ຝຶກຕົນ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕາຍ

ຝຶກຕົນ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕາຍ   ຄວາມຕາຍເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວສຳລັບທຸກຄົນ. ແຕ່ເຮົາຮູ້ຫລືບໍວ່າ ເມື່ອໃດມີການເກີດ ກໍຍ່ອມມີ ການຕາຍເປັນເລື່ອງທຳມະດາ. ຖ້າເກີດມາແລ້ວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີປະສົບການໃດໆຢູ່ໃນໂລກ, ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຈົດຈຳ ສະໜິດສະໜົມຜູກພັນກັບພໍ່ແມ່, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມໂລກ ເມື່ອຕາຍໄປກໍຄົງ ບໍ່ມີຄວາມອາໄລ ອາວອນໃດໆ. ແຕ່ບັນຫາມັນຢູ່ທີ່ວ່າ ຫລາຍຄົນເກີດມາແລ້ວ

ອ່ານຕື່ມອີກ

ເປົ້າໝາຍຂອງການນັບຖືພຸທຯດະສາສນາ

ເປົ້າໝາຍຂອງການນັບຖືພຸທຯດະສາສນາ ພຸທຯດສາສນາ ມາຈາກຄຳສັພທ໌ “ພຸທຯດ” ຄຳໜຶ່ງ ແລະ “ສາສນະ” ຄຳໜຶ່ງ ມາປະກອບເຂົ້າກັນເປັນ ພຸທຯດະສາສນາ. ພຸທຯດ ມີຄວາມໝາຍວ່າຯ ຮູ້, ຕື່ນ, ເບີກບານຯຯຯຯຯ., ສາສນະ ແປວ່າ ຄໍາສັ່ງສອນ, ແບບວິຯດີປະຯຄິບັຕິ. ສະນັ້ນ,

ອ່ານຕື່ມອີກ