ຄວາມເປັນລາວ

  ຂຶ້ນຊື່ວ່າເປັນ..ທຸກຄົນຍ່ອມຕ້ອງການຄໍານີ້ ຄວາມເປັນພໍ່ແມ່, ຄວາມເປັນລຸງປ້າ,ອາວອາ, ຄວາມເປັນອ້າຍນ້ອງ ຄວາມເປັນຜົວເມຍ, ຄວາມເປັນຄົນຮັກ, ຄວາມເປັນໝູ່, ລວມໄປເຖິງຄວາມເປັນຄົນດີ ເປັນຕົ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄົນໆໜຶ່ງຈະມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງພູມໃຈ ແລະມີກຽດຍືນຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ ຄົນນັ້ນຈະຕ້ອງມີຄວາມເປັນ..ຕິດຢູ່ໃນໂຕບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ ໃນປື້ມເອກະສານຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບພຣະສົງແລະສາມະເນນ ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ແລະສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈັດພິມໂດຍ ກົມອົບຮົມ

ອ່ານຕື່ມອີກ