ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນເປົ້ານິ່ງ

ຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນເປົ້ານິ່ງ ໃນໂລກນີ້ຈະມີໃຜລະທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກທີ່ເປັນສູດສໍາເລັດຕາຍໂຕ ຄວາມຮັກມັນມີຊີວິດ ຄວາມຮັກມັນບໍ່ແມ່ນເປົ້ານິ່ງ ໃຫ້ໃຜຍິງໄດ້ຕາມໃຈປາດຖະໜາ ຄວາມຮັກມັນດິ້ນໄປເລື້ອຍໆ ສູ່ຄວາມພໍໃຈຂອງມັນ ຄົນທີ່ຢູ່ດ້ວຍກັນມັກບໍ່ເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກ ອຸປະມາເໝືອນຄົນຊົກມວຍຢູ່ເທິງເວທີ ມັກແນມບໍ່ເຫັນຈຸດອ່ອນຂອງຄູ່ຕໍ່ສູ້ ຄູ່ຮັກກໍມັກແນມບໍ່ເຫັນຄວາມດີຄວາມຮັກຂອງຄູ່ຮັກທີ່ມີໃຫ້ກັນຄືກັນ ຫາກຈະມອບຄວາມຮັກນີ້ໃຫ້ເປັນຂອງຄູສອນເລື່ອງຮັກ ຫຼືນັກບັນຍາຍ ນັກຂຽນຄວາມຮັກ ກໍຄົງຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຮັກໄດ້ດີ ນັກຂຽນກໍ ບໍ່ກ້າຍອມຮັບອີກຄືກັນ ເພາະນັກບັນຍາຍ ນັກຂຽນກໍຄາດເດົາເອົາຄືກັນໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງເຫັນສົມຄວນ ບາງທີນັກຂຽນກໍອາດບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຮັກ

Advertisements
ອ່ານຕື່ມອີກ

ການນັບຖືກັນ

ການນັບຖືກັນ ໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄົນນັບຖື ແລະກໍບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄົນເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຕົນເອງ ການນັບຖືກັນເລີ້ມມາແຕ່ ພື້ນຖານຄອບຄົວ ອ້າຍນ້ອງນັບຖືກັນ ຜົວເມຍນັບຖືກັນ ສິດກັບອາຈານ ລູກນ້ອງກັບເຈົ້ານາຍ ມິດສະຫາຍດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນດຽວກັນຄົນໃນສັງຄົມລາວເຮົາ ກໍຍອມມີສິ່ງທີ່ສູງສຸດໃນການນັບຖືນັ້ນກໍຄືລັດຖະທັມມະນູນແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ທີ່ມີການນຳພາຂອງພັກ ແລະຄະນະລັດຖະບານ ບໍລິຫານປະເທດຊາດ ໄດ້ຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ໂດຍແບ່ງການເຮັດວຽກ

ອ່ານຕື່ມອີກ

ຄິດກ້າວໜ້າ

ລົດຈັກເຮົາຈະເຫັນແລ່ນຕາມເສັ້ນທາງຂອງການຂັບຂີ່ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະລົດຈັກທັງຫຼາຍເຮົາຈະເຫັນສະເໝີ ກໍຄື: ຈະມັກແລ່ນມາຢູ່ໜ້າໄຟແດງ ເຖິງແມ່ນວ່າລົດຄັນອື່ນຈະແລ່ນມາກ່ອນກໍຕາມ ແຕ່ພໍມາຢຸດຢູ່ໄຟແດງ ເຮົາກໍມັກຈະເຫັນລົດຈັກເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ທາງມ້າລາຍ ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລົດຈັກ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຕົນເອງຢູູ່ລ້າຫຼັງເດັດຂາດ ຕ້ອງນໍາພາລົດຂອງຕົນໃຫ້ມາຢູ່ແຖວໜ້າໃຫ້ໄດ້ ທີ່ເປັນແບບນີ້ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາຂັບລົດບໍ່ມີມາລະຍາດ  ຫລືໃຊ້ວິທີການຂີ້ໂກງໃນການຂັບລົດສວນທາງຈະລາຈອນ ຂັບຂີ່ແຊງ,ຂັບຕັດໜ້າ, ຂັບບຽດລົດຄັນອື່ນໆ ກໍບໍ່ແມ່ນເລີຍ ແຕ່ເປັນເພາະເຂົາມີຄວາມສະຫຼາດສາມາດແນມເຫັນການໄກ ຄືແນມເຫັນວ່າ ເຮົາເປັນລົດຄັນນ້ອຍ ຫາກບໍ່ລະວັງອາດຖືກລົດໃຫຍ່ເອົາປຽບໄດ້

ອ່ານຕື່ມອີກ

ຄວາມເປັນລາວ

  ຂຶ້ນຊື່ວ່າເປັນ..ທຸກຄົນຍ່ອມຕ້ອງການຄໍານີ້ ຄວາມເປັນພໍ່ແມ່, ຄວາມເປັນລຸງປ້າ,ອາວອາ, ຄວາມເປັນອ້າຍນ້ອງ ຄວາມເປັນຜົວເມຍ, ຄວາມເປັນຄົນຮັກ, ຄວາມເປັນໝູ່, ລວມໄປເຖິງຄວາມເປັນຄົນດີ ເປັນຕົ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັນ ຄົນໆໜຶ່ງຈະມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງພູມໃຈ ແລະມີກຽດຍືນຢູ່ໃນສັງຄົມໄດ້ ຄົນນັ້ນຈະຕ້ອງມີຄວາມເປັນ..ຕິດຢູ່ໃນໂຕບໍ່ຫລາຍກໍໜ້ອຍ ໃນປື້ມເອກະສານຝຶກອົບຮົມ ສໍາລັບພຣະສົງແລະສາມະເນນ ຂອງຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ແລະສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ຈັດພິມໂດຍ ກົມອົບຮົມ

ອ່ານຕື່ມອີກ