ສຸປປະພຸດທະກຸຕຖິສູຕ ວ່າດ້ວຍຊາຍເປັນໂຣຄຂີ້ເຮືອນຊື່ ສຸປປະພຸດທະ

ສຸປປະພຸດທະກຸຕຖິສູຕຣ ວ່າດ້ວຍຊາຍໂຣກຂີ້ເຮືອນຊື່ສຸປປະພຸດທະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະດັບມາຢ່າງນີ້ ສະໄໝຫນຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກປະທັບ ຢູ່ ພຣະເວລຸວັນ ກລັນທະກະນິວາປະສະຖານ ເຂດກຸງຣາຊະຄຶຫ໌ ສະໄໝນັ້ນ ຜຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ ສຸປປະພຸດທະ ເປັນໂຣກຂີ້ເຮືອນ ຍາກຈົນ ກຳພ້າ ຍາກໄຮ້ ວັນໜຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ມີບໍລິສັດໝູ່ໃຫຍ່ແວດລ້ອມ ປະທັບນັ່ງສະແດງທຳຢູ່

ອ່ານຕື່ມອີກ

ອະວິຊຊາສູຕ: ວ່າດ້ວຍອະວິຊຊາ

ອະວິຊຊາສູຕ: ວ່າດ້ວຍອະວິຊຊາ ພຣະຜູ້ມີພຣະຯຕາຄເຈົ້າຕັດວ່າ ຯຕິກຂຸທັງຫຼາຍ ເງື່ອນຕົ້ນແຫ່ງອະວິຊຊາຍ່ອມບໍ່ປາກົດ ໃນກາລກ່ອນນີ້  ອະວິຊຊາບໍ່ມີ ພາຍຫຼັງຈິ່ງມີ. ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈິ່ງກ່າວຄຳນີ້ຢ່າງນີ້ ກໍເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ອະວິຊຊາທີ່ມີຂໍ້ນີ້ເປັນປັຈຈັຍ ຈິ່ງປາກົດ. ແມ້ອະວິຊຊາ ເຮົາກໍກ່າວວ່າມີອາຫາຣ[1]ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາຫາຣ ອັນໃດນໍເປັນອາຫາຣຂອງອະວິຊຊາ ຄວນຕອບວ່າ “ນິວຣຯຍ໌ ໕”.

ອ່ານຕື່ມອີກ

ບົດທັມມະເທສນາເລື່ອງ ໄຟ ໓ ກອງ

ໂທສຄຯຮຄິໍ  ປນ  ເມຕຯຮຕາຍ      ນິພຯຮພາເປນຯຮຕິ   ນຣຸຕຯຮຕມາ ໂມຫຄຯຮຄິໍ   ປນ  ປຯຂຯຮຯຂາຍ     ຍາຍໍ  ນິພຯຮເພຯດຄາມິນີ. ຊົນທັງຫຼາຍທີ່ມີຄຸຯຍຯດັມມ໌ສູງ  ຍ່ອມດັບໄຟຄື ໂທສະລົງໄດ້ ດ້ວຍເມຕຕາ ແລະຍ່ອມດັບໄຟຄື ໂມຫະດ້ວຍປັຯຂຯຂາ ອັນເປັນເຄື່ອງທຳລາຍກິເລສໄດ້ເດັດຂາດ. ທີ່ມາ  ຂຸ.ອິຕິ.ຂໍ້ ໒໗໓,

ອ່ານຕື່ມອີກ

ຫລວງພໍ່ຄູນ ປະຣິສຸດໂທ

ຫລວງພໍ່ຄູຯຍ ປະຣິສຸທໂຯດ ມຫາເຖຣໍ ວນຯຮທາມິ (ຂ້ານ້ອຍຂໍນອບນ້ອມວັນທາແດ່ພຣະມະຫາເຖຣະເຈົ້າ) ກູກໍຢູ່                 ຂອງກູ            ຢູ່ດີດີ ຄົນນັ້ນທີ            ຄົນນີ້ທີ            ຣີ່ມາຫາ ມາກັນຈົນ         ລົ້ນວັດ            ປ່ຽມສັທຯດາ ເໝືອນກັບວ່າ     ທັງຈັງຫວັດ

ອ່ານຕື່ມອີກ