ວັຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯຯ໏ຯຯຯບິສູຕ

ພິກຂຸທັງຫລາຍ! ອະຣິຍະສາວົກ ເມື່ອຈະເລີນດ້ວຍຄວາມຈະເລີນ 10 ປະການ ຊື່ວ່າຈະເລີນດ້ວຍຄວາມຈະເລີນອັນປະເສີດ, ຊື່ວ່າມີປົກກະຕິຮັບເອົາສິ່ງທີ່ເປັນສາຣະ ແລະມີປົກກະຕິຮັບເອົາສິ່ງທີ່ປະເສີດແຫ່ງກາຍ. ຄວາມຈະເລີນ 10 ປະການ ມີອັນໃດແນ່ ຄື: ອະຣິຍະສາວົກ ຈະເລີນດ້ວຍນາແລະສວນ ຈະເລີນດ້ວຍຊັບແລະເຂົ້າເປືອກ ຈະເລີນດ້ວຍບຸດແລະພັນລະຍາ ຈະເລີນດ້ວຍທາດ, ກຳມະກອນ ແລະຄົນໃຊ້

ອ່ານຕື່ມອີກ

ສຸປປະພຸດທະກຸຕຖິສູຕ ວ່າດ້ວຍຊາຍເປັນໂຣຄຂີ້ເຮືອນຊື່ ສຸປປະພຸດທະ

ສຸປປະພຸດທະກຸຕຖິສູຕຣ ວ່າດ້ວຍຊາຍໂຣກຂີ້ເຮືອນຊື່ສຸປປະພຸດທະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສະດັບມາຢ່າງນີ້ ສະໄໝຫນຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກປະທັບ ຢູ່ ພຣະເວລຸວັນ ກລັນທະກະນິວາປະສະຖານ ເຂດກຸງຣາຊະຄຶຫ໌ ສະໄໝນັ້ນ ຜຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ ສຸປປະພຸດທະ ເປັນໂຣກຂີ້ເຮືອນ ຍາກຈົນ ກຳພ້າ ຍາກໄຮ້ ວັນໜຶ່ງ ພຣະຜູ້ມີພຣະພາກ ມີບໍລິສັດໝູ່ໃຫຍ່ແວດລ້ອມ ປະທັບນັ່ງສະແດງທຳຢູ່

ອ່ານຕື່ມອີກ

ທູເຕີຍຍະສູຕຣ ຄຸນສົມບັດຂອງການທຳໜ້າທີ່ການທູດ

 ພິກຂຸທັງຫຼາຍ ພິກຂຸປະກອບດ້ວຍທັມ ໘ ປະການ ຄວນທຳໜ້າທີ່ທູດໄດ້ ທັມ ໘ ປະການອັນໃດແດ່ຄື ໑. ຮູ້ຈັກຟັງ ໒. ສາມາດເວົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນຟັງໄດ້ ໓. ໄຝ່ສຶກສາ ໔. ຊົງຈຳໄດ້ດີ ໕. ເປັນຜູ້ຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈຊັດເຈນ ໖. ສາມາດເວົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າໃຈໄດ້

ອ່ານຕື່ມອີກ

ອະວິຊຊາສູຕ: ວ່າດ້ວຍອະວິຊຊາ

ອະວິຊຊາສູຕ: ວ່າດ້ວຍອະວິຊຊາ ພຣະຜູ້ມີພຣະຯຕາຄເຈົ້າຕັດວ່າ ຯຕິກຂຸທັງຫຼາຍ ເງື່ອນຕົ້ນແຫ່ງອະວິຊຊາຍ່ອມບໍ່ປາກົດ ໃນກາລກ່ອນນີ້  ອະວິຊຊາບໍ່ມີ ພາຍຫຼັງຈິ່ງມີ. ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈິ່ງກ່າວຄຳນີ້ຢ່າງນີ້ ກໍເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ອະວິຊຊາທີ່ມີຂໍ້ນີ້ເປັນປັຈຈັຍ ຈິ່ງປາກົດ. ແມ້ອະວິຊຊາ ເຮົາກໍກ່າວວ່າມີອາຫາຣ[1]ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາຫາຣ ອັນໃດນໍເປັນອາຫາຣຂອງອະວິຊຊາ ຄວນຕອບວ່າ “ນິວຣຯຍ໌ ໕”.

ອ່ານຕື່ມອີກ