ຄວາມເປັນມາຂອງບຸນມາຄະບູຊາ

– ຄຳວ່າ ມາຄະບູຊາ ແມ່ນຊື່ຕາມດາວຣືກໜຶ່ງໃນຊາວ ໒໗ ດວງທີ່ພົວພັນກັບໂລກ ມີຊື່ວ່າ “ມາຄະ” ຄຳວ່າ “ບູຊາ“ແປວ່າໄຫວ້ ກໍໝາຍວ່າ ການທຳບຸນ ໄຫວ້ພຣະໃນວັນມາຄະ ໃນພາສາລາວແທ້ຮຽກວ່າ ເດືອນວສາາມເພັງ ຄຳວ່າເພັງ ອັນໝາຍເຖິງວັນພຣະຈັນເຕັມດວງ ໃນວັດ ທະນະທັມລາວວັນນີ້ ບາງຄັ້ງກໍວ່າວັນບຸນເຂົ້າຈີ່,

ອ່ານຕື່ມອີກ

ສົມໂພດພຣະພຸດທະຮູບ ຫຼື ພຸດທາພິເສກ

ສົມໂພດພຣະພຸດທະຣູບ ພຸດທາພິເສກ  ພຸດທາພິເສກ ມາຈາກຄຳວ່າ ພຸດທະ+ອະພິເສກ , ພຸດທະ – ຜູ້ຮູ້,ຜູ້ຕື່ນ,ຜູ້ເບີກບານ (ໃຊ້ສະເພາະພຣະພຸດທະເຈ້ົ້າ) ໃນທີ່ນີ້ໝາຍ ເຖິງພຣະພຸດທະຮູບ ສ່ວນຄໍາວ່າ ອະພິເສກ ແປວ່າ ການຫົດນ້ຳ ການໄດ້ບັນລຸ ການແຕ່ງ ຕັ້ງໂດຍການທໍາພິທີຫົດນຳ້ ເຊັ່ນ

ອ່ານຕື່ມອີກ

ການລາອອກຈາກຄວາມທຸກຂ໌

ຄວາມທຸກຂ໌ ມີສອງປະເພດຄື: ທຸກຂ໌ທາງກາຍ ແລະທຸກຂ໌ທາງໃຈ. ຄວາມທຸກຂ໌ ທີ່ເກີດຂຶ້ນທາງກາຍ ໄດ້ແກ່ ຄວາມເຈັບໄຂ້ ຫຼືການເປັນພະຍາໂຣຄາຕ່າງໆ ທີ່ມາຄຸກຄາມຮ່າງກາຍ. ສ່ວນຄວາມທຸກຂ໌ທາງໃຈ ກໍມີສ່ວນເກີດມາຈາກ ຄວາມຜິດຫວັງ, ຄວາມບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈໃນສິ່ງທີ່ປາຖະໜາ. ຄວາມທຸກຂ໌ ຄື ສະພາວະທີ່ທົນໄດ້ຍາກ, ຫ້າມໄດ້ຍາກ, ລຳບາກໃຈ ແຕ່ວ່າ

ອ່ານຕື່ມອີກ

ເພີ່ມພະລັງສະຕິເພື່ອເອົາຊະນະໂມຫະ ຫຼືຄວາມຫຼົງ

ເພີ່ມພະລັງສະຕິເພື່ອເອົາຊະນະໂມຫະ ຫຼືຄວາມຫຼົງ ຄວາມຫຼົງ ຫຼື ໂມຫະ(delusion) ເປັນສິ່ງທີ່ຕິດຕາມຕົວທຸກຄົນມາແຕ່ເກີດ ຕ່າງແຕ່ວ່າ ໃຜຈະມີຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍ. ລັກສະນະຂອງຄວາມຫຼົງ ເປັນທຳມະຊາດຂອງຈິດໃຈທີ່ມືດມົນອົນທະການ, ບໍ່ເຫັນທຸກຢ່າງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ຈິດໃຈທີ່ລະເມີເລື່ອນລອຍ ໄຮ້ຈຸດໝາຍ, ເຊື່ອໃຈຄົນງ່າຍ, ເຊື່ອພາບລວງຕາ, ປ່ອຍຈິດໃຈໃຫ້ຖະຫຼຳເລິກລົງໃນວັງວົນແຫ່ງອຳນາດຂອງຮູບ, ສຽງ, ກິ່ນ, ຣົສ, ແລະສຳຜັດຂອງໂລກທີ່ເປັນເຫຍື່ອລໍ້ຂອງກິເລສ

ອ່ານຕື່ມອີກ