ມະໂຫສົດບັນດິດ

ຄັ້ງນຶ່ງ ນານມາແລ້ວ … ຄັ້ງນັ້ນ, ພຣະເຈົ້າວິເທຫະຣາຊສະເວີຍຣາຊະສົມບັດ ຢູ່ໃນເມືອງມິຖິລາ ພຣະອົງມີ ນັກປາດປະຈໍາຣາຊະສໍານັກຢູ່ 4 ຄົນ ຄື : ເສນນະກະ, ປຸກກຸສະ, ກາມິນ ແລະ ເທວິນ ຄັນໃນ ເວລາທີ່ພຣະມະໂຫສົດ ຖືປະຕິສົນທິ

ອ່ານຕື່ມອີກ