ຣັຕນະສູດ ປ້ອງກັນໄພແລະໂຣຄລະບາດ

ພຣະສູດບົດນີ້ ມີຊື່ວ່າຣັຕນະສູດ ເຊິ່ງພຣະພຸດທະເຈົ້າປະທານໃຫ້ພຣະອານົນ ເພື່ອນຳໄປສູດກຳຈັດປັດເປົ່າໄພພິບັດທີ່ເປັນໂຣຄລະບາດ ຫລື ອະຫິວາ ໃນເມືອງເວສາລີໃນສະໄໝນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນລົ້ມຕາຍເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເມື່ອພຣະອານົນໄດ້ສູດແລະຊິດນ້ຳມົນປະພົມທົ່ວພຣະນະຄອນເວສາລີ ກໍເຮັດໃຫ້ໂຣຄຮ້າຍແລະໄພທັງປວງລະງັບດັບສູນດ້ວຍອຳນາດຂອງພຸດທານຸພາບໃນຄັ້ງນັ້ນ. ເຊິ່ງພຣະສູດມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຣະຕະນະສຸດຕັງ(ສະກົດອັກສອນແບບລາວ ອ່ານງ່າຍ) ຍານີທະ ພູຕານິ ສະມາຄະຕານິ ພຸມມານິ ວາ ຍານິວະ ອັນຕະລິກເຂ

ອ່ານຕື່ມອີກ

ບົດສູຕໄຊຍ໌ນ້ອຍ ພ້ອມຄຳແປລາວ

ຈຸລຊຍປກຣຯຍໍ ¤ ນໂມ ເມ ພຸທຯຮຯດເຕຊສຯຮສ                 ຣຕນຕຯຮຕຯຣຍຯດມຯຮມິກາ ເຕຊປສິທຯຮຯດິປສີເທວາ                        ນາຣາຍປຣເມສຯຣວຣາ ສິທຯຮຯດິພຯຣຣຫຯຣມາ  ຈ  ອິນຯຮທາ ຈ           ຈຕຸໂລກາຯຕິຣກຯຮຂາກາ ສມຯຸທຯຮທາ  ຯຕູຕຄງຯຮຄາ  ຈ                     ຊຍສິທຯຮຯດິ  ຯຕວນຯຮຕຸ  ເຕຒຒ ¤

ອ່ານຕື່ມອີກ