ພຣະເວສສັນດອນ ທານລູກທານເມຍ ເປັນການເຫັນແກ່ຕົວ ?

ດັ່ງທີ່ຮູ້ທົ່ວກັນວ່າ ພຣະເວສສັນດອນເປັນພຣະໂພທິສັຕຕຯ໌ ທີ່ໜັກດ້ວຍການສ້າງປາຣະມີດ້ານການໃຫ້ທານ ມີຈິຕໃຈກວ້າງຂວາງ ໃຫ້ໄດ້ທຸກສິ່ງ  ດັ່ງປາກົດໃນຄາຖາທີ 1051 ວ່າ

“ເຮົາເມື່ອອາຍຸ 4 ປີ ຄິດປາດຖະໜາຈະໃຫ້ທານວ່າ ເຮົາຈະໃຫ້ຫົວໃຈ ດວງຕາ  ເນື້ອເລືອດແລະຮ່າງກາຍ ເມື່ອຜູ້ໃດກໍ່ຕາມມາຂໍ ເຮົາຍິນດີໃຫ້ “

ຈຶ່ງມີບາງຄົນຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ
1_ ພຣະເວສສັນດອນ ເປັນຄົນແບບໃດກັນ ທີ່ສາມາດໃຫ້ໄດ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ໃຫ້ເຖິງຂະໜາດສົມບັດຂອງຊາດ ຢ່າງຊ້າງ  ປັດໄຈຍະນາເຄນ ຫາກເຂົາຂໍປະເທດຊາດແລະເອກະລາດ ກໍ່ຈະໃຫ້ເຂົາໄປຊັ້ນບໍ່ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງກໍ່ຈະຫຼົ່ມຈົມເປັນແນ່ນອນ

2_ຫົວໃຈຂອງພຣະເວສທຳດ້ວຍສິ່ງໃດແທ້ ຈຶ່ງສາມາດໃຫ້ລູກຕົນເອງໄປເປັນທາດແກ່ບຸກຄົນອື່ນ ໃຫ້ເມຍທີ່ແສນຈົງຮັກພັກດີແກ່ຄົນອື່ນພຽງເຂົາເອີ່ຍປາກຂໍ

___ວິເຄາະ :

ຫາກວ່າຕາມຫົວໃຈຫຍາບໆ ແບບປຸຖຸຊົນ ຄົນໜາດ້ວຍກິເລສ ຜູ້ຍັງຫ່ວງໂລກ ຕິດແໜ້ນໃນສຸຂ ລາບຍົດສັນສະເສີນ ຍ່ອມເປັນທຳມະດາ ທີ່ຈະຄິດໄດ້ເຊັ່ນນັ້ນ ___ແຕ່ຫາກວ່າຕາມຫົວໃຈແຫ່ງພຣະໂພທິສັດ ຜູ້ມີຈິດໝັ້ນຕໍ່     ພຣະໂພທິຍານ ໃນການອົບຮົມປາຣະມີ ໃຫ້ແກ່ກ້າແລ້ວ ທຽບກັນບໍ່ໄດ້ເລີຍ ແລ້ວຖາມວ່າ “ແລ້ວເຮົາເປັນພຣະໂພທິສັດຫຼືຍັງ”

ເພາະວ່າ ຄຸນສົມບັດຂອງພຣະໂພທິສັຕຕ໌ ຫຼື ເງື່ອນໄຂ ທີ່ຈະເປັນພຣະໂພທິສັຕວ໌ໄດ້ ຕ້ອງມີມະຫາປະຣິຈາຄະ 5 ຄື
1_ຣັຊຊະປະຣິຈາຄະ ບໍລິຈາກຣາຊະສົມບັດ ສະຫຼະຄວາມເປັນກະສັດ ອັນເປັນມະນຸສົມບັດຢ່າງຍອດຍ້ຽມ
2_ອັງຄະປະຣິຈາຄະ ບໍລິຈາກອະໄວຍະວະເປັນທານ
3_ຊີວິຕປະຣິຈາຄະ ບໍລິຈາກຊີວິດຂອງຕົນໄດ້ (ພລີຊີບ)
4_ປຸຕຕະປະຣິຈາຄະ ບໍລິຈາກລູກເປັນທານ
5_ທາຣະປະຣິຈາຄະ ບໍລິຈາກເມຍເປັນທານ

ຫາກຜູ້ໃດຕ້ອງການພຸດທະພູມແລ້ວ ນີ້ ! ເປັນເງື່ອນໄຂ

ປະເດັນທີ 1__ ການທານຊ້າງປັດໄຈຍະນາເຄນ
___ຊ້າງປັດປັດໄຈຍະນາເຄນ ເກີດວັນດຽວກັບວັນທີ່ພຣະນາງຜຸສະດີປະສູດພຣະເວສສັນດອນ ເປັນຊ້າງຄູ່ປາຣະມີ ເກີດຂຶ້ນດ້ວຍບຸນຍາທິການ ຖືວ່າ ເປັນສົມບັດສ່ວນບຸກຄົນ ຂອງພຣະເວສ ບໍ່ແມ່ນສົມບັດຂອງພະຍາສັນໄຊ ບໍ່ແມ່ນສົມບັດຂອງຊາວເມືອງສີວີ ພຣະເວສ ຈະທານໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃດກໍ່ໄດ້ ເປັນສິດທິຂອງເຈົ້າຂອງໂດຍແທ້

___ດ້ານການເມືອງ : ແຄວ້ນສີວີ ເປັນແຄວ້ນນ້ອຍໆ ເມື່ອທຽບກັບແຄວ້ນກະລິງຄະລາດທີ່ເປັນແຄວ້ນໃຫຍ່ ເປັນ        ມະຫາອຳນາດ ຫຼາຍເທົ່າ ຖ້າຈະທຽບກັນແລ້ວກໍ່ເໝືອນຊ້າງກັບມົດນັ່ນເອງ ການທີ່ແຄວ້ນກະລິງຄະລາດ ສົ່ງທູດມາຂໍຊ້າງມຸງຄຸນປັດໄຈຍະນາເຄນ ເພາະຝົນບໍ່ຕົກມາຫຼາຍປີ ຫາກພຣະເວສບໍ່ໃຫ້ແລ້ວ ຈະເກີດອັນໃດຂຶ້ນ ສົງຄາມແນ່ນອນ ແຄວ້ນສີວີເມື່ອຖືກແຄວ້ນກະລິງຄະລາດ ຮຸກຮານ ຍ່ອມເຖິງຄວາມຍ່ອຍຍັບ ຊາວເມືອງສີວີຍ່ອມຕົກເປັນທາສສະເລີຍເສິກ ກໍ່ຈະເດືອດຮ້ອນກັນທົ່ວໜ້າແນ່ນອນ ສະນັ້ນການທີ່ພຣະເວສໃຫ້ຊ້າງໄປນັ້ນ ເປັນການສົມຄວນແລ້ວ ນີ້ບົ່ງບອກເຖິງວິໄສທັດຂອງຜູ້ນຳ ເປັນການປ້ອງກັນໄພແກ່ປະເທດຊາດບ້ານເມືອງ
ເມື່ອຈະກ່າວໂທດ ທັງໃນດ້ານສ່ວນຕົວ ທັງໃນດ້ານການເມືອງ ຈະຕຳໜິພຣະເວສສັນດອນບໍ່ໄດ້ເລີຍ

ປະເດັນທີ 2 ___ການທານລູກ ກັນຫາ ຊາລີ ແກ່ຊູຊົກພຣາມ
ຖືວ່າຍິງນົກນັດດຽວໄດ້ສອງໂຕ 1- ໄດ້ບຳເພັນປຸຕຕະປະຣິຈາຄະ (ທານບຸດ) ເບື້ອງຕົ້ນລູກທັງສອງກໍ່ຂືນໃຈ ເພາະຍັງນ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອພໍ່ໄດ້ອະທິບາຍໃຫ້ຟັງວ່າ

” ຂໍໃຫ້ເຈົ້າທັງສອງເປັນສະເພົາທອງສະເພົາແກ້ວ ພາພໍ່ຂ້າມເຖິງຝັ່ງແຫ່ງໂພທິຍານເຖີດ” [ຄາຖາ1170]

ລູກທັງສອງຈຶ່ງເຂົ້າໃຈ ແລະຍິນດີທຳຕາມປະນິທານຂອງພໍ່
2- ການທີ່ຊູຊົກມາຂໍເປັນການດີເພາະຢູ່ປ່າລຳບາກ ທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍຍິ່ງລຳບາກຫລາຍ ພຣະເວສເຫັນເຫດນີ້ ຈຶ່ງສວຍໃຊ້ຊູຊົກໃຫ້ໄປສົ່ງປູ່ຍ່າ ຢູ່ເມືອງສີວີ ເພາະເປັນທາງຜ່ານຢູ່ແລ້ວ ໂດຍໄດ້ຂຶ້ນຄ່າຫົວລູກນ້ອຍສອງຄົນໄວ້ ເວົ້າໃຫ້ຊູຊົກໄດ້ຍິນວ່າ “ຫາກໃຜຈະໄຖ່ລູກສອງຄົນ ຕ້ອງມີເງິນ500ຫາບ ທອງ500ຫາບ ທາສຊາຍ 500 ຄົນ ທາສຍິງ 500 ຄົນ ງົວ 500 ຕົວ ມ້າ 500 ຕົວ”
ຜູ້ໃດກັນຈະເສຍຄ່າຫົວເພື່ອເດັກນ້ອຍສອງຄົນນີ້ ເມື່ອຄິດຕາມລາຄາແລ້ວໄດ້ບໍ່ຄຸ້ມເສຍ ຈະໄປໃຊ້ງານກໍ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ ຈຶ່ງມີແຕ່ປູ່ຍ່າ ຄືພະຍາສົນໄຊແລະນາງຜຸສະດີເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະໄຖ່ເອົາຫຼານຂອງຕົວເອງ ແລະນັ້ນກໍ່ເປັນໄປຕາມຄາດຫມາຍ ແລະຫຼານທັງສອງໄດ້ເລົ່າຄວາມລຳບາກການຢູ່ໃນປ່າຂອງພໍ່ແລະແມ່ ເປັນເຫດໃຫ້ພະຍາສົນໄຊແລະຊາວເມືອງສີວີ ໄປອັງເຊີນ    ພຣະເວສກັບເຂົ້າເມືອງຄອງຣາຊສືບຕໍ່ໄປ

ປະເດັນທີ 3__ ການທານເມຍ ນາງມັດທີ
ນາງມັດທີ ຖືວ່າເປັນວີຣະສະຕຣີ ແລະຊື່ສັດ ຮູ້ໃນປະນິທານອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕໍ່ໂພທິຍານຂອງສາມີ ແລະພ້ອມທີ່ຈະເຕີມເຕັມ      ໃຫ້ປະນິທານນັ້ນສຳເລັດ ໃນຄາວທີ່ພຣະເວສຈະອອກບວດ ນາງມັດທີກໍ່ອາສາເປັນທາສຮັບໃຊ້ ຫາອາຫານຕັກນ້ຳແລະບົວລະບັດທຸກສິ່ງຢ່າງ ເຖິງພຣະເວສຈະຫ້າມພຽງໃດກໍ່ຕາມ ເພາະໃນປ່າມັນລຳບາກ ຫາກພຣະເວສບໍ່ໃຫ້ໄປດ້ວຍ ຫົວໃຈນາງກໍ່ຈະຂາດລົງທັນທີ ເມື່ອມີຄົນມາຂໍໃຫ້ເປັນເມຍຄົນອື່ນ ກໍ່ບໍ່ມີອາການຂັດຂືນຝືນໃຈ ແຕ່ຢ່າງໃດ ຊ້ຳພັດຍິນດີທີ່ຈະທຳໃຫ້       ປາຣະມີຂອງສາມີໃຫ້ເຕັມປ່ຽມ ມີຄຳກ່າວຢ່າງອົງອາດກ້າຫານຂອງນາງມັດທີວ່າ

“ຂ້ານ້ອຍເປັນມະເຫສີຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະອົງເປັນນາຍ ຂ້ານ້ອຍເປັນຂ້າຮັບໃຊ້ ຈະທານແກ່ຜູ້ໃດ ຈະຂ້າຈະແກງ ຫຼືຂາຍກໍ່ໄດ້ຕາມໃຈພຣະອົງປາດຖະໜາ” [ຄາຖາ1209]

ຫາກຄົນທຳມະດາຢ່າງເຮົາ ຈະກ້າທານເມຍຜູ້ປະເສີດ ເສຍສະຫຼະ ຊື່ສັດແລະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ສາມີແບບນີ້ ໄດ້ລົງຄໍ ຫຼືບໍ່? ສຸດທ້າຍພຣະອິນທີ່ຈຳແລງກາຍມາທົດສອບຈຶ່ງມອບນາງມັດທີຄືນແກ່ພຣະເວສ
ນີ້ຄື ເປັນຄວາມຍິນຍອມຂອງນາງມັດທີເອງໃນກໍລະນີນີ້ ເພື່ອບົ່ມປາຣະມີແຫ່ງໂພທິຍານໃຫ້ສຸກງອມ ປະການໜຶ່ງ                ປະການຕໍ່ມາ ຖ້າຫາກວ່າ ພຣະເວສເຫັນແກ່ຕົວແລ້ວ ເຫດໃດຈຶ່ງສະຫຼະລູກເມຍ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັກຍິ່ງດັງແກ້ວຕາດວງໃຈ ເພື່ອເປັນທີ່ເພີ່ງຂອງປວງສັຕຕ໌ ນີ້ກໍ່ປຽບເໝືອນ ທະຫານກ້າທີ່ປະລູກປະເມຍໄວ້ຂ້າງຫຼັງ ແລ້ວອອກໄປສູ່ສະໜາມຮົບ ສ່ຽງເປັນສ່ຽງຕາຍ ຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູ ເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຊາດບ້ານເມືອງໃຫ້ເກີດສັນຕິສຸກ ເຮົາທັັງຫຼາຍຈະກ່າວຫາທະຫານກ້າເຊັ່ນນີ້ ວ່າເປັນຄົນເຫັນແກ່ຕົວຖິ້ມລູກຖິ້ມເມຍ ໄດ້ຊັ່ນບໍ ? ຄວນຈະຍົກຍ້ອງເຊີດຊູເສຍດ້ວຍຊຳ້ວ່າເປັນວີຣະຊົນກ້າ ເສຍສະຫຼະເລືອດເນື້ອເພື່ອປະເທດຊາດ ສັນໃດ ກໍ່ສັນນັ້ນ

ໂລກນີ້ ບໍ່ເຄີຍຈິບຫາຍເພາະຄົນໃຫ້ທານ ເສຍສະຫຼະແບ່ງປັນ ແຕ່ຈິບຫາຍເພາະຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ພຣະເວສສັນດອນຈຶ່ງເປັນແບບຢ່າງຄວາມເສຍສະຫຼະຢ່າງຍິ່ງຍວດ ຖ້າຄົນເຮົາເປັນຄົນເສຍສະຫຼະແບ່ງປັນພຽງ 1/16 (1 ສ່ວນຈາກ16 ສ່ວນ) ຂອງພຣະເວສສັນດອນ ກໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ໜ້າຢູ່ ແລະເປັນສັນຕິສຸຂ ຕະຫຼອດໄປ.

ດັງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພຣະເວສສັນດອນທຳລົງໄປທັງໝົດນີ້ເປັນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ເພື່ອກຽດຕິຍົດ ເພື່ອຄວາມສຸຂສ່ວນຕົວຫຼືບໍ່?
ແລ້ວຖາມຕໍ່ໄປວ່າ ເພື່ອຜູ້ໃດ ? ນັ້ນກໍ່ເພື່ອປະໂຫຍດສຸຂແກ່ສັຕຕ໌ໂລກທັງຫລາຍທັງມວນ ເພື່ອເຮົາທຸກຄົນນັ້ນເອງ.


ພຣະມະຫາສິງຫາ ໄຂ່ອຳພອນ                                                                                                               ຮຽບຮຽງຈາກ                                                                                                                                     ປາຖະກະຖາຂອງ ອາຈານສະຖຽນ ໂພທິນັນທະ                                                                                               ແລະໜັງສືໂຕ້ວາທີ ຂອງພຣະຄຸນານັນທະ ແຫ່ງສີລັງກາ


ພຣະມະຫາດຳ ພົມມະສານ ກວດແກ້

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.