ຄວາມເປັນມາຂອງພຸດທະສາສນາໃນລາວ

ຂໍເຊີນພຸດທະສາສນິກະຊົນທັງຫລາຍ ເຂົ້າຮັບຟັງຄວາມເປັນມາຂອງພຸດທະສາສນາໃນລາວ ສະແດງໂດຍ: ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາງອນ ດຳຣົງບຸນ, ປະທານອົງການພຸດທະສາສນາສຳພັນລາວ ອົງປັດຈຸບັນ.  

ອ່ານຕື່ມອີກ

ແມ່ຜູ້ໃຫ້ບັງເກີດເຮົານັ້ນ ມີພຽງໜຶ່ງດຽວໃນໂລກ

ບຸນຄຸນຂອງແມ່ນັ້ນ  ສຳຄັນຍິ່ງມະຫາສານ ຈະຫາຫຍັງມາປຸນ   ປຽບປານບໍ່ມີໄດ້ ແມ່ນຊິເອົາວັງນ້ຳ   ສະມຸດທອນກວ້າງໃຫຍ່ ມາເປັນສີແຕ່ງແຕ້ມ  ຜືນຟ້າກໍບໍ່ພໍ ທ່ານເອີຍ. ແມ່ບັງເກີດລູກນ້ອຍ    ໃຫ້ກຳເນີດຊີວິດ ເພິ່ນທຸກທົນຖືພາ         ໜ່ວງຄັນທົນກັ້ນ ຫລາຍເດືອນຜັນວຽນຍ້າຍ   ຊົງຄັນລູກອ່ອນ ຈົນເຖິງຄາວປະສູດນ້ອຍ    ໃຫ້ເຫັນໂລກໜ່ວຍງາມ. ເມື່ອເຈົ້າເກີດຂື້ນແລ້ວ      ຮັກເຈົ້າດັ່ງດວງໃຈ ແມ່ເຝົ້າແພງພຽນຖະໜອມ 

ອ່ານຕື່ມອີກ

ຍາທ່ານໃຫຍ່ ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ ໃຫ້ໂອວາດ

ຍາທ່ານໃຫຍ່ມະຫາຜ່ອງ ສະມາເລີກ, ປະທານສູນກາງ ອົງການພຸດທະສາສນາສຳພັນລາວ, ອົງປັດຈຸບັນ ກຳລັງ ໃຫ້ໂອວາດ ກ່ອນປິດກອງປະຊຸມສົງ ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ອ່ານຕື່ມອີກ