ອ່ານພາສາບາລີງ່າຍໆ

Advertisements

Advertisements
ອ່ານຕື່ມອີກ

“ສາສະໜາ” ນານາທັດສະນະນິຍາມ

ສາສະໜານານາທັດສະນະນິຍາມ ສາສະໜາສັບນີ້ ຕາມທັດສະນະນິຍາມຂອງນັກປາດບັນດິດຜູ້ຮູ້ທັງຫຼາຍທັງໃນຝັ່ງຕາເວັນອອກແລະຕາເວັນຕົກຕ່າງກໍໃຫ້ຄຳຈຳກັດຄວາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ບາງພວກກໍນິຍາມຄວາມໝາຍໄວ້ກວ້າງ ບາງກຸ່ມກໍໃຫ້ຄວາມໝາຍໄວ້ແຄບ ແລະຜູ້ຮູ້ບາງຄະນະກໍມີວະຈະນັດຖະອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງສາສະໜາຄາດເຄື່ອນຈາກຄວາມໝາຍເດີມທີ່ສາສະໜານັ້ນໆ ຄວນຈະເປັນ ທັງນີ້ທັງນັ້ນເນື່ອງຈາກການໃຫ້ຄໍານິຍາມຄຳວ່າ “ສາສະໜາ” ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກກວ່າການນິຍາມຄໍາອື່ນໆ ດັ່ງ     ດຣ. ຈຳນົງ ອະດິວັດທະນະສິດ ກ່າວໄວ້ວ່າ:“ໃນບັນດາຄຳທີ່ຍາກທີ່ສຸດຕໍ່ການໃຫ້ຄຳນິຍາມຄວາມໝາຍແລະການອະທິບາຍຄົງຈະບໍ່ມີຄຳອື່ນໃດຢາກເກີນໄປກວ່າຄຳວ່າ ສາສະໜາ (Religio)”[1] ທ່ານກ່າວຕໍ່ວ່າ “ນັກປາດໃນສາຂາວິຊາການຕ່າງໆ

ອ່ານຕື່ມອີກ

ຄວາມສຳຄັນຂອງພາສາບາລີ

ອັກຂະຣະ ພາສາບາລີ ມີ 41 ຕົວ ແບ່ງເປັນພະຍັນຊະນະ 33 ຕົວ ສະຣະ 8 ຕົວ ພະຍັນຊະນະ ກ ຂ ຄ ຯກ ງ ໄກ່ ໄຂ່ ຄວາຍ

ອ່ານຕື່ມອີກ

ການອ່ານພາສາບາລີເບື້ອງຕົ້ນ

ການອ່ານອອກສຽງແລະວິທີການຂຽນພາສາບາລີດ້ວຍອັກສອນລາວ                    ການອ່ານອອກສຽງແລະການຂຽນມີີຄວາມສຳຄັນໃນທຸກພາສາເພື່ອທຳໃຫ້ເກີດການສື່ຄວາມໝາຍກົງກັບອັຕຖະຣົສທາງພາສານັ້ນໆ ດັ່ງນັ້ນການສຶກສາພາສາບາລີໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະຕ້ອງເຝິກການອອກສຽງທັງສະຣະແລະພະຍັນຊະນະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະຊັດເຈນ ລວມໄປເຖິງການຂຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງດ້ວຍ ເພາະທັງການອ່ານແລະຂຽນທີ່ແຕກຕ່າງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍປ່ຽນແປງໄດ້ ເຊັ່ນ ສັບວ່າ ເທວ ອ່ານວ່າ ເທ-ວະ ແປວ່າ ເທບ ແຕ່ຖ້າມີຈຳ້ຢູ່ໃຕ້ ທ ເປັນ ເທຯຮວ ຈະອ່ານວ່າ ທະ-ເວ

ອ່ານຕື່ມອີກ