ການອ່ານພາສາບາລີເບື້ອງຕົ້ນ

ການອ່ານອອກສຽງແລະວິທີການຂຽນພາສາບາລີດ້ວຍອັກສອນລາວ                    ການອ່ານອອກສຽງແລະການຂຽນມີີຄວາມສຳຄັນໃນທຸກພາສາເພື່ອທຳໃຫ້ເກີດການສື່ຄວາມໝາຍກົງກັບອັຕຖະຣົສທາງພາສານັ້ນໆ ດັ່ງນັ້ນການສຶກສາພາສາບາລີໃນເບື້ອງຕົ້ນຈະຕ້ອງເຝິກການອອກສຽງທັງສະຣະແລະພະຍັນຊະນະ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະຊັດເຈນ ລວມໄປເຖິງການຂຽນໃຫ້ຖືກຕ້ອງດ້ວຍ ເພາະທັງການອ່ານແລະຂຽນທີ່ແຕກຕ່າງອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍປ່ຽນແປງໄດ້ ເຊັ່ນ ສັບວ່າ ເທວ ອ່ານວ່າ ເທ-ວະ ແປວ່າ ເທບ ແຕ່ຖ້າມີຈຳ້ຢູ່ໃຕ້ ທ ເປັນ ເທຯຮວ ຈະອ່ານວ່າ ທະ-ເວ

ອ່ານຕື່ມອີກ

ຫຼັກການອ່ານພາສາປາລີ

  ຫຼັກການອ່ານພາສາປາລີ ໑. ຕົວອັກສອນໃດບໍ່ມີສະຫຼະ(ສະຣະ)ຢູ່ນຳ  ແລະບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍໃດຢູ່ຂ້າງເທິງ ຫຼືຂ້າງລຸ່ມ  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີສະຫຼະ xະ ຢູ່ນຳ ເຊັ່ນ: ນໂມ ອ່ານວ່າ ນະໂມ ຯຕຄວໂຕ  ອ່ານວ່າ ພະຄະວະໂຕ ອຣຫໂຕ ອ່ານວ່າ ອະຣະຫະໂຕ

ອ່ານຕື່ມອີກ