ຣັຕນະສູດ ປ້ອງກັນໄພແລະໂຣຄລະບາດ

ພຣະສູດບົດນີ້ ມີຊື່ວ່າຣັຕນະສູດ ເຊິ່ງພຣະພຸດທະເຈົ້າປະທານໃຫ້ພຣະອານົນ ເພື່ອນຳໄປສູດກຳຈັດປັດເປົ່າໄພພິບັດທີ່ເປັນໂຣຄລະບາດ ຫລື ອະຫິວາ ໃນເມືອງເວສາລີໃນສະໄໝນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນລົ້ມຕາຍເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເມື່ອພຣະອານົນໄດ້ສູດແລະຊິດນ້ຳມົນປະພົມທົ່ວພຣະນະຄອນເວສາລີ ກໍເຮັດໃຫ້ໂຣຄຮ້າຍແລະໄພທັງປວງລະງັບດັບສູນດ້ວຍອຳນາດຂອງພຸດທານຸພາບໃນຄັ້ງນັ້ນ. ເຊິ່ງພຣະສູດມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ຣະຕະນະສຸດຕັງ(ສະກົດອັກສອນແບບລາວ ອ່ານງ່າຍ)

 • ຍານີທະ ພູຕານິ ສະມາຄະຕານິ
  ພຸມມານິ ວາ ຍານິວະ ອັນຕະລິກເຂ
  ສັບເພວະ ພູຕາ ສຸມະນາ ພະວັນຕຸ
  ອະໂຖປິ ສັກກັດຈະ ສຸມະນາ ພະວັນຕຸ
  ອະໂຖປິ ສັກກັດຈະ ສຸນັນຕຸ ພາສິຕັງ
  ຕັດສະມາ ຫິ ພູຕາ ນິສາເມຖະ ສັບເພ
  ເມດຕັງ ກະໂຣຖະ ມານຸສິຍາ ປະຊາຍະ
  ທິວາ ຈະ ຣັດໂຕ ຈະ ຫະຣັນຕິ ເຍ ພະລິງ
  ຕັດສະມາ ຫິ ເນ ຣັກຂະຖະ ອັບປະມັດຕາ.
 • ຍັງ ກິນຈິ ວິດຕັງ ອິທະ ວາ ຫຸຣັງ ວາ
  ສັກເຄສຸ ວາ ຍັງ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ນະໂນ ສະມັງ ອັດຖິ ຕະຖາຄະເຕນະ
  ອິທັມປິ ພຸດເທ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ຂະຍັງ ວິຣາຄັງ ອະມະຕັງ ປະນີຕັງ
  ຍະທັດຊະຄາ ສັກກະຍະມຸນີ ສະມາຫິໂຕ
  ນະເຕນະ ທັມເມນະ ສະມັດຖິ ກິນຈິ
  ອິທັມປິ ທັມເມ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ຍັມພຸດທະເສດໂຖ ປະຣິວັນນະຍີ ສຸຈິງ
  ສະມາທິມານັນຕະ ຣິກັນຍະມາຫຸ
  ສະມາທິນາ ເຕນະ ສະໂມ ນະ ວິດຊະຕິ
  ອິທັມປິ ທັມເມ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ເຍ ປຸກຄະລາ ອັດຖະ ສະຕັງ ປະສັດຖາ
  ຈັດຕາຣິ ເອຕານິ ຍຸຄານິ ໂຫນຕຸ
  ເຕ ທັກຂິໄນຍາ ສຸຄະຕັດສະ ສາວະກາ
  ເອເຕສຸ ທິນນານິ ມະຫັບຜະລານິ
  ອິທັມປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ເຍ ສຸບປະຍຸດຕາ ມະນະສາ ທັນເຫນະ
  ນິກກາມິ ໂນ ໂຄຕະມະສາສະນັມປິ
  ເຕ ປັດຕິປັດຕາ ອະມະຕັງ ວິໄຄຫະ
  ລັດທາ ມຸທາ ນິບພຸຕິງ ພຸນຊະມານາ
  ອິທັມປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ຍະຖິນທະຂີໂລ ປະຖະຫວິງສິໂຕ ສິຍາ
  ຈະຕຸບພິ ວາເຕພິ ອະສັມປະກັມປິໂຍ
  ຕະຖູປະມັງ ສັບປຸຣິສັງ ວະທາມິ
  ໂຍ ອະຣິຍະສັດຈານິ ອະເວດຈະ ປັດສະຕິ
  ອິທັມປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ເຍ ອະຣິຍະສັດຈານິ ວິພາວະຍັນຕິ
  ຄັມພີຣະປັນເຍນະ ສຸເທສິຕານິ
  ກິນຈາປິ ເຕ ໂຫນໂຕ ພຸສັບປະມັດຕາ
  ນະ ເຕ ພະວັງ ອັດຖະມະມາທິຍັນຕິ
  ອິທັມປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ສະຫະວັດສະ ທັດສະນະສັມປະທາຍະ
  ຕະຍັດສຸ ທັມມາ ຊະຫິຕາ ພະວັນຕິ
  ສັກກາຍະທິດຖິ ວິຈິກິດສິຕັນຈະ
  ສີລັບພັດຕັງວາປິ ຍະທັດຖິ ກິນຈິ
  ຈະຕູຫະປາເຍຫິ ຈະ ວິບປະມຸຕໂຕ
  ສະ ຈາພິຖານະນິ ອະພັບໂພ ກາຕຸງ
  ອິທັມປິ ສັງເຄ ຣະຕະນະ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ກິນຈາປິ ໂສ ກັມມັງ ກະໂຣຕິ ປາປະກັງ
  ກາເຍນະ ວາຈາຍຸທະ ເຈຕະສາ ວາ
  ອະພັບໂພ ໂສ ຕັດສະ ປະຕິດສະທາຍະ
  ອະພັບພາ ທິດຖະປະທັດສະ ວຸດຕາ
  ອິທັມປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ວະນັບປະຄຸມເພ ຍະຖາ ຜຸດສິຕັກເຄ
  ຄິມຫານະມາເສ ປະຖະມັດສະມິງ ຄິມເຫ
  ຕະຖູປະມັງ ທັມມະວະຣັງ ອະເທສະຍິ
  ນິບພານະຄາມິງ ປະຣະມັງ ຫິຕາຍະ
  ອິທັມປິ ພຸດເທ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ວະໂຣ ວະຣັນຍູ ວະຣະໂທ ວະຣາຫະໂຣ
  ອະນຸດຕະໂຣ ທັມມະວະຣັງ ອະເທສະຍິ
  ອິທັມປິ ພຸດເທ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ຂີນັງ ປຸຣານັງ ນະວັງ ນັດຖິ ສັມພະວັງ
  ວິຣັດຕະຈິດຕາຍະຕິເກ ພະວັດສະມິງ
  ເຕ ຂີນາພີຊາ ອະວິຣຸນຫິສັນທາ
  ນິບພັນຕິ ທີຣາ ຍະຖາຍັມປະທີໂປ
  ອິທັມປິ ສັງເຄ ຣະຕະນັງ ປະນີຕັງ
  ເອເຕນະ ສັດເຈນະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ຍານີທະ ພູຕານິ ສະມາຄະຕານິ
  ພຸມມານິ ວາຍານິວະ ອັນຕະລິກເຂ
  ຕະຖາຄະຕັງ ເທວະມະນຸດສະປູຊິຕັງ
  ພຸດທັງ ນະມັດສາມະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ຍານີທະ ພູຕານິ ສະມາຄະຕານິ
  ພຸມມານິ ວາ ຍານິວະ ອັນຕະລິກເຂ
  ຕະຖາຄະຕັງ ເທວະມະນຸດສະປູຊິຕັງ
  ທັມມັງ ນະມັດສາມະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.
 • ຍານີທະ ພູຕານິ ສະມາຄະຕານິ
  ພຸມມານິ ວາ ຍານິວາ ອັນຕະລິກເຂ
  ຕະຖາຄະຕັງ ເທວະມະນຸດສະປູຊິຕັງ
  ສັງຄັງ ນະມັດສາມະ ສຸວັດຖິ ໂຫຕຸ.

ຣັຕນະສຸດຕັງ ນິຖິຕັງ.

ຣຕນສຸຕຯຮຕໍ(ສະກົດອັກສອນແບບພາສາບາລີ)

¤  ຍານີຯຯດ ຯຕູຕານິ ສມາຄຕານິ
ຯຕຸມຯຮມານິ  ວາ ຍານິວ ອນຯຯຮຕລິກຯຮເຂ
ສພຯຮເພວ ຯຕູຕາ ສຸມນາ  ຯຕວນຯຮຕຸ ຒຒ
ອໂຖປິ ສກຯຮກຈຯຮຈ ສຸຯຍນຯຮຕຸ ຯຕາສິຕໍ
ຕສຯຮຯຣມາ ຫິ ຯຕູຕາ ນິສາເມຖ ສພຯຮເພ
ເມຕຯຮຕໍ ກໂຣຖ ມານຸສິຍາ ປຊາຍ
ທິວາ ຈ ຣຕຯຮໂຕ ຈ ຫຣນຯຮຕິ ເຍ ພລິໍ
ຕສຯຮຯຣມາ ຫິ ເນ ຣກຯຮຂຖ ອປຯຮປມຕຯຮຕາ ຒ

¤  ຍໍ ກິຯຂຯຮຈິ ວິຕຯຮຕໍ ອຯຯິຯດ ວາ ຫຸຣໍ ວາ
ສຄຯຮເຄສຸ ວາ ຍໍ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ນໂນ ສມໍ ອຕຯຮຖິ ຕຖາຄເຕນ
ອິທມຯຮປິ ພຸທຯຮເຯດ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເສນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸ ຒຯ

¤ ຂຍໍ ວິຣາຄໍ ອມຕໍ ປຯຍີຕໍ
ຍທຊຯຮຯຊຄາ ສກຯຮຯຣຍມຸນີ ສມາຫິໂຕ
ນເຕນ ຯດມຯຮເມນ ສມຕຯຮຖິ ກິຯຂຯຮຈິ
ອິທມຯຮປິ ຯດມຯຮເມ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤  ຍມຯຮພຸທຯຮຯດເສຯຄຯຮໂຖ ປຣິວຯຍຯຮຯຍຍີ ສຸຈິໍ
ສມາຯດິມານນຯຮຕຣິກຯຂຯຮຯຂມາຫຸ
ສມາຯດິນາ ເຕນ ສໂມ ນ ວິຊຯຮຊຕິ
ອິທມຯຮປິ ຯດມຯຮເມ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤  ເຍ ປຸຄຯຮຄລາ ອຯຄຯຮຖ ສຕໍ ປສຯຄຯຮຖາ
ຈຕຯຮຕາຣິ ເອຕານິ ຍຸຄານິ ໂຫນຯຮຕິ
ເຕ ທກຯຮຂິເຯຍຍຯຮຍາ ສຸຄຕສຯຮສ ສາວກາ
ເອເຕສຸ ທິນຯຮນານິ ມຫປຯຮຜລານິ
ອິທມຯຮປິ ສງຯຮເຯຯກ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຯຒ

¤  ເຍ ສຸປຯຮປຍຸຕຯຮຕາ ມນສາ ທຯຮຯຜຯຮຯຣເຫນ
ນິກຯຮກາມິ ໂນ ໂຄຕມສາສນມຯຮຫິ
ເຕ ປຕຯຮຕິປຕຯຯຮຕາ  ອມຕໍ ວິຄຍຯຮຯຣຫ
ລທຯຮຯດາ ມຸຯດາ ນິພຯຮພຸຕິໍ ຯຕຸຯຂຯຮຊມານາ
ອິທມຯຮປິ ສງຯຮເຯຯກ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤  ຍຖິນຯຮທຂີໂລ ປຖວິໍສິໂຕ ສິຍາ
ຈຕຸພຯຮຯຕິ ວາເຕຯຕິ ອສມຯຮປກມຯຮປິໂຍ
ຕຖູປມໍ ສປຯຮປຸຣິສໍ ວທາມິ
ໂຍ ອຣິຍສຈຯຮຈານິ ອເວຈຯຮຈ ປສຯຮສຕິ
ອິທມຯຮປິ ສງຯຮເຯຯກ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤ ເຍ ອຣິຍສຈຯຮຈານິ ວິຯຯຕາວຍນຯຮຕິ
ຄມຯຮຯຕີຣປຯຂຯຮເຯຂນ  ສຸເທສິຕານິ
ກິຯຂຯຮຈາປິ ເຕ ໂຫນຯຮໂຕ ຯຕຸສປຯຮປມຕຯຮຕາ
ນ ເຕ ຯຕວໍ ອຯຄຯຮຖມມາທິຍນຯຮຕິ
ອິທມຯຮປິ ສງຯຮເຯກ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤  ສຫາວສຯຮສ ທສຯຮສນສມຯຮປທາຍ
ຕຯຣຍສຯຮສຸ ຯດມຯຮມາ ຊຫິຕາ ຯຕວນຯຮຕິ
ສກຯຮກາຍທິຯຄຯຮຖິ ວິຈິກິຈຯຮຯມິຕຯຂຯຮຈ
ສີລພຯຮພຕຯຮຕໍວາປິ ຍທຕຯຮຖິ ກິຯຂຯຮຈິ
ຈຕູຫປາເຍຫິ ຈ ວິປຯຮປມຸຕຯຮໂຕ
ຯມ ຈາຯຕິຖານານິ ອຯຕພຯຮໂພ ກາຕຸໍ
ອິທມຯຮປິ ສງຯຮເຯກ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤ ກິຯຂຯຮຈາປິ ໂສ ກມຯຮມໍ ກໂຣຕິ ປາປກໍ
ກາເຍນ ວາຈາຍຸທ ເຈຕສາ ວາ
ອຯຕພຯຮໂພ ໂສ ຕສຯຮສ ປຯຄິຈຯຮຯຯມທາຍ
ອຯຕພຯຮພຕາ ທິຯຄຯຮຖປທສຯຮສ ວຸຕຯຮຕາ
ອິທມຯຮປິ ສງຯຮເຯກ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤  ວນປຯຮປຄຸມຯຮເພ ຍຖາ ຜຸສຯຮສິຕຄຯຮເຄ
ຄິມຯຮຫານມາເສ ປຖມສຯຮຯຣມິໍ ຄິມຯຮເຫ
ຕຖູປມໍ ຯດມຯຮມວຣໍ ອເທສຍິ
ນິພຯຮພານຄາມິໍ ປຣມໍ ຫິຕາຍ
ອິທມຯຮປິ ພຸທຯຮເຯດ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤  ວໂຣ ວຣຯຂຯຮຯຂູ ວຣໂທ ວຣາຫໂຣ
ອນຸຕຯຮຕໂຣ ຯດມຯຮມວຣໍ ອເທສຍິ
ອິທມຯຮປິ ພຸທຯຮເຯດ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤  ຂີຯຍໍ ປຸຣາຯຍໍ ນວໍ ນຕຯຮຖິ ສມຯຮຯຕວໍ
ວິຣຕຯຮຕຈິຕຯຮຕາຍຕິເກ ຯຕວສຯຮຯຣມິໍ
ເຕ ຂີຯຍາພີຊາ ອວິຣຯຸຯຜຯຮຯຣຫິຯມນຯຮທາ
ນິພຯຮພນຯຮຕິ ຯດີຣາ ຍຖາຍມຯຮປທີໂປ
ອິທມຯຮປິ ສງຯຮເຯກ ຣຕນໍ ປຯຍີຕໍ
ເອເຕນ ສຈຯຮເຈນ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤ ຍານີຯດ ຯຕູຕານິ  ສມາຄຕານິ
ຯຕຸມຯຮມານິ  ວາ  ຍານິວ  ອນຯຮຕລິກຯຮເຂ
ຕຖາຄຕໍ  ເທວມນຸສຯຯຮສປູຊິຕໍ
ພຸທຯຯຮຯຯດໍ ນມສຯຮສາມ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤ ຍານີຯດ ຯຕູຕານິ ສມາຄຕານິ
ຯຕຸມຯຮມານິ ວາ  ຍານິວ  ອນຯຮຕລິກຯຮເຂ
ຕຖາຄຕໍ  ເທວມນຸສຯຮສປູຊິຕໍ
ຯດມຯຮມໍ ນມສຯຮສາມ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸຒ

¤ ຍານີຯດ ຯຕູຕານິ ສມາຄຕານິ
ຯຕຸມຯຮມານິ ວາ  ຍານິວາ ອນຯຮຕລິກຯຯຮເຂ
ຕຖາຄຕໍ  ເທວມນຸສຯຮສປູຊິຕໍ
ສງຯຮຯກໍ ນມສຯຮສາມ ສຸວຕຯຮຖິ ໂຫຕຸ ຒ

ຣຕນສຸຕຯຮຕໍ ນິຯຄຯຮຖິຕໍ

ຣຕນສູຕຕ໌

¤  ເທວດາຝູງໃດອາສັຍຢູ່ຯຕາຄພື້ນກໍດີ ຝູງໃດສຖິຕຢູ່ໃນອາກາສກໍດີ ເຊິ່ງມາປະຊຸມກັນແລ້ວໃນສຖານທີ່ນີ້ ຂໍເທວດາຝູງນັ້ນ ທັງມວນຈົ່ງມີໃຈຊົມຊື່ນຍິນດີຒຒ ອີກປະກຯາຣນິ່ງຈົ່ງຟັງຯຕິສິຕໂດຍເຄົາຣົພເຖີ້ນຒຒ ເຫຕຸດັ່ງນັ້ນແລ ຂໍເທວດາທັງຫຯງາຍ ທັງມວນຈົ່ງພາກັນຕັ້ງໃຈຟັງພຼະປຣິຕຕ໌ ຈົ່ງມີຄວາມເມຕຕາໃນໝູ່ ມນຸຯນຍ໌, ມນຸຯນຍ໌ຝູງໃດນຳພລີກັມມ໌ມາໃຫ້ທັງກາງວັນແລະກາງຄືນ ເຫຕຸນັ້ນແລ  ທ່ານທັງຫຯງາຍຈົ່ງຢ່າປມາທ ຣັກຯນາມນຸຯນຍ໌ຝູງນັ້ນເຖີ້ນຒ

¤ ທຼັພຍ໌ອັນພໍໃຈຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງໃນໂລກນີ້ ແລະໂລກອື່ນກໍດີຫຼືຣັຕນະປຯຍີຕອັນໃດໃນສວັຣຄ໌ຒຒ
ວັຕຖຸອັນນັ້ນຈະສເມີດ້ວຍພຼະຕຖາຄົຕເຈົ້າຍ່ອມບໍ່ມີ ອັນນີ້ເປັນຣັຕນະຢ່າງປຯຍີຕໃນພຼະພຸທຯດເຈົ້າຒຒ
ດ້ວຍຄຳສັຈຈ໌ອັນນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ (ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນຯ)ຯຒ

¤  ພຼະສາກຯຣຍະມຸນີເຈົ້າມີພຼະທັຍຕັ້ງໝັ້ນແລ້ວ ໄດ້ບັລລຸຯດັມມ໌ອັນໃດ ອັນເປັນທີ່ສ້ຽງກິເລສກິເລສ ປາຯຫຈາກຣາຄະເປັນຯດັມມ໌ບໍ່ຕາຍ ເປັນຯດັມມ໌ອັນປະຯຍີຕ ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີ່ຈະສເມີດ້ວຍພຼະຯດັມມ໌ນັ້ນບໍ່ດີ ອັນນີ້ ກໍເປັນຣັຕນະອັນປຯຍີຕໃນພຼະຯດັມມ໌ຒ

ດ້ວຍຄຳສັຈຈ໌ອັນນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ (ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຯຯຒ

¤ ພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູປເສີຖທຼົງສໍຣເສີນແລ້ວ ເຊິ່ງສມາຯດິອັນໃດ ວ່າເປັນຯດັມມ໌ອັນສອາດ, ບັຯຍຯຯສິຕຍ໌ທັງຫຯງາຍຍ້ອງຍໍສມາຯດິອັນໃດວ່າເປັນຯດັມມ໌ທີ່ໃຫ້ຜົລໂດຍລ່ຳດັບ, ສມາຯດິອື່ນສເມີດ້ວຍສມາຯດິນັ້ນບໍ່ມີ ອັນນີ້ກໍເປັນຣັຕນະອັນປຯຍີຕໃນພຼະຯດັມມ໌ຒ

ດ້ວຍຄຳສັຈຈ໌ອັນນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ ຯ(ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນຯ)ຯຯຒ

¤  ບຸຄຄົລທັງຫຯງາຍ ຝູງໃດແປດຈຳພວກ ຈັດເປັນສີ່ຄູ່ເຫຯງົ່ານີ້ ທີ່ສັຕບຸຣຸຯນທັງຫຯງາຍຍ້ອງຍໍແລ້ວຒຒ
ບຸຄຄົລຝູງນັ້ນ ເປັນສາວົກຂອງພຼະສຸຄົຕເຈົ້າ ຜູ້ຄວນແກ່ທັກຂິຯຍາທານ ທານທັງຫຯງາຍທີ່ບຸຄຄົລຖວາຍແລ້ວ ໃນພຼະສາວົກຝູງນັ້ນ ຍ່ອມມີຜົລມາກ ອັນນີ້ ກໍເປັນຣັຕນະອັນປຯຍີຕໃນພຼະສົງຯກ໌.
ດ້ວຍຄວາມສັຈຈ໌ນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ ຯ(ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຯຯຒ

¤ ອຣິຍະບຸຄຄົລທັງຫຯງາຍຝູງໃດ ໃນສາສນາຂອງພຼະໂຄດົມເຈົ້າ ເປັນຜູ້ປະກອບດ້ວຍຄວາມພຽຣອັນດີ ມີໃຈທ່ຽງໝັ້ນບໍ່ມີຄວາມໄຄ່ປະສົງຄ໌ໃນກາມ ອຣິຍບຸຄຄົລທັງຫຯງາຍຝູງນັ້ນ ໄດ້ເຖິງອຣຫັຕຕຜົລເລືອກເອົາພຼະນິພພານ, ໄດ້ຄວາມດັບກິເລສໂດຍເປົ່າໆ(ບໍ່ຕ້ອງຊື້) ແລ້ວສເວີຍຜົລຢູ່, ອັນນີ້ກໍເປັນຣັຕນະອັນປຯຍີຕໃນພຼະສົງຯຯກ໌ຒຒ
ດ້ວຍຄວາມສັຈຈ໌ນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ (ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນຯ).

¤ ເສົາເຂື່ອນເປັນຂອງອັນບຸຄຄົລຝັງໄວ້ແລ້ວ ໃນແຜ່ນດິນບໍ່ຫວັ່ນໄຫວດ້ວຍພາຍຸອັນພັດມາແຕ່ສີ່ທິສສັນໃດ ຜູ້ໃດພິຈາຣະຯຍາເຫັນແຈ້ງເຊິ່ງອຣິຍະສັຈຈຯດັມມ໌ທັງຫຯງາຍ ເຮົາຮຽກຜູ້ນັ້ນວ່າ ເປັນສັຕບຸຣຸຯນຜູ້ບໍ່ຫວັ່ນໄຫວດ້ວຍໂລກຯດັມມ໌ສັນນັ້ນ ອັນນີ້ກໍແມ່ນຣັຕນະອັນປຯຍີຕໃນພຼະສົງຯກ໌ຒ
ດ້ວຍຄວາມສັຈຈ໌ນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ (ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຯຯຒ

¤ ພຼະໂສດາບັນບຸຄຄົລຈຳພວກໃດ ທຳອຣິຍະສັຈຈ໌ທັງຫຯງາຍອັນພຼະສາສດາທຼົງສແດງດີແລ້ວ ດ້ວຍປັຯຂຯຂາອັນເລີກແລບ ໃຫ້ແຈ້ງຂາວໄດ້ໂດຍແທ້ກໍດີ ພຼະໂສດາບັນບຸຄຄົລຈຳພວກນັ້ນຍັງເປັນຜູ້ປມາທເພີດເພີນຢູ່ ເຖິງຢ່າງນັ້ນທ່ານຍ່ອມບໍ່ຖືເອົາຯຕົພຖ້ວນແປດອີກ ອັນນີ້ກໍແມ່ນຣັຕນະອັນປຯຯຍີຕໃນພຼະສົງຯກ໌.
ດ້ວຍຄວາມສັຈຈ໌ນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ (ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ) ຯຒ

¤   ຯດັມມ໌ທັງສາມຄື ສັກກາຍະທິຯຄຯຮຖິ ວິຈິກຈຯມາ ແລະສີລພັຕຕປຣາມາສ ຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ ເປັນຂອງອັນພຼະໂສດາບັນບຸຄຄົລລະໄດ້ແລ້ວ ພ້ອມດ້ວຍທັສສນະສົມບັຕິ໌ ຄື ໂສດາປັຕຕິມັຄຄ໌ນັ້ນແລ ອັນນຶ່ງພຼະໂສດາບັນບຸຄຄົລນັ້ນ ເປັນຜູ້ພົ້ນແລ້ວຈາກອບາຍທັງ ໔ ບໍ່ອາຈເພື່ອກະທຳອຯຕິຖານະທັງ ໖ ໄດ້, ອັນນີ້ກໍແມ່ນຣັຕນະ ອັນປຯຍີຕໃນພຼສົງຯກ໌ຒ

¤  ພຼະໂສດາບັນບຸຄຄົລນັ້ນ ຍັງກະທຳບາປກັມມ໌ດ້ວຍກາຍ ຫຼື ວາຈາ ຫຼືໃຈຢູ່ໂດຍແທ້ກໍດີ ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ປິດທັງບາປກັມມ໌ນັ້ນໄວ້ ຄວາມທີ່ບຸຄຄົລຜູ້ເຫັນທາງພຼະນິພພານແລ້ວ ບໍ່ຄວນຈະປິດບັງບາປກັມມ໌ໄວ້ນັ້ນ ອັນພຼະຜູ້ມີພຼະຯຕາຄເຈົ້າຕຼັສແລ້ວ ອັນນີ້ກໍແມ່ນຣັຕນະອັນປຯຍີຕໃນພຼະສົງຯຯກ໌ຒ
ດ້ວຍຄວາມສັຈຈ໌ນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ ຯ(ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຒ

¤  ພຸ່ມໄມ້ໃນປ່າມີຍອດອັນບານຕຼະການງາມ ໃນຕົ້ນຄິມຫຣະດູເດືອນຮ້ອນ(ຄືເດືອນ ໔ ແຮມຯ)ສັນໃດ.
ພຼະຜູ້ມີພຼະຯຕາຄເຈົ້າໄດ້ທຼົງສແດງຯດັມມ໌ ອັນລ້ຳຍີ່ງເພື່ອປໂຍຊນ໌ໃຫ້ເຖິງພຼະນິພພານ ກໍມີອຸປມາສັນນັ້ນ ອັນນີ້ ກໍແມ່ນຣັຕນະອັນປຯຍີຕໃນພຼະພຸທຯດເຈົ້າຒ
ດ້ວຍຄວາມສັຈຈ໌ນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ ຯ(ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຒ

¤ ພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ປະເສີຖທຼົງທຼາບຯດັມມ໌ລ້ຳເລີຯຫ ເປັນຜູ້ໃຫ້ຯດັມມ໌ອັນລ້ຳເລີຯຫ ນຳຯດັມມ໌ອັນປະເສີຖມາ, ເປັນຜູ້ຍວດຍີ່ງໄດ້ທຼົງສແດງຯດັມມ໌ອັນປະເສີຖແລ້ວ, ອັນນີ້ກໍແມ່ນຣັຕນະອັນປຯຍີຕໃນພຼະພຸທຯດເຈົ້າຒຒ
ດ້ວຍຄວາມສັຈຈ໌ນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ (ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຯຒ

¤ ກັມມ໌ເກົ່າຂອງພຼະອຣິຍະບຸຄຄົລເຈົ້າຝູງໃດສ້ຽງແລ້ວ ກັມມ໌ໃໝ່ຍ່ອມບໍ່ຜາກົຕມີ(ຄືເກີດອີກ) ພຼະອຣິຍບຸຄຄົລຝູງໃດມີໃຈເບື່ອໜ່າຍແລ້ວໃນຯຕົພຕໍ່ໄປ, ພຼະອຣິຍບຸຄຄົລຝູງນັ້ນມີພືຊສ້ຯຽງແລ້ວ ມີຄວາມພໍໃຈງອກອອກບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເປັນຜູ້ມີປັຯຂຯຂາຍ່ອມປຣິນິພພານເໝືອນປະທີປອັນດັບໄປສັນນັ້ນ, ອັນນີ້ກໍແມ່ນຣັຕນະອັນປຯຍີຕໃນພຼະສົງຯກ໌ຒ
ດ້ວຍຄວາມສັຈຈ໌ນີ້ ຂໍຄວາມສວັສດິຈົ່ງມີ ຯ(ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຯຯຒ

¤  ເທວດາຝູງໃດ ເປັນຠຸມມເທວດາກໍດີ ຝູງໃດສິງສຖິຕຢູ່ໃນອາກາສກໍດີ ທີ່ມາປະສຸມຊຸມນຸມກັນໃນທີ່ນີ້ ເຮົາທັງຫຯງາຍຈົ່ງນມັສກາຣພຼະພຸທຯດເຈົ້າຜູ້ມາແລ້ວຢ່າງນັ້ນ ຜູ້ອັນເທວດາແລະມນຸຯນຍ໌ທັງຫຯງາຍບູຊາແລ້ວ, ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ (ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຒ

¤  ເທວດາຝູງໃດເປັນຯຕຸມມເທວາກໍດີ ຝູງໃດສຖິຕຢູ່ໃນອາກາສກໍດີ ທີ່ມາປະສຸມຊຸມນຸມກັນແລ້ວໃນທີ່ນີ້, ເຮົາທັງຫຯງາຍຈົ່ງນມັສກາຣພຼະຯດັມມ໌ອັນມາແລ້ວຢ່າງນັ້ນ ທີ່ເທວດາແລະມນຸຯນຍ໌ທັງຫຯງາຍບູຊາແລ້ວ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ(ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຒ

¤  ເທວດາຝູງໃດເປັນຯຕຸມມເທວດາກໍດີ ຝູງໃດສຖິຕຢູ່ໃນອາກາສກໍດີ ທີ່ມາປະສຸມຊຸມນຸມກັນແລ້ວໃນທີ່ນີ້ ເຮົາທັງຫຯງາຍຈົ່ງນມັສກາຣພຼະສົງຯຯກ໌ຜູ້ມາແລ້ວຢ່າງນັ້ນ ຜູ້ອັນເທວດາແລະມນຸຯນຍ໌ທັງຫຯງາຍບູຊາແລ້ວ ຂໍຄວາມສວັສດີຈົ່ງມີ (ແກ່ສັຕຕ໌ທັງຫຯງາຍຝູງນີ້ເຖີ້ນ)ຒ

ຈົບຣັຕນະສູຕຕ໌

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.