ພຣະທາດຊາຍ: ຕຳນານປະເພນີແລະຄຸນຄ່າ

ພຣະທາດຊາຍ: ຕຳນານປະເພນີແລະຄຸນຄ່າ ຮຽບຮຽງໂດຍ: ວາໂຍ ພຣະທາດຊາຍ ຫລື ເຈດີຊາຍ ໝາຍເຖິງກອງຊາຍທີ່ກໍ່ຂຶ້ນມາເຮັດເປັນລັກສະນະທາດ ໃນຮູບຊົງທີ່ໃຫຍ່ ຫລື ນ້ອຍຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຜູ້ທີ່ກໍ່ຂຶ້ນມາຈາກດິນຊາຍທີ່ບໍລິສຸດ. ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍມີທຸງຜ້າແພສີຕ່າງໆ ທີ່ຕັດເປັນສ້ອຍ ນ້ອຍໆ ເໜັບໃສ່ໄມ້ເປັນດິ້ວ ແລ້ວປັກເທິງພຣະທາດ ເພື່ອປະດັບໃຫ້ຈົບງາມ. ການກໍ່ພຣະທາດຊາຍ ເປັນປະເພນີທີ່ເຮັດສືບກັນມາຍາວນານ

ອ່ານຕື່ມອີກ