ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາສົງທົ່ວປະເທດ

 

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາສົງລະດັບປະເທດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ສະໂມສອນນະຄອນໄກສອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລະຫວ່າງວັນທີ 22 ຫາ 24 ກໍລະກົດ 2019 ເປັນປະທານກອງໂດຍ ຍາທ່ານໃຫຍ່ ປອ. ມະຫາເຫວດ ມະເສໄນ, ຮອງປະທານສູນກາງອົງການພຸດ ທະສາສນາສຳພັນລາວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງ ແຜນການການບໍລິຫານ ດຳເນີນງານຂອງ ວຽກງານການສຶກສາສົງໃນທົ່ວປະເທດໄລຍະຜ່ານມາ ແລະນຳສະເໜີແຜນການ ທີ່ຈະປະຕິບັດໃນປີຕໍ່ໄປ.

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີຫາເພື່ອນຳສະເໜີຫລາຍບັນເພື່ອຈະໄດ້ພັດທະນາແລະປັບປຸງແກ້ໄຂໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າເຊັ່ນ: ບັນຫາຄູເຫລືອບໍ່ພໍ ແລະການປັບປຸງຍົກ ລະດັບຄຸນນະພາບຂອງຄູ, ການຂຽນແລະຮັບຮອງເອົາໂຄງຮ່າງຫລັກສູດການຮຽນພາກປະຣິຍັດຕິທັມ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງນິຕິກຳລຸ່ມດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກ ສາສົງ ສະບັບເລກທີ 24/ລບ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017 ກ່ຽວກັບນະໂຍ ບາຍຮັບເງິນນິດຈະພັດ 70 % ຂອງບັນພະຊິດຄູ, ວຽກງານປັບປຸງການອອກໃບປະກາດໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຂັ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະມັດທະຍົມປາຍສົງ,ວຽກງານການພັດທະນາລະບົບການຮຽນຂັ້ນວິທະຍາໄລສົງ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລໃນຕໍ່ໜ້າ.

67402978_576476939422842_843243517772824576_n

ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງເອົາຫລາຍບັນຫາທີ່ຈະປະຕິບັດໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າເຊັ່ນ:

  1. ເຫັນດີຮັບຮອງໃຫ້ມີຄະນະກຳມະການກະກຽມແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຂຽນໂຄງຮ່າງຫລັກສູດສາຍປະຣິຍັດຕິທັມ
  2. ສືບຕໍ່ສ້າງແລະປັບປຸງນິຕິກຳລຸ່ມດຳລັດວ່າດ້ວຍການສຶກສາສົງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດ
  3. ເຫັນດີໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມໄລຍະ 3 ເດືອນ ຫລື 6 ເດືອນໃຫ້ແກ່ຄູສອນພາສາປາລີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດຄູສອນພາສາປາລີ ໂດຍການເຫັນດີໃຫ້ແຂວງທີ່ມີເງື່ອນໄຂເປັນຜູ້ດຳເນີນການຈັດຝຶກອົບຮົມ
  4. ເຫັນດີໃຫ້ແຂວງຄຳມ່ວນເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານການສຶກສາສົງໃນປີ 2020

ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງຢ່າງຈົບງາມ ດ້ວຍມີພິທີທຳສາມີຈິກັມ ຫລືຄາຣະວະຍາທ່ານໃຫຍ່ ປອ.ມະຫາເຫວດ ມະເສໄນ ຮອງປະທານສູນກາງອົງການພຸດທະສາສນາ ທີ່ວັດບຸບຜາຣາມ ນະຄອນໄກສອນ ເພື່ອເປັນການສືບທອດປະເພນີອັນດີງາມ ດ້ວຍຄວາມນອມນ້ອມ ຄາຣະວະອວຍພອນໃຫ້ແກ່ຄູບາອາຈານຜູ້ໃຫຍ່ ກ່ອນທີ່ແຂກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະເດີນທາງກັບ.

garava

Photo credit: Jimmy Norkhamsomphou

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.