມ ໘ ປະການ ມີອັນໃດແດ່ ຄື ໃນທັມວິນັຍນີ້ ສາຣີບຸຕຣ
໑. ຮູ້ຈັກຟັງ
໒. ສາມາດເວົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງໄດ້
໓. ໄຝ່ສຶກສາ
໔. ຊົງຈຳໄດ້ດີ
໕. ເປັນຜູ້ຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈຊັດເຈນ
໖. ສາມາດເວົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າໃຈໄດ້
໗. ສະຫລາດໃນສິ່ງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ
໘. ບໍ່ກໍ່ການຖົກຖຽງ

ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ສາຣີບຸຕຣປະກອບດ້ວຍທັມ ໘ ປະການນີ້ແລ ຄວນທຳໜ້າທີ່ທູດໄດ້ ພິກຂຸຜູ້ເຂົ້າສູ່ຊຸມຊົນ ທີ່ໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ກໍບໍ່ສະທົກສະທ້ານ ບໍ່ເຮັດຄຳເວົ້າໃຫ້ເສຍຫາຍ ບໍ່ປົກປິດຂ່າວສານ ຊີ້ແຈງແບບບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ ຖືກຢ່ອນຖາມ ກໍບໍ່ໂກດ, ພິກຂຸຜູ້ມີລັກສະນະເຊັ່ນນັ້ນແລ ຄວນທຳໜ້າທີ່ທູດໄດ້.

ພຣະໄຕຣປິດົກພາສາລາວ ເຫລັ້ມ ໒໓ ໜ້າ ໑໔໙ ຂໍ້ ໑໐໖.

__________

ນຳສະເໜີໂດຍ: ພຣະຄຳແພງ ປະວັດທະໂນ
ວັດນາເລົາ,ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ
.jpg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.