ກວດໃຫ້ດີກ່ອນເປັນເຜດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ, 17 ພຶດຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນເຜດ

ແທ້ຈິງແລ້ວຕົວເອງເປັນ ນິໄສເທວະດາເຮັດບຸນ ຫລື ນິໄສເປັນເຜດເຮັດບຸນ  ກວດໃຫ້ລະອຽດ ກ່ອນເປັນເຜດໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ. ພຣະອາຈານຊູຊາດ ອະພິຊາໂຕ ທັມມະບົນເຂົາ ນະສາລາເຂດປະຕິບັດທັມເຂົາຊີໂອນ ວັດຍານະສັງວະຣະມະຫາວິຫານ ຊົນບູລີ. ເພິ່ນໄດ້ເວົ້າໄວ້ກ່ຽວກັບນິໄສຂອງຄົນ, ເປັນການເວົ້າໃຫ້ຂໍ້ຄິດ ຫລືປຽບທຽບນິໄສຂອງມະນຸດວ່າເປັນຢ່າງໃດ ແລະທ່ານໄດ້ເຄີຍບອກໄວ້ວ່າ ນິໄສເທວະດາເຮັດບຸນ ກັບນິໄສຂອງເຜດເຮັດບຸນນັ້ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງໃດ ເຊິ່ງມັນສະທ້ອນກັບສັງຄົມປັດຈຸບັນຢ່າງຫຼາຍ. ໄປເບິ່ງກັນວ່ານິໄສໃນການເຮັດບຸນຂອງເຜດແລະເທວະດາເປັນແນວໃດ

ອ່ານຕື່ມອີກ