ວັຕຕະມານາວິຯຕັຕຕິ໌ (ປັດຈຸບັນນະກາລ ບອກເລົ່າ)

ການແຈກກິຣິຍາອາຂະຍາຕຕາມກາລ Conjugation of Verbs === Conjugation of the Root “paca”(to cook) ການແຈກ ປຈ ຯດາຕຸ   ຫຸງ, ແຕ່ງກິນ Indicative, Present (ວັຕຕະມານາວິຯຕັຕຕິ໌ )

ອ່ານຕື່ມອີກ

ການແຈກກິຣິຍາອາຂະຍາຕ Conjugation of verbs

ການແຈກກິຣິຍາ Conjugation of Verbs ນີ້ເປັນການນຳສະເໜີບົດຮຽນພາສາປາລີກ່ຽວກັບການແຈກຄຳກິຣິຍາອາຂະຍາຕ ຫລື ທີ່ເຮົາຈັກກັນທົ່ວໄປວ່າ ຄຳກຳມະ, ໃນນີ້ພາສາປາລີກໍມີການແຈກກິລິຍາຕາມກາລ(ເວລາ)ຄ້າຍໆກັນກັບໃນພາສາອັງກິດ ຈະຕ່າງກັນກໍມີພຽງແຕ່ວ່າ ໃນພາສາປາລີມີພຽງແຕ່ 8 ຮູບແບບປະໂຫຍກທີ່ແຈກໄປຕາມກາລ ເຊິ່ງຕ່າງກັບພາສາອັງກິດທີ່ມີ 12 Tenses. ຈະເປັນແນວໃດນັ້ນ ເຮົາມາຮຽນຮູ້ບົດຮຽນພາກສະເໜີນີ້ເລີຍ ກ່ອນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ການຮຽນການແຈກໃນແຕ່ລະຂໍ້ໃນບົດຕໍ່ໄປ. There

ອ່ານຕື່ມອີກ

ບົດສູຕໄຊຍ໌ນ້ອຍ ພ້ອມຄຳແປລາວ

ຈຸລຊຍປກຣຯຍໍ ¤ ນໂມ ເມ ພຸທຯຮຯດເຕຊສຯຮສ                 ຣຕນຕຯຮຕຯຣຍຯດມຯຮມິກາ ເຕຊປສິທຯຮຯດິປສີເທວາ                        ນາຣາຍປຣເມສຯຣວຣາ ສິທຯຮຯດິພຯຣຣຫຯຣມາ  ຈ  ອິນຯຮທາ ຈ           ຈຕຸໂລກາຯຕິຣກຯຮຂາກາ ສມຯຸທຯຮທາ  ຯຕູຕຄງຯຮຄາ  ຈ                     ຊຍສິທຯຮຯດິ  ຯຕວນຯຮຕຸ  ເຕຒຒ ¤

ອ່ານຕື່ມອີກ

ຄວາມໝາຍແລະພາວະເພດ “ພຣະພິກຂຸ”

ຯຕິກຯຮຂຸສທຯຮທວິນິຈຯຮຯມຍ ຯຕິກຂຸສັທທະວິນິດໄສ   “ພິກຂຸຯ” ຄຳນີ້ເປັນນາມນາມ ອຸກາຣັນຕ໌ໃນປຸງລິງຄ໌ທີ່ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ຜູ້ມີຄວາມພຽນ, ຜູ້ເຜົາບາບ (a mendicant, an ascetic.), ຜູ້ຂໍ, ຜູ້ເຫັນຯຕັຍໃນວັຯຄຯຄະ (ວັດຕະ) ແລະຜູ້ບໍລິໂພກອະມະຕະຣົສເປັນຕົ້ນ ເປັນນາມມະສັບທີ່ປາກົດຢູ່ເດຍລະດາດທົ່ວໄປຕາມວັນນະກຳບາລີທັງຊັ້ນຕົ້ນແລະຊັ້ນຫຼັງ ເຊັ່ນພຣະໄຕຣປິດົກ, ອັດຖະກະຖາ ແລະສັທທາວິເສດເປັນຕົ້ນ

ອ່ານຕື່ມອີກ